Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Δημοτική Συνεδρίαση στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου
Σάββατο 28 Νοέμβριος 2020, 10:30

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί - Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020 - 10:30 - δια περιφοράς (όχι στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ), σύμφωνα την υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εξόφλησης λογ/σμών ύδρευσης Β΄ τετραμήνου 2020  που λήγουν την 30/11/2020 έως 31/1/2021, λόγω των έκτακτων συνθηκών από την πανδημία COVID-19.
  2. Λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας καταβολής δόσεων από ρυθμισμένες οφειλές στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου έως 28/2/2021, λόγω των έκτακτων συνθηκών από την πανδημία COVID-19.
  3. Λήψη απόφασης για την παροχή σε χρήμα γάλακτος που δεν έχει χορηγηθεί για το έτος 2019 για τους μόνιμους, αορίστου και ορισμένου χρόνου αλλά και μη ενεργής σχέσης  εργασίας εργαζόμενους του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 97 παρ.1 του Ν.4483/31-07-2017 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν.4735/2020 (Φ.Ε.Κ. 197 Α΄)».
  4. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπεύθυνου λογαριασμού για το έργο «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Ραφήνας Πικερμίου για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΑ).
  5. Λήψη απόφασης περί αποδοχής έκτακτης επιχορήγησης από ΥΠ.ΕΣ. και έγκρισης 21ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
  6. Λήψη απόφασης ανακομιδής οστών από επτά (7) τάφους στο Κοιμητήριο Κοινότητας Πικερμίου.
     

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 154 guests και κανένα μέλος