ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    Κορωπί 29/10/2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   Αρ. Πρωτ. 20328
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Αττικής 12 Τ.Κ. 194 00
Τηλ. 210-6623628, FAX: 210-6624963 - Πληροφ.: κ. Παπαμιχάλη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης».
Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 44.988,14€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι την 7η Νοεμβρίου 2008 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210-6623628.
Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος. Β. Αθανασόπουλος


Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 170 guests και κανένα μέλος