Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
                                               Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
 
προκηρύσσει συνοπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 15/2015 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 40.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:
o    10.135 κιλά πλαστικές σακούλες χρώματος πορτοκαλί διαστάσεων 110εκ χ 80εκ.
o    4.600 κιλά πλαστικές σακούλες χρώματος πρασίνου διαστάσεων 110εκ χ 80εκ
o    750 κιλά πλαστικές σακούλες χρώματος πορτοκαλί διαστάσεων 100εκ χ 70εκ
 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι ποσού 650,40€
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ. 11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη με α/α  15/2015 και τη με αρ. Πρωτ. 12191/26-3-2015 (ΑΔΑ ΩΤΙ3ΩΨΖ-Ε0Ο) σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΔΕΥΤΕΡΑ 20-4-2015 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
 
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
 
 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης με κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Τρίτη  14/4/2015 μέχρι την Παρασκευή 17/4/2015 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:2132020131, 2132019955.
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                  
 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 316 επισκέπτες και κανένα μέλος