ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ    
ΚΟΡΩΠΙ,   30-03-2015


                                                   ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  94/2015  Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας
που αφορά στην ‘Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών του έργου  :“Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου - Παιανίας”  στην οδό Αττικής.
 
Στο Κορωπί στις 30  Μαρτίου του έτους 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
        
Εγκρίνει τις προτεινόμενες  προσωρινές  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας» στην οδό Αττικής σύμφωνα με την 19/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , με διάρκεια έξι μήνες από την έκδοση της σχετικής άδειας.

Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη, προβλέπεται αποκλεισμός της οδού Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυνσης προς Παιανία-Αθήνα, από την διασταύρωσή της με την οδό Νάξου μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Κων.Ι.Λάμπρου. Η κατάληψη καθώς και η κυκλοφοριακή μελέτη θα πραγματοποιηθεί σε τρεις (3) διαφορετικές φάσεις. Κάθε φάση θα εκκινεί εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες της προηγούμενης.

•    Φάση 1η
Προβλέπεται αποκλεισμός της οδού Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυνσης προς Παιανία-Αθήνα, από την διασταύρωσή της με την οδό Ύδρας μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Αντ. Κιούση σε μήκος 530,00μ.
    Η κίνηση των οχημάτων που κινούνται στην οδό Αττικής με κατεύθυνση προς Παιανία-Αθήνα, θα εκτρέπεται δεξιά στην οδό Ύδρας, αριστερά στην οδό Αντ. Κιούση και με δεξιά εκτροπή θα επανέρχονται στην οδό Αττικής.
Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη σήμανση για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων όπως αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα σχέδια.
Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημερινά εκτός Κυριακής, από τις 7.30 π.μ. έως τις 19.30 μ.μ. Οι εργασίες εκσκαφών και τοποθέτησης αγωγών θα διαρκέσουν δύο μήνες από την ημέρα έκδοσης της σχετικής άδειας.
•    Φάση 2η
Προβλέπεται αποκλεισμός της οδού Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυνσης προς Παιανία-Αθήνα, από την διασταύρωσή της με την οδό Αγίας Παρασκευής μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Νάξου σε μήκος 490,00μ.
    Η κίνηση των οχημάτων που κινούνται στην οδό Αττικής με κατεύθυνση προς Παιανία-Αθήνα, θα εκτρέπεται αριστερά στην οδό Αγίας Παρασκευής, δεξιά στην Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και μέσω της Λεωφόρου Λαυρίου θα κατευθύνονται προς Παιανία-Αθήνα. Επισημαίνεται ο αποκλεισμός της κυκλοφοριακής λωρίδας της οδού Νάξου που κατευθύνεται προς την Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη σήμανση για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων όπως αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα σχέδια.
Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημερινά εκτός Κυριακής, από τις 7.30 π.μ. έως τις 19.30 μ.μ. Οι εργασίες εκσκαφών και τοποθέτησης αγωγών θα διαρκέσουν δύο μήνες από την ημέρα ολοκλήρωσης της 1ης φάσης.
•    Φάση 3η
Προβλέπεται αποκλεισμός της οδού Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυνσης προς Παιανία-Αθήνα, από την διασταύρωσή της με την οδό Κων.Ι.Λάμπρου μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Ύδρας σε μήκος 180,00μ.
Η κίνηση των οχημάτων που κινούνται στην οδό Αττικής με κατεύθυνση προς Παιανία-Αθήνα, θα εκτρέπεται στην διασταύρωση της οδού Αττικής με την οδό Κων.Ι.Λάμπρου με αριστερή και δεξιά κίνηση στην λωρίδα κατεύθυνσης της οδού Αττικής με κατεύθυνση προς Μαρκόπουλο και κατόπιν στην διασταύρωση της οδού Αττικής με την οδό Ύδρας με δεξιά και αριστερή κίνηση θα επανέρχεται στην λωρίδα κατεύθυνσης της οδού Αττικής με κατεύθυνση προς Παιανία-Αθήνα. Επισημαίνεται ο αποκλεισμός της οδού Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυνσης προς Μαρκόπουλο, από την διασταύρωσή της με την οδό Ασκληπιού μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Ύδρας σε μήκος 50,00μ. και ο αποκλεισμός της οδού Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυνσης προς Μαρκόπουλο, από την διασταύρωσή της με την οδό Σπύρου Δάβαρη μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Κων. Ι. Λάμπρου σε μήκος 60,00μ. Σημειώνεται επίσης η μονοδρόμηση  της οδού Ασκληπιού με κατεύθυνση προς Μαρκόπουλο.

Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη σήμανση για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων όπως αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα σχέδια.

Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημερινά εκτός Κυριακής, από τις 7.30 π.μ. έως τις 19.30 μ.μ. Οι εργασίες εκσκαφών και τοποθέτησης αγωγών θα διαρκέσουν δύο μήνες από την ημέρα ολοκλήρωσης της 2ης φάσης.

Οι εργασίες     εκσκαφών και τοποθέτησης αγωγών και για τις τρείς φάσεις θα διαρκέσουν έξι μήνες από την ημέρα έκδοσης της σχετικής άδειας. Για την εφαρμογή των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων απαιτείται η συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας (άρθρο 52 ΚΟΚ).

•    Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό της και τα σχετικά σχέδια των παραπάνω  προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών του έργου:“Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου - Παιανίας”  στην οδό Αττικής βρίσκονται αναρτημένα στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47) για την ενημέρωση του κοινού.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 159 επισκέπτες και κανένα μέλος