ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερατέα,   02 /06/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 10876
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΓΕΘΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΕ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων της συνιδιοκτήτης έκτασης αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή ΒΓΕΘΙ της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Λ. Αθηνών-Σουνίου 37, τηλ. επικοινωνίας 2299320229) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να υποβάλλουν την προβλεπόμενη από της παρ. 1β του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 93027/7188/15.11.1994 (ΦΕΚ 877Β/1994) Υπουργικής Απόφασης δήλωση ιδιοκτησίας σε ειδικό έντυπο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 93027/7188/15.11.94 Υπουργική Απόφαση είναι:

1. Φωτοαντίγραφα (μη επικυρωμένα) συμβολαίου του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου ως και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10.3.82 και τα συνοδεύοντα σε αυτά τοπογραφικά διαγράμματα
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων
3. Αντίγραφα μερίδων όλων των ιδιοκτητών, σημερινών και μέχρι την ημερομηνία 10.3.82

Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
 
 
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Δημήτριος Λουκάς
 
 

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 304 επισκέπτες και κανένα μέλος