Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
     Δ/νση Οικονομικών
    
    ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
    ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

                                                    Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την έκπτωση  επί τοις εκατό (%), επί της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής του Παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Αττικής .
    Πρόκειται για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης που απαιτείται για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και συγκεκριμένα:
    Πετρέλαιο κίνησης: 54.400 λίτρα,
    Βενζίνη αμόλυβδη: 6.200 λίτρα.
    O συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 73.800,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
   Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), του Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α  3/2014 και την με αρ.  4/2015 απόφαση Δ.Σ. (σχετική Διακήρυξη.)
   Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Παρασκευή 16/01/2015 και ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
       Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που είναι ορισμένος , λόγω κωλύματος ή έλλειψη απαρτίας της επιτροπής και εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρω βίας ή σε περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης του διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί  χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επομένη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.
         Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι ποσού 1.200,00 € .
        Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου  με κόστος 5€ καθημερινά  από  Δευτέρα 12/01/2015 έως Πέμπτη 15/01/2015 και ώρες  8.30-13.00 , Τηλ.: 2132020131 , 2132019955.
Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού προς πληροφόρηση και μόνο είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση: http://www.vvv.gov.gr


                                                                                                                                                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                  
                                                                                                                                          ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                                                                         ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 70 guests και κανένα μέλος