ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κορωπί 30/9/2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ. 17436   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Αττικής 12 Τ.Κ. 194 99 Κορωπί
Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη, Τηλ.: 210-6623628, FAX: 210-6624963

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος».

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 37.815,13 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2008 και ώρα 12.30μ.μ. στα γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210-6623628.

Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 149 guests και κανένα μέλος