ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΕΡΓΟ:    Προμήθειες 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         Ελεγχόμενης Στάθμευσης 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ                                                                   Α.Μ.:  21(Λ-17)08                 
& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                            
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Τμήμα Μελετών & Έργων       
Κ. Καραμανλή 18, Τ.Κ.166-73       
Πληρ. : Κούσιας Α., ΤΗΛ. : 213 2020000 - 801 11 86852       
Fax : 210 9659208, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.       

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη :
1.    Τις διατάξεις του Ν. 2286/95
2.    Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)
3.    Την υπ΄αριθμ.207/24-09-2008 απόφαση της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης, πινακίδων σήμανσης, φορητό ηλεκτρονικό εξοπλισμό, κάρτες στάθμευσης τα οποία απαιτούνται για να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Βούλας.
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου του 2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα  10:30 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 52.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κατατεθούν στο  Δήμο Βούλας μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα και έως της 14:00 μ.μ της αποσφράγισης των προσφορών στη Διεύθυνση: Λεωφ. Κ.  Καραμανλή Τ.Κ.  166-73  Δήμος Βούλας (Επιτροπή Προμηθειών) ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Η προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης  δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  1    1.786,00€    για διαγράμμιση θέσεων στάθμευσης
  2    835,00€    για Πινακίδες σήμανσης
    ή    ή   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  1+2    2.621,00€    για τη διαγράμμιση θέσεων στάθμευσης
        και πινακίδες σήμανσης
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  3    2.040,00€    για φορητό ηλεκτρονικό εξοπλισμό
  4    536,00€    για τις κάρτες στάθμευσης
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Πληροφορίες θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία στα τηλέφωνα 213 20 20000 - 801 11 86852. Υπεύθυνος  κ Α. Κούσιας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα αντί του ποσού των 10€ από τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) μέχρι και την Παρασκευή 07/11/2008. 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 59 guests και κανένα μέλος