ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ      
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ          
Κερατέα, 24 /11/2014
Α.Π.25330
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Α΄ ΑΝΑΡΤΗΣΗ)

Για την υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας στη μελέτη: «Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας “Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο” (πρώην) Δήμου Κερατέας»
Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων της περιοχής Β’ κατοικίας “Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο” της Δημοτικής ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Λ. Αθηνών-Σουνίου 37, τηλ. επικοινωνίας 2299320229) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να υποβάλλουν την προβλεπόμενη από της παρ. 1β του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 93027/7188/15.11.1994 (ΦΕΚ 877Β/1994) Υπουργικής Απόφασης δήλωση ιδιοκτησίας σε ειδικό έντυπο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.
 
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 93027/7188/15.11.94 Υπουργική Απόφαση είναι:
 
1.         Φωτοαντίγραφα (μη επικυρωμένα) συμβολαίου του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου ως και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10.3.82 και τα συνοδεύοντα σε αυτά τοπογραφικά διαγράμματα
 
2.         Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων
 
3.         Αντίγραφα μερίδων όλων των ιδιοκτητών, σημερινών και μέχρι την ημερομηνία 10.3.82
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
 
O Δήμαρχος Λαυρεωτικής
 
Δημήτριος Λουκάς

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 78 guests και κανένα μέλος