Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

6η-Συνεδρίαση του Δήμου Μαρκοπούλου-2021
Τετάρτη 21 Απρίλιος 2021, 19:00

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                                

Αρ. Πρωτ.:       7025

Σας γνωρίζουμε ότι δεδομένης της αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η έκτη (6η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2021 θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 21-4-2021 και ώρα 19.00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020 με τίτλο “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων.

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2021.
 2. Λήψη απόφασης για έγκριση Έκθεσης Α’ Τριμήνου 2021, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
 3. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2021.
 4. Λήψη απόφασης έγκρισης κανονισμού, καθώς και καθορισμού τελών, για τις δραστηριότητες του Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου.
 5. Λήψη απόφασης για την κατανομή και απόδοση του ποσού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2020 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Μαρκοπούλου.
 6. Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής (δωρεάν) του Δήμου Μαρκοπούλου ως μέλος ενεργειακών κοινοτήτων και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.
 7. Λήψη απόφασης α) για συμμετοχή του Δήμου Μαρκοπούλου σε Νέα Χαρτογράφηση Στρατηγικών θορύβου για το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και β) τη συμμετοχή του σε εκπόνηση Περιβαλλοντικής Μελέτης, για την σύνολη επιβάρυνση του Αεροδρομίου στους όμορους Δήμους.
 8. Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ’αρ.189/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαρκοπούλου.

 

 1. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, του μισθωτή της επαγγελματικής μίσθωσης του κυλικείου του Κοιμητηρίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

 

 1. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.
 2. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 1/2021 Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.
 3. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό των οφειλόμενων εισφορών σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση για τις ιδιοκτησίες με κ.α. 691013, 691017, 691004, 691014, 691011, 691012 και 691016 στα Ο.Τ. Γ1115 & Γ1109 στην 4η – 5η ΠΕ Πόρτο Ράφτη.
 4. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στις ιδιοκτησίες με κ.α. 010283 στο Ο.Τ. 167 & 010270 στα Ο.Τ. 175, 176 και 181, της 3ης ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

 

 1. Λήψη απόφασης για μετονομασία οδού στην 4η – 5η ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

 

 1. Λήψη απόφασης για παραχώρηση νέου μονού τάφου, λόγω καταστροφής   από φυσικά καιρικά φαινόμενα.
 2. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).
 3. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου (που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιθ΄, Ν.3852/2010).

 

Η Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ

 

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 120 guests και κανένα μέλος