ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι 21/5/2015
Αρ. Πρωτ. 13915


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμόμε σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης Μέσης Λιανικής Τιμήςπώλησης του είδους από το Δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού,

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 73.800,00 .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού , την 29/5/2015 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης και τη μελέτη από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου ( Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου –1ος όροφος-τηλ. 2132023843-4) καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου «www.halandri.gr» (Εφημερίδα της Υπηρεσίας-Διακηρύξεις Διαγωνισμών).

Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερωτήσεων οι απαντήσεις της υπηρεσίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 189 επισκέπτες και κανένα μέλος