ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αραφηνίδων Αλών 12
Τ.Κ. 19009 ΡΑΦΗΝΑ
Πληροφ. Στέργιος Φάτσης
Τηλέφ. 2294321042
FAX: 2294023481
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του N. 3669/08, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισμού Δαπάνης 60.000,00 € (με ΦΠΑ 23 %)

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι: 60 μέρες

Το έργο χρηματοδοτείται από: ΣΑΤΑ

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί:

- Ημεδαπές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1 και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

- Αλλοδαπές επιχειρήσεις που αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο

Η Δημοπρασία θα γίνει την 09/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ της Περιφέρειας Αττικής Αραφηνίδων Αλών 12, ΤΚ19009 Ραφήνα, με ανοικτή συνοπτική διαδικασία [πρόχειρος διαγωνισμός]

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία 976,00€ . και θα απευθύνεται προς ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ της Περιφέρειας Αττικής Αραφηνίδων Αλών 12, ΤΚ19009 Ραφήνα. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ του Νομού Αττικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 2294321042 και στο fax: 2294023481.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλης Πιστικίδης

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 154 επισκέπτες και κανένα μέλος