Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Δευτέρα 02 Δεκέμβριος 2019, 19:00

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 22η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 2α Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1.    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2019.

2.    Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2019.

3.    Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

4.    Κατανομή (Δ΄ 2019) ποσού 74.408,22€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

5.    Ίδρυση 2/θέσιου 7ου Νηπιαγωγείου Βούλας.

6.    Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθορισμός 12ωρής ή 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου έτους 2020.

7.    "Επικαιροποίηση πενταμελούς Επιτροπής για την επιλογή των υπό φιλοξενία ατόμων στην “Στέγη Υπερηλίκων” του κληροδοτήματος Ευτυχίας Καλογηράτου"

8.    Αποδοχή ποσού ανταποδοτικών τελών λαϊκών αγορών οικ. έτους 2018-2019.

9.    Έγκριση συνεργασίας του Δήμου με την ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο: “WAYS TUP!-Value Chains for Disruptive Transformation of Urban Biowaste into biobased products in the city context”, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος Horizon 2020.

10. Υποβολή αιτήματος του Δήμου για την πράξη “Εκπόνηση μελετών και προμήθεια μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο Πρόγραμμα

   “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών”.

11. Yποβολή αιτήματος του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για την πράξη «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

12. Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τον διαγωνισμό με τίτλο: Προμήθεια τροφίμων,φρέσκου γάλακτος και άρτου για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών προσώπων του.

13. Έγκριση υλοποίησης του έργου για την κατασκευή πεζογέφυρας στη Λ. Καραμανλή της Δ.Ε. Βούλας.

14. Τροποποίηση ονομασίας διαφόρων οδών στη Δ.Ε. Βάρης.

15. Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Τεχνική έκθεση για τη λήψη μέτρων μείωσης ταχύτητας σε τμήμα της οδού Θησέως».

16. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Βουλιαγμένη για την υλοποίηση του έργου “Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

17. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του έργου: “Διαμόρφωση Υφιστάμενων Δημοτικών Κοιμητηρίων”.

18. 'Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2017”.

19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

20. Τροποποίηση της υπ. αρ.471/19-11-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ. αρ. 3676/7-3-2019 απόφαση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

21. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης σχολικού λεωφορείου επί της οδού Καλύμνου 1 στη Δ.Ε. Βούλας για τον παιδικό σταθμό.”Ο κήπος των αστεριών”.

22. Περί επικυρώσεως και εγκρίσεως καταβολής δυο (2) ισόποσων δόσεων 9.000 € έκαστη για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0701 τομέα ΤΤ7 (κατηγορία πολυτελείας) οικογενειακού τάφου Δημ. Κοιμητηρίου Βούλας που εξοφλήθηκε εντός διαστήματος οκτώ (8) μηνών.

23. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0408 τομέα ΤΤ4 (κατηγορία Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

24. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0631 τομέα ΤΤ6 (κατηγορία Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

25. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0635 τομέα ΤΤ6 (κατηγορία Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

26. Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 39736/21.10.2019 της εταιρείας “Ευάγγελος Χουλιάρας & Σια Ο.Ε.”.

27. Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 40786/2019 της εταιρείας “Βλ. Σταθοκωστόπουλος & Σία Ο.Ε.

28. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αθηναϊδος 48 στη Δ.Ε. Βούλας.

29. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου επί του πεζοδρομίου της οδού Αργούς 2, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

30. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πανδώρας στη συμβολή της με την Υακίνθου, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

31. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πανδώρας 18, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

32. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πανδώρας 7, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

33. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αρτέμιδος 55-57, στην Δ.Ε. Βούλας.

34. Έγκριση ή μη κοπής δύο δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ηλία Βενέζη 5, στη Δ.Ε. Βούλας.

35. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Νιόβης και Εσπερίδων, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

36. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία ‘’STARSPORTSCLUB’’ GPG ATHLETIC Ε.Π.Ε. για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/ επιγραφής μονής όψης, που έχει τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό κτίριο επί της οδού Αλκυονίδων 4 στη Βούλα το έτος 2017.

37. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία ‘’ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ’’ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ – ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α. ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ – ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ Ε.Π.Ε για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/ επιγραφής διπλής όψης, που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο επί της οδού Λεωφ. Βάρης 32 στη Βούλα, το έτος 2017.

38. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία ‘’ΚΡΕΜΑ & ΦΥΛΛΟ’’ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ -ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ VLADU MIRELA – DANIELA για την αυθαίρετη τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών πλαισίων/ επιγραφών μονής όψης που έχουν τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Ασκληπιού 1 και Λ. Κων/νου Καραμανλή στη Βούλα, το έτος 2017.

39. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία ‘’ΚΡΕΜΑ & ΦΥΛΛΟ’’ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ -ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ VLADU MIRELA – DANIELA για την αυθαίρετη τοποθέτηση τριών (3) διαφημιστικών πλαισίων/ επιγραφών διπλής όψης που έχουν τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Ασκληπιού 1 και Λ.Κων/νου Καραμανλή στη Βούλα, το έτος 2018.

40. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση Β. ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ''VIVE MAR'' , για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/επιγραφή, που έχει τοποθετηθεί σε ιδιωτικό χώρο, κάθετα προς τον άξονα της οδού Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 στη Βούλα, το έτος 2017.

41. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ''ΕΝ ΠΛΩ'' για δύο (2) διαφημιστικά πλαίσια / επιγραφές , που έχουν τοποθετηθεί κάθετα προς τον άξονα της οδού , σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Ποσειδώνος 4 στη Βουλιαγμένη , το έτος 2017.

42. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” για την αυθαίρετη τοποθέτηση μιας (1) πινακίδας/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο επί της οδού Λεωφ. Ευελπίδων 6 στη Βάρη το έτος 2018.

                                                                                                   O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

                                                                                                   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                      NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 272 guests και κανένα μέλος