ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας 28/5/2015    
Αρ. Μελ.: 27/2015
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της εργασίας «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2015 ΤΗΣ Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.», για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών, προϋπολογισμού 52.643,95 Ευρώ με το Φ.Π.Α(23%).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 8η του μηνός Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα   και με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10:00π.μ και ώρα λήξης την 10:30π.μ, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού- Πολιτισμού- Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης, οδός Κλειτάρχου & Αριστείδου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που αποδεδειγμένα παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το δημοπρατούμενο αντικείμενο και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 1.052,88€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Πληροφορίες: κ.Κάρλα Σάντος τηλ: 210.6619937.

Η δαπάνη για την δημοσίευση θα βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Παλλήνης.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται από την ηλεκτρονική σελίδα της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. https://diavgeia.gov.gr/f/diavgeiakeappdp Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Τηλ: 210.6619937, και ώρες 9:00-14:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 253 επισκέπτες και κανένα μέλος