Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ - Δήμος ΒΒΒ
Δευτέρα 17 Μάιος 2021, 17:30

 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μέσω τηλεδιάσκεψης)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 7η/2021 Τακτική - Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 17η Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση των προτάσεων επί του αιτ
 • ήματος χρηματοδότησης του Δήμου για το πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” με τίτλο “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουργίας, συμπλήρωσης και αναβάθμισης δικτύων χώρων πρασίνου, κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.
 1. Τροποποίηση του Κανονισμού Χρήσης Πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων Χώρων (αρ. αποφ. 99/2012 όπως ισχύει).
 2. Έγκριση απευθείας μίσθωσης ακινήτου για υπηρεσιακές ανάγκες.
 3. Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση ενός (1) Υπέργειου Σταθμού διανομής Φ.Α 19/4 bar στην πλατεία στο Ο.Τ. 303 Α στην περιοχή “Πηγαδάκια”της Δ.Κ. Βούλας.
 4. Ανάκληση της υπ. αρ. 46/2020 απόφασης δημοτικού συμβουλίου (για το έτος 2021), που αφορά αναπροσαρμογή τελών για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
 5. Έγκριση τοποθέτησης μπάρας για τον περιορισμό εισόδου οχημάτων στην οδό Αύρας, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης, για λόγους πυρασφάλειας.
 6. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Κιτσαράς και Συνεταίροι) κατ’ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006.
 7. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) δένδρων (λεύκες) σε κοινόχρηστο χώρο στην παραλία της Βάρκιζας (έναντι Λεωφ. Ποσειδώνος 20 “Σαββάλας”), στην Δ.Ε Βάρης.
 8. Έγκριση ή μη κοπής (2) δένδρων επί κοινοχρήστου χώρου (πεζοδρομίου) επί της οδού Δημοκρατίας 47, στη Δ.Ε. Βούλας.
 9. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκου) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί της οδού Μάνης 14, στην περιοχή Χέρωμα, της Δ.Ε. Βάρης.
 10. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκου) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ιερολοχιτών 36, στην Δ.Ε. Βούλας.
 11. Έγκριση ή μη μεταφύτευσης επτά (7) ελαιόδεντρων επί κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρομίου) επί της οδού Ποσειδώνος 3 στη Δ.Ε. Βούλας.
 12. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (κουκουναριάς) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αλεξ. Παπάγου 18 στην Δ.Ε. Βούλας.
 13. Έγκριση ή μη κοπής ή μεταφύτευσης πέντε (5) δένδρων (πεύκων ) επί κοινοχρήστου χώρου (σε διαδικασία προσκύρωσης) επί της οδού Προφ. Ηλία, στην περιοχή Κόρμπι (Ο.Τ.365), της Δ.Ε. Βάρης.

                                                                                                         O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

                                                                                                  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                       NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

Διαφήμιση (2)

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Διαφήμιση (1a)

ebdomi-dimosiefseis

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 98 guests και κανένα μέλος