Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

15η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
Πέμπτη 08 Ιούνιος 2023, 15:30

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Γ. Δημόπουλου, συνεδριάζει εξ αναβολής λόγω του θανάτου Αντιπεριφερειάρχη Βασιλείου, την Πέμπτη, 08-06-2023 και ώρα 15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), ήτοι για μεν τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία, στο αμφιθέατρο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Λεωφόρος Μεσογείων 156 Χολαργός), για δε τους συμμετέχοντες με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr,

Συνεδρίαση 15η

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.    Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής» κ. Γ. Δημητρίου, κ. Στ. Αναστασοπούλου και Αν. Χρήστου αναφορικά με το Πεδίον του Άρεως και την εκμίσθωση του καταστήματος με την επωνυμία «GREEN PARK» εντός του Άλσους αυτού.

2.    Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα:«την μόλυνση του περιβάλλοντος από την κατά συρροή διαρροή ομβρίων υδάτων - αποχέτευσης στην Σαλαμίνα, με αποτέλεσμα την κακή ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της Περιφέρεια Αττικής».

3.    Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα: «την υποθαλάσσια ζεύξη της Σαλαμίνας με το Πέραμα, ένα έργο που βρίσκεται σε αδράνεια πάνω από μια 5ετία».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.     Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 του Υποτομέα των ΟΤΑ.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

2.     Έγκριση της 1ης Τροποποίησης του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικήςοικονομικού έτους 2023.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

3.     Έγκριση της 2ηςΤροποποίησης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

4.     Έγκριση Αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2023.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

5.     Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 186/2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών-Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023» , όπως ισχύει, ως προς το ποσό της έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για την καταπολέμηση κουνουπιών σε περιοχές της χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για τρία (3) έτη.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

6.     Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας για το δικαστικό χειρισμό υποθέσεων της ΠΕ Ανατολικής Αττικής, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία -σύμφωνα με το  άρθρο 176  παρ.1 περ. ιβ) του ν.3852/2010- δυνάμει της υπ’ αριθμ. 979/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής..

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

7.     Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας για το δικαστικό χειρισμό υποθέσεων της ΠΕ Δυτικής Αττικής, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία -σύμφωνα με το  άρθρο 176  παρ.1 περ. ιβ) του ν.3852/2010- δυνάμει της υπ’ αριθμ. 980/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής..

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Ν. Πέππας)

8.     Τροποποίησητης υπ’ αριθμ. 85/2022 σύμβασης (22SYMV011917329) για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων που στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, οι Δ/νσεις Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, ως προς την αναπροσαρμογή του μηνιαίου τιμήματος.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

9.     Τροποποίηση, κατά άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 1/2023 σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για δύο (2) έτη, ως προς την αύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά 16.153,50€, με αναπροσαρμογή του μηνιαίου τιμήματος, από 01/4/2023 και μέχρι τη λήξη της, λόγω θεσμοθετημένης αύξησης του κατώτατου μισθού.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

10.  Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας της υπ’ αριθμ. 18/2022 σύμβασης με τον «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΚοιΣΠΕ ΕΝΑΤΟΥ ΤΟ.Ψ.Υ.Ν.Αττικής «ΕΥ ΖΗΝ», σύμφωνα με το αρ. 219 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

11.  Αντικατάσταση μελών σε δύο (2) Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εργασιών των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και κοινών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

12.  Συγκρότηση Επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές των Δήμων Πόρου και Τροιζηνίας - Μεθάνων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2023, σύμφωνα με την αριθμ. 2/2023 Διακήρυξη της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

13.  Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής έργου του άρθρου 6 της από 24/02/23 σύμβασης Δωρεάς εκ μέρους του κοινωφελούς Ιδρύματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION), μέσω της εταιρείας «ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ», για την εγκατάσταση ειδικού σχεδιασμού τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο «Αριές» του Πεδίου Άρεως.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

14.  Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των προμηθειών και των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» της Π.Ε Νοτίου Τομέα Αθηνών.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

