Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος
Τρίτη 16 Απρίλιος 2019, 20:30

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ             κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Βασ. Παύλου και Φλέμινγκ στα Σπάτα, την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 & ώρα 08:30 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2019 (αρ.απόφ.Ο.Ε.145/2019).
 2. Αίτημα της ΕΠΟ για παραχώρηση οικοπέδου εντός του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος για την κατασκευή προπονητικού κέντρου των ομάδων της Εθνικής Ελλάδος.
 3. Αίτημα του Υπουργείου Πολιτισμού για παραχώρηση οικοπέδου εντός του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος για την κατασκευή κτηρίου πολιτιστικών χρήσεων.
 4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση των κ.κ. 1)Μίγγου Ελένης, 2)Χάλιου Δημητρίου, 3)Κεφάλα Ιγνατίου, 4)Αθανασίου – Ρήγα Αντωνίου, 5)Ψημμένου Γεωργίου, 6)Δημογιάννη Ηλία και 7)Χατζημανίκα Γεωργίου (αρ.απόφ.Ο.Ε.084/2019).
 5. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της κας Αράμπαλη Δήμητρας (αρ.απόφ.Ο.Ε.110/2019).
 6. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της κας Γάκη Ερμίνας (αρ.απόφ.Ο.Ε.111/2019).
 7. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της κας Γιαννοπούλου Αγγελικής (αρ.απόφ.Ο.Ε.112/2019).
 8. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Ευάγγελου Οικονόμου (αρ.απόφ.Ο.Ε.113/2019).
 9. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση των κ.κ. 1)Τσούκα Παναγιώτας & 2)Μπέκα Λεωνίδα (αρ.απόφ.Ο.Ε.114/2019).
 10. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Μουτσόπουλου Γεράσιμου (Γ.Α.Κ.8411/2015) (αρ.απόφ.Ο.Ε.115/2019).
 11. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση των κ.κ. 1)Κυριακούλας Κατσίκη, 2)Ευαγγελίας Κατσίκη & 3)Χριστίνας Κατσίκη (αρ.απόφ.Ο.Ε.116/2019).
 12. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση των κ.κ. 1)Γεωργίου Νικολάου, 2)Αικατερίνη συζύγου Θωμά Νικολάου & 3)Νίκης Κονοφάου (αρ.απόφ.Ο.Ε.117/2019).
 13. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση των κ.κ. 1)Παχόγλου Γεωργίου & 2)Μπάλου Χρυσούλας (αρ.απόφ.Ο.Ε.118/2019).
 14. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της κας Ελισσάβετ Σιγάλα (αρ.απόφ.Ο.Ε.119/2019).
 15. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Χατζησταυριανού Δημήτριου (αρ.απόφ.Ο.Ε.120/2019).
 16. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της κας Σημητζόγλου Μαρίας (αρ.απόφ.Ο.Ε.121/2019).
 17. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Σώλου Σωκράτη (αρ.απόφ.Ο.Ε.122/2019).
 18. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της κας Πανούση Αφροδίτης (αρ.απόφ.Ο.Ε.123/2019).
 19. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση των κ.κ. 1)Μπουράνη Αριστείδη, 2)Μηλιώνη Αντωνίου, 3)Μίγγου Ελένης, 4)Χάλιου Δημητρίου, 5)Κεφάλα Ιγνατίου, 6)Μεϊντάνη Γεωργίου, 7)Αθανασίου-Ρήγα Αντωνίου, 8)Ψημμένου Γεωργίου, 9)Δημογιάννη Ηλία & 10)Χατζημανίκα Γεωργίου (αρ.απόφ.Ο.Ε.140/2019).
 20. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της κας Μαλαμή Σοφίας (αρ.απόφ.Ο.Ε.141/2019).
 21. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της κας Αγγέλου Μαρίας (αρ.απόφ.Ο.Ε.143/2019).
 22. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Καραμπάγια Αντωνίου του Ιωάννη (αρ.απόφ.Ο.Ε.144/2019).
 23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»” οικονομικού έτους 2019 (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.15/2019).
 24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»” (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.19/2019).
 25. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” οικονομικού έτους 2019 (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.24/2019).
 26. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.25/2019).
 27. Λήψη απόφασης έγκρισης κατανομής ποσού 62.955,42€ από 1η ΚΑΠ έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών κ.λ.π. αναγκών των σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.6/2019).
 28. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατανομής ποσού 4.858,69€ από την απόδοση ποσοστού επί της είσπραξης του Δημοτικού φόρου για τον μήνα Φεβρουάριο 2019 στις Σχολικές Επιτροπές (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.7/2019).
 29. Λήψη απόφασης περί καθορισμού δικαιολογητικών για την εγγραφή παιδιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος για το σχολικό έτος 2019-2020.
 30. Λήψη απόφασης περί καθορισμού κριτηρίων μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος για το σχολικό έτος 2019-2020.
 31. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος για το σχολικό έτος 2019-2020.
 32. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των εντύπων για την εγγραφή παιδιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος για το σχολικό έτος 2019-2020.
 33. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συγκρότησης επιτροπών α)για την εξέταση των δικαιολογητικών των αιτήσεων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Σπάτων -Αρτέμιδος για το σχολικό έτος 2019-2020 και β) για την επαναξιολόγηση αιτήσεων απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού των τροφείων.
 34. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
 35. Λήψη απόφασης περί εν μέρει τροποποίησης της υπ΄αριθμ.001/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για την σύσταση τριών (3) νέων οργανικών θέσεων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου κατά αριθμό κατηγορία και κλάδο στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 με τίτλο Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό».
 36. Προγραμματισμός ανανέωσης ή παράτασης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων για το έτος 2019 σε περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
 37. Προγραμματισμός ανανέωσης ή παράτασης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων για το έτος 2019 σε περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΡΟΜΑ) Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
 38. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης Nομικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για την υλοποίηση της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά) Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002619, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
 39. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων του εγκεκριμένου επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για την εκτέλεση του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή Γυαλού Σπάτων».
 40. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για την αντιπυρική περίοδο 2019.
 41. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εγκατάστασης & λειτουργίας κλειστού κυκλώματος βιντεοεπιτήρησης δασικών πυρκαγιών & πυρκαγιών υπαίθρου.
 42. Λήψη απόφασης περί έγκρισης «ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Δ.ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» (αρ.απόφ.Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου3/2019).
 43. Λήψη απόφασης περί έγκρισης «ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δ.ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» (αρ.απόφ.Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου4/2019).
 44. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάληψης αρμοδιότητας ρύθμισης κυκλοφορίας από τη Δημοτική Αστυνομία.
 45. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης της πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.α.κ. 0103059 στο Ο.Τ.Δ.245 Π.Ε. 1-4 (Μυκηναϊκοί Τάφοι).
 46. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης της πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.α.κ. 0302011, 0304004, 0305004, στα Ο.Τ.Δ252, 254 Π.Ε. 1-4 (Μυκηναϊκοί Τάφοι) της Δ.Ε. Σπάτων.
 47. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης της πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 014034 στο Ο.Τ.409 της Π.Ε.3 της Δ.Ε. Αρτέμιδος με εξωδικαστικό συμβιβασμό.
 48. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης της πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 027222α & 027222δ της Π.Ε.3 της Δ.Ε. Αρτέμιδος με εξωδικαστικό συμβιβασμό.
 49. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης της πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 022667 της Π.Ε.3 της Δ.Ε. Αρτέμιδος με εξωδικαστικό συμβιβασμό.
 50. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης της πίστωσης για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006.
 51. Λήψη απόφασης επικαιροποίησης της υπ΄αριθμ.342/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου λόγω επικαιροποίησης της υπ΄αρ.117/2018 μελέτης με τίτλο «Έγκριση της υπ΄αριθμ.117/2018 μελέτης της Υπηρεσίας Δόμησης για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Πράξη Εφαρμογής σε Πολεοδομικές Ενότητες Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος» με Α.Μ.39/2019.
 52. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για την κατασκευή του έργου «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ».
 53. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.5 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ».
 54. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθμ.22/2019 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων – λιπαντικών 2019-2020» για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.
 55. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αριθμ.40/2019 μελέτης με τίτλο «Ανάθεση Υπηρεσιών Ναυαγοσωστών».
 56. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αριθμ.35/2019 μελέτης για την προμήθεια αδρανών υλικών (άμμο λατομείου & θραυστό υλικό λατομείου 3Α, ασβέστη τσιμέντο),σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος και προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος (ψυχρής πίσσας).
 57. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ. για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ».
 58. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ. για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ».
 59. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ» κατά 6 μήνες.
 60. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» κατά 2 μήνες.
 61. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της υπ΄αριθμ.πρωτ.9307/4-4-2018 σύμβασης της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μηχανικών μερών (πλαισίων) οχημάτων».
 62. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της υπ΄αριθμ.πρωτ.9435/11-4-2018 σύμβασης της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου τύπου εκσκαφέων – φορτωτών και σαρώθρων».
 63. Λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο.Τ. 391-392 ΣΤΗΝ Π.Ε. 5 Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ».
 64. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών:

Α. «ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ»

Β. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ»

Γ. «ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ»

Δ. «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ»

Ε. «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ».

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση Ανελκυστήρων Δημοτικών Καταστημάτων & Παιδικών Σταθμών».
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Απεγκατάσταση, Μεταφορά & Πάκτωση Χρηματοκιβωτίου».
 3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης General Data Protection Regulation (GDPR) για το Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος».
 4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Εργασίες Επισκευής & Συντήρησης για το Κ.Η.Φ.Η.»
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αντικατάσταση Υαλοπινάκων στο Κ.Ε.Π. Αρτέμιδος».
 6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ».
 7. . Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «ΕΚΘΕΣΗ FOOD EXPO 2019» (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ).
 8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «ΕΚΘΕΣΗ FOOD EXPO 2019» (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ).
 9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ».
 10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη των πρακτικών:173, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 & 189, της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων 2019, με ημερομηνία 1ης Συνεδρίασης την 18-2-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1080/80.
 11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη των (α΄μέρος) πρακτικών:190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, & 205 της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων 2019, με ημερομηνία 2ης Συνεδρίασης την 28-3-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1080/80.
 12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του (β΄μέρος) πρακτικού 206 της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων 2019, με ημερομηνία 2ης Συνεδρίασης την 28-3-2019 & 02-04-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1080/80.
 13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη οφειλής από χρηματικούς καταλόγους ανείσπρακτων δημοτικών τελών Τ.Α.Π./Δ.Τ.-Δ.Φ. ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, καθώς και επαναβεβαίωση όπου απαιτείται.
 14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ΄αριθμ.1322/4-12-2018 χρηματικό κατάλογο που αφορά ετήσια τέλη καθαριότητας Κοιμητηρίου Π.Ο.Ε.2015-2016 Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος λόγω εκ΄ παραδρομής χρέωσης (διπλή χρέωση).
 15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους & επαναβεβαίωσης όπου απαιτείται.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Φύτρος Αντώνιος

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 294 επισκέπτες και κανένα μέλος