Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Βούλα: 18-2-2015
Aρ. Πρωτ.: 6556

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς κάθε ομάδας και με την προϋπόθεση η τιμή μονάδας κάθε είδους να μην υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 19/2015 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 73.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά ανά ομάδα:

ΟΜΑΔΑ Α 70.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), (αφορά 81 διαφορετικά είδη ηλεκτρολογικού εξοπλισμού)

ΟΜΑΔΑ Β 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), (αφορά 3 διπλά ερμάρια ζεύξης)

ΟΜΑΔΑ Γ 2.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), (αφορά 7 φανοστάτες)

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού 1.195,13 € σε περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών.

Αν η προσφορά αφορά μία εκ των τριών ομάδων η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ κάθε ομάδας, και συγκεκριμένα:

Για την Ομάδα Α: 1.138,22 €

Για την Ομάδα B: 24,40 €

Για την Ομάδα Γ: 32,52 €

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ. 11389/93 απόφασης υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη με α/α 19/2015 και τη με αρ. Πρωτ. 6310/17-2-2015 σχετική Διακήρυξη.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη 3-3-2015 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που είναι ορισμένος , λόγω κωλύματος ή έλλειψη απαρτίας της επιτροπής και εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρω βίας ή σε περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης του διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί χωρίς καινούργια δημοσίευσης, την επομένη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης με κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 23/2/20145 μέχρι την Δευτέρα 2/3/2015 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:2132020131, 2132019955.
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 190 επισκέπτες και κανένα μέλος