ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παιανίας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του 2ου Λυκείου Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας.

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου) Παιανίας, την 30η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., δημόσια, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η κατάθεση των φακέλων των υποψηφίων αναδόχων μπορεί να γίνεται δια εκπροσώπου τους είτε ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή Courier).

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, θα γίνουν δεκτοί μόνον οι φάκελοι που έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αρμόδιας Σχολικής Μονάδας μέχρι την 22.6.2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο Διεύθυνσης του σχολείου, στο τηλέφωνο 210 6046090 ή στη Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής, στο τηλέφωνο 213 2030744 απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
18.5.2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΣΤΑΜΟΥ Ν. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 357 επισκέπτες και κανένα μέλος