ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               ΕΡΓΟ: Συντήρηση κτιρίου 2ου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                    Δημοτικού Σχολείου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                            ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         ΠΡ.: 61.003,30€ (με Φ.Π.Α. 19%)
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ                                                                                        ΠΗΓΗ: ΣΑΤΑ
                                                                                                                        ΧΡΗΣΗ: 2008

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Κερατέας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό σε σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4β του Π.Δ. 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2338/96 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν.1418/84, το Π.Δ. 609/85 και τον > 2229/94, ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν. 1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα Π.Δ. 23/93 και 85/95, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Προϋπολογισμού Δαπάνης 61.003,30 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 19%).

Η Δημοπρασία θα γίνει την 21/10/2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της ΤΥΔΚ (Λ. Σπάτων 65 Γέρακας).

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ.9 του άρθρου 16 του Ν.1418/84.

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία 1.005,27 ευρώ και θα απευθύνεται προς Δήμο Κερατέας της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ανατ. Αττικής.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατέας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 22990 69240 & 22990 68340.

Ο Δήμαρχος
Σταύρος Ιατρού


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 77 guests και κανένα μέλος