ΑΔΑ: Β5Ρ1ΩΛ6-66Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ.:      Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλέφωνο:   210 6626294 εσ. 156
Φαξ :            210 6624963
e-mail :   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Kορωπί: 10-12-2014
Αρ. Πρωτ.: 26976

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:

Θα γίνει διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης 2014» για τα τμήματα 1 και 3, όπως αναφέρεται στην ΤΥ/8/2014 μελέτη.

Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση ανάθεσης προμήθειας.

Παράδοση εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας.

Αντικείμενο της διαπραγμάτευσης είναι η ανάθεση προμήθεια καυσίμων, δηλ. πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης, για κινητήρες εσωτερικής καύσης, πετρελαίου θέρμανσης για τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης των κτιρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες του Δήμου, το ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ. Τα προϊόντα που ζητούνται είναι :

ΤΜΗΜΑ 1 - Καύσιμα Δήμου Κρωπίας: Πετρέλαιο κίνησης, 346.000 λίτρα, 387.866,00€ πλέον ΦΠΑ 23%, Πετρέλαιο θέρμανσης 12.000 λίτρα, 12.456,00€ πλέον ΦΠΑ 23% και Αμόλυβδη βενζίνη 26.000 λίτρα, 34.814,00€ πλέον ΦΠΑ 23%.

ΤΜΗΜΑ 3 - Καύσιμα ΚΕΔΚ: Πετρέλαιο θέρμανσης, 1.566 λίτρα, 1.625,508 € πλέον ΦΠΑ 23% και Αμόλυβδη βενζίνη 6.071 λίτρα, 8.129,069 € πλέον ΦΠΑ 23%.

Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο των ειδών, είτε για κάθε ένα από τα δύο (2) τμήματα. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.

Για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών έχει γίνει χρήση των αντίστοιχων προτύπων όπου αυτό είναι δυνατό.

Ο χρόνος παράδοσης δε θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου έως και την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 14:00.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την 23 Δεκεμβρίου 2014 έως και 12:30, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής της διαδικασίας γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι δυνατό να αναφέρονται και στην αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014 ώρα 12:30 στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο στο ποσό των 444.890,58 ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 547.215,41€. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου Κρωπίας και του ΝΠΙΔ «ΚΕΔΚ».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Ελληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, αναφέρονται στα Άρθρα 5 και 7 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους. Πληροφορίες στους Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κρωπίας.

Ημερομηνία παραλαβής από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ε.Κ. 9/12/2014.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο 10/12/2014.

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Ν. Κιούσης

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 150 guests και κανένα μέλος