15.  Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών «Διάθεση τριών (3) οχημάτων περιπολίας κλειστού τύπου σε εικοσιτετράωρη βάση στον οδικό άξονα της Λ. Κηφισού», αναδόχου «ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. “ ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ”.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

16.  Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης παροχής των υπηρεσιών “Αφαίρεση παράνομων διαφημίσεων όπως αφίσες, πανό, κ.λπ. από τους οδικούς άξονες αρμοδιότητας ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.”, αναδόχου «GREEN AND SPACE ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με δ.τ. “GREEN AND SPACE ΕΠΕ”.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

17.  Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου σε Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων Περιφέρειας Αττικής, σε αντικατάσταση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γεώργιου Γεωργόπουλου.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

18.  Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τίτλο: «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Καθαρισμού Λυμάτων Δήμου Σπετσών».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

19.  Έγκριση ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνιακής προβολής και ενημέρωσης της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

20.  Μερική ανάκληση των υπ’ αριθμ. 368/2016 και 43/2018 αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, σε συμμόρφωση των υπ’ αριθμ. 2078/2021 και Α4325/2022 τελεσίδικων αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αναφορικά με τις υπ’ αριθμ. 861/31.8.2016 και 6001/02.11.2017 προτάσεις συμμετοχής του Σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες “Η Αμυμώνη”» για επιχορήγηση από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.  

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Θεοδωρόπουλος)

21.  Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση νέας επένδυσης (Κατασκευή εισόδων) Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στον Άγιο Δημήτριο Αττικής»,  συνολικού προϋπολογισμού 425.000,01 € (με Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Θεοδωρόπουλος)

22.  Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης-παράτασης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Γλυφάδας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Θεοδωρόπουλος)

23.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 181/2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ως προς την αντικατάσταση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γεωργίου Γεωργόπουλου στις γνωμοδοτικές επιτροπές Λιμεναρχείων χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2023.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Αδαμοπούλου)

24.  Ορισμός εκπροσώπου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, η οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας, στην Καλλιθέα, επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 236 ή για οιανδήποτε μετ ‘ αναβολή ή διακοπή ημερομηνία ή τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων όπως αυτά περιγράφονται με την υπ΄αριθμ. πρωτοκόλλου ΕΞ ΓΕΝ 491/ 31.05.2023 πρόσκληση προς τους Μετόχους.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαγεωργίου)

25.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 174/2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για εξέδρες παρέλασης επετείων 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου 2023».  

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μ. Βιδάλη)

26.  Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος, στα Κέντρα Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας για το έτος 2022.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Λεονάρδου)

27.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λειτουργία του ξενώνα για συγγενείς νοσηλευομένων στο Νοσοκομείο θώρακος Αθηνών «ΣΩΤΗΡΙΑ».  

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Κεχρής)

28.  Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής» μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 492.122,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Κεχρής)

29.  Συζήτηση περί αιτήματος ενίσχυσης του ερασιτεχνικού αθλητισμού της πρωτοβουλίας «Μένουμε Λεωφόρο».  

30.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 177/2022 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Καθορισμός ωραρίου τροφοδοσίας επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων και περιορισμός κυκλοφορίας φορτηγών».  

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Βλάχος)

31.  Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Α.Α.) και του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονα Ιλισού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΙΛΙΣΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 115.258,00 € (με Φ.Π.Α.).  

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Βλάχος)

32.  Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Γαλατσίου, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή τετραώροφου βρεφονηπιακού σταθμού με υπόγειο στο Ο.Τ. 23/τ99»», συνολικού προϋπολογισμού 2.800.000,00 (συμπ. Φ.Π.Α. 24%).  

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Βλάχος)

33.  Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης-παράτασης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Καισαριανής για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Βλάχος)

34.  Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κηφισιάς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή τριγώνου Φραγκοπούλου του Δήμου Κηφισιάς», συνολικού προϋπολογισμού 11.904.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Κεφαλογιάννη)

35.  Έγκριση σύναψης και όρων της 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Λεωτσάκος)

36.  Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 2ηςτροποποίησης-παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περιστερίου για το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου στο Δήμο Περιστερίου».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Λεωτσάκος)

37.  Έγκρισησύναψης και όρων της 2ης τροποποίησης - παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ 15/11/2017».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος)

38.  Έγκριση σκοπιμότητας, σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΕΤΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος)

39.  Έγκριση σύναψης και όρων 4ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας για τη μελέτη: «Μελέτη Αποπεράτωσης του Β’ Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων της Κάτω Ελευσίνας.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος)

40.  Συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών & Αλιείας Α.Ε. (Ο.Κ.Α.Α.) για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση υποδομών Ο.Κ.Α.Α. για την υποστήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας».  

(Εισηγητής η Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Αντωνάκου)

41.  Έγκριση σύναψης και όρων της τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση και ενίσχυση διατηρητέου διώροφου κτιρίου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)».      

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Αντωνάκου)

42.  Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης - παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ύδρας για την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΥΔΡΑ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΒΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ Κ.Λ.Π.».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Βοϊδονικόλας)

43.  Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Βοϊδονικόλας)

44.  Απόφαση μερικής ανάκλησης της συντελεσμένης απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την υπ’ αριθ. 13582/11636/4-4-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 127/2013 τ. Απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών Θεμάτων) για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)»..

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

45.  Τροποποίηση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, του άρθρου 2 της παροχής υπηρεσιών “Επιτήρηση, εκσυγχρονισμός και βελτιστοποίηση ρυθμίσεων Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής” (Τμήμα Α). αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. – ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – Χ&Κ ΤΕΧΝΙΚΗ», σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

46.  Έγκριση παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός και ανακαίνιση βαφής ιστών Η-Φ εντός των Διοικητικών Ορίων της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2019-2020» προϋπολογισμού 2.440.630,00 ευρώ με ΦΠΑ, παρόχου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε .

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

47.  Τροποποίηση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης του 1ου τμήματος της παροχής υπηρεσιών«Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής (2022-2024)».

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

48.  Έγκριση τροποποίησης, κατά τη διάρκειά της, της σύμβασης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», αναδόχου Κ/ξίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ FM AΕGLOBITEL AE», ποσού 36.949.172,56 € (με Φ.Π.Α.)

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

49.  Απόφαση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης και άδεια κατάληψης οδοστρώματος της Λ. Βασ. Αμαλίας, Λ. Βασ. Σοφίας και Λ. Πανεπιστημίου, την Κυριακή 11 Ιουνίου 2023, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του ποδηλατικού αγώνα Run – Bike - Care.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

50.  Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στον Α/Κ Σχιστού - Σκαραμαγκά, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών της Σύμβασης παροχής Υπηρεσιών: «Προμήθεια & Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων Τεχνολογίας LED για τον Φωτισμό και την Ανάδειξη Γεφυρών του Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Αττικής».

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

51.  Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου «Άμεση αποκατάσταση βλαβών και επικίνδυνων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ.».

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

52.  Έκφραση σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον Οργανισμό του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Μελάς)

53.  Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης 1.112.280 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),   για τη τοποθέτηση και χρήση κινητών συστημάτων υγιεινής (τρέιλερς και χημικές τουαλέτες) στις λαϊκές αγορές α) Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Τμήματα 11 και 12 αντίστοιχα) και β) Π.Ε. Δυτικής Αττικής (Τμήματα 13 και 14 αντίστοιχα), για τρία χρόνια.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Μελάς)

54.  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)για το έργο RIVIERA GALLERIA που αφορά στην ανέγερση τριών διώροφων κτηρίων ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης με εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών και χώρους αναψυχής στη ζώνη εκμετάλλευσης ΠΜ-Α1.3 της ζώνης ανάπτυξης ΠΜ-Α1 του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά (ΠΕΤ: 2212879312).

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

55.  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την υλοποίηση του έργου: «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης ρεμάτων Νερακίου και Λουτρόπυργου και λοιπών ρεμάτων Νέας Περάμου».

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                         ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 58 guests και κανένα μέλος