ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Παλλήνη 10.10.2008
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ    Αρ.πρωτ. 373
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Λ.Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη
Πληροφορίες: Ε. Κωνσταντινίδου, τηλ. 210 6600856

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Παλλήνης προκειμένου να λειτουργήσει προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού κατά την περίοδο 2008-2009 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού θα προσλάβει προσωπικό, ΠΕΝΤΕ (5) ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση και συγκεκριμένα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

– Ενας (1) καθηγητής-τρια φυσικής αγωγής, με ειδικότητα Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς και Αντισφαίριση

–  Ενας (1) καθηγητής-τρια φυσικής αγωγής, με ειδικότητα κολύμβηση.

– Ενας (1) καθηγητής-τρια φυσικής αγωγής, με ειδικότητα Μαζικό Λαϊκό Αθλητισμό και Άδεια άσκησης επαγγέλματος Προπονητή ΤΑΕ ΚWON DO.

– Ενας (1) καθηγητής-τρια φυσικής αγωγής, με ειδικότητα Καλαθοσφαίριση.

– Ενας (1) καθηγητής-τρια φυσικής αγωγής, με ειδικότητα Ενόργανη Γυμναστική και Δευτερεύουσα Ειδικότητα Χρόνιες Παθήσεις.


ΑΡΙΘΜΟΣ    ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ    ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   ΠΕΝΤΕ         Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής         32 Εβδομάδες

                        Εμπειρία σε προγράμματα

                        μαζικού Αθλητισμού

                        Η μοριοποίηση από το Οργανωτικό

                       Πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευσή της στα γραφεία του Δήμου Παλλήνης και ώρα 09:00π.μ. – 12.00μ.μ. (Φειδιππίδου 22Β) αρμόδια κα Κωνσταντινίδου Ευτυχία και κα Κυριαζή Αγλ., τηλ. 210 6600856.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση    2. Βιογραφικό Σημείωμα

3. Δήλωση Ν.1599/86 ότι είναι άνεργος/η και ότι τα στοιχεία στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή.

4. Επικυιρωμένη φωτοτυπία πτυχίου και ειδικότητας

5. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του ΔΣ. ΑΟΔΠ

Σπύρος ΚωνσταντάςΠροσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 276 επισκέπτες και κανένα μέλος