Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

2η Δημοτική Συνεδρίαση του Δήμου ΒΒΒ, 24-02-2020
Δευτέρα 24 Φεβρουάριος 2020, 19:00
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 2η/2020 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 24η Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 • Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για το έτος 2019.
 • Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου.
 • Έγκριση της μελέτης ανάπτυξης και προβολής του Τοπικού Δικτύου Πεζοπορικού Τουρισμού Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
 • Κατανομή (Α΄2020) ποσού 74.408,22 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 • Λήψη απόφασης - έγκριση της μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στην πόλη Βέλες της Βόρειας Μακεδονίας για το έργο “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων “Benefit As You Save” στο πλαίσιο του INTERREG-BalkanMed 2014-2020.
 • Αποδοχή της απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με την τροποποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης” με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5002709 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020”.
 • Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.
 • Αποδοχή Πρακτικού της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος εκποίησης ακινήτου για την προσκύρωση στο Ο.Τ. 353 περιοχής Μηλαδέζα, στη Δ.Ε. Βάρης.(αρ. πρωτ. 6374/20.2.2020)
 • Αποδοχή Πρακτικού της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος εκποίησης ακινήτου για την προσκύρωση στο Ο.Τ. 353 περιοχής Μηλαδέζα, στη Δ.Ε. Βάρης.(αρ. πρωτ. 6372/20.2.2020)
 • Έγκριση σύναψης όρων Τροποποίησης Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: “Ανάπλαση πλατείας Ζησιμοπούλου στην Δ.Ε. Βάρης & εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.
 • Αναπροσαρμογή τελών για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
 • Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρκιζας Βάρης (Α.Κ.Ο.Β.Β.).
 • Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του συλλόγου Α.Ε.Ο “ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ”.
 • Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.
 • Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Ν.Α.Ο. Βούλας.
 • Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Α.Ο. Βάρης “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”.
 • Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Α.Ο. Κυανούς Αστήρ Βάρης.
 • Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Γυμναστικού Συλλόγου ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ.
 • Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Πανελληνίου Ομίλου Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.
 • Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης.
 • Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.
 • Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Αθλητικού Συλλόγου ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ “Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ” .
 • Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Αθλητικού Σωματείου “ΑΡΗΣ 2006 -ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ” .
 • Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου Α.Ο. Κυανούς Αστήρ Βάρης για το έτος 2020.
 • Επιχορήγηση δράσεων του Γυμναστικού Συλλόγου ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ για το έτος 2020.
 • Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου Α.Ε.Ο “ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ” για το έτος 2020.
 • Επιχορήγηση δράσεων του Ν.Α.Ο. Βούλας, για το έτος 2020.
 • Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Συλλόγου ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ “Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ” για το έτος 2020.
 • Επιχορήγηση δράσεων του Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ για το έτος 2020.
 • Επιχορήγηση δράσεων του Α.Ο. Βάρης “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ” για το έτος 2020.
 • Επιχορήγηση δράσεων του Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ για το έτος 2020.
 • Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρκιζας Βάρης (Α.Κ.Ο.Β.Β.) για το έτος 2020.
 • Επιχορήγηση δράσεων του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης για το έτος 2020.
 • Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Σωματείου “ΑΡΗΣ 2006 -ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ” για το έτος 2020.
 • Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Σωματείου Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης για το έτος 2020.
 • Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “ΕΛΑΙΑ” για το έτος 2020.
 • Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “ΛΕΥΚΙΠΟΣ” για το έτος 2020,
 • Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “TAE KWON DO” για το έτος 2020,
 • Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “Α.Ο. ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ” γαι το έτος 2020,
 • Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “Α.Ο. ΔΡΟΜΕΑΣ” για το έτος 2020.
 • Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου (Ν.Π.Δ.Δ).
 • Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή εκκαθάρισης των παλαιών αρχείων των πρώην