ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                    
Τμήμα Προστασ. Δασών
Ταχ. Δ/ση Γούναρη 60, 153 43                              
Τηλ. 210 6396581
Πληρ.: Δασάρχης
 
Αγία Παρασκευή, 5/12/1991
Αρ. πρωτ. 6013
 
Προς την ACCLAIM - SHIPPING I.N.C
(Εκπρόσωπος Δημ. Κούστας)
 
Κοιν.: 1) Κτηματική Υπηρεσία Αν. Αττικής, Χίου 7-9 Χολαργός
2) Δασονομείο Μαρκοπούλου, Μαρκόπουλο
3) Δ/νση Δασών Ανατ. Αττικής, Μεσογείων 427 ενταύθα
 
 
Θέμα: Επανεξέταση αιτήματος
 
Απαντώντας στην από 15/11/1991 αίτησή σας, σας πληροφορούμε ότι, όπως διαπιστώθηκε από αυτοψία αρμοδίου δασικού υπαλλήλου, από την έκταση που βρίσκεται στη θέση Ερωτοσπηλιά, περιοχής Μαρκοπούλου, εμβαδού κατά το υπ΄αρ. 14967/18.3.82 Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθανασίου Καββάθη επτά χιλιάδων τεσσαράκοντα δύο (7.042,00) τ.μ. και κατά το από Ιούνιο 1990 σχεδιάγραμμα του Μηχανικού κ. Γιώργου Αρώνη επτά χιλιάδων τεσσαράκοντα δύο (7.042,00) τ.μ. το οποίο θεωρημένο συνοδεύει το παρόν, μόνο η έκταση με στοιχεία οριογραμμής ΑΒΓΔΔ’Ε’Ζ’01.2.3...20Α εμβαδού πέντε χιλιάδων εκατόν εννενήκοντα επτά (5.197,00) τ.μ. δεν είναι δασική έκταση και ως εκ τούτου δεν διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 και του Ν. 998/79 και επομένως δεν έχουμε αρμοδιότητα να αποφανθούμε ως προς την κυριότητα αυτής.
Ο οικονομικός Έφορος στον οποίον κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να διερευνήσει τα δικαιώματα του Δημοσίου, επί της ανωτέρω εκτάσεως.
Η υπόλοιπη έκταση του ανωτέρω διαγράμματος διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις των Ν.Δ. 86/69 και Ν. 998/79 διότι στον κτηματολογικό χάρτη και πίνακα της περιοχής χαρακτηρίζεται Δημόσια δασική έκταση με κωδικό αριθμό _.
Με το παρόν παύει να ισχύει το 5576/2.11.90 πληροφ. έγγραφό μας, το οποίο θεωρείται ως μηδέποτε εκδοθέν.
 
Ε.Ν.
Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ
Τ.Σ.Υ.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 59 guests και κανένα μέλος