Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

14Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΒΒ
Δευτέρα 26 Οκτώβριος 2020, 15:30

Δημος ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 14η/2020 Τακτική - Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 26η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 • Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.
 • Λήψη απόφασης για τον Καθορισμό τελών καθαριότητας - φωτισμού και δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων και μη χώρων για το έτος 2021.
 • Λήψη απόφασης: α) για τον καθορισμό χώρων εξομοιούμενων με Χερσαία Ζώνη Λιμένα (ΧΖΛ) και β) εκκίνηση της διαδικασίας γνωμοδότησης και έγκριση της ΧΖΛ Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση: α) της Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (MΠΕ) για τη λειτουργία του Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας και την Νομιμοποίηση των Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων β) της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) και γ) εκκίνηση της Διαδικασίας υποβολής Έγκρισης της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.
 • Σύσταση Αυτοτελούς Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου.
 • Λήψη απόφασης για έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ του έργου «Μελέτης Οριοθέτησης και Διευθέτησης ρέματος Χερώματος – Μηλαδέζας και Μελέτη Ομβρίων στην περιοχή».
 • Έγκριση της Α' Φάσης για την μελέτη: «Σύνταξη μελέτης σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ)».
 • Παράταση παραχώρησης του απορριμματοφόρου με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 5516 στον Δήμο Άνδρου.
 • Λήψη απόφασης για την συμμετοχή στο έργο με τίτλο: “Ανακαίνιση με χρήση προκατασκευασμένων και προσαρμοζόμενων συστημάτων κέλυφους ελαφριάς δόμησης (PLUG-AND-USE RENOVATION WITH ADAPTABLE LIGHTWEIGHT SYSTEMS)” ακρωνύμιο “PLURAL” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ορίζοντας 2020” (HORIZON 2020).
 • Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο CIVINET CY-EL και ορισμός εκπροσώπου της δημοτικής αρχής στην Πολιτική Επιτροπή του Δικτύου.
 • Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Ε.Σ. Εύξεινη Πόλη.
 • Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 από τον Δήμο στον Αθλητικό Σύλλογο “ΑΜΑΖΟΝΕΣ” Ελληνική Ένωση Ομαδικού Αθλητικού Χορού.
 • Έγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο: “Κατακόρυφη σήμανση επικίνδυνων “ιρλανδικών διαβάσεων” σε περιοχές του Δήμου μας.
 • Έγκριση για την κοπή ή μη ενός (1) δένδρου επί του υπό κατασκευή πεζοδρομίου επί της οδού Ναβαρίνου 11 στην περιοχή “Λαθούριζα” της Δ.Κ Βάρης.

                                                                                                          O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

                                                                                                  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                       NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 171 guests και κανένα μέλος