ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        Κορωπί 30/9/2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ                                                         Αριθμ. Πρωτ. 17376    
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Αττικής 12 Τ.Κ. 194 00 Κορωπί
Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη
Τηλέφωνο: 210-6623628, Fax: 210-6624963

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για την «Προμήθεια σωλήνων ύδρευση».

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 37.813,71 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2008 και ώρα 11η π.μ. στα γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210-6623628.

Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 92 guests και κανένα μέλος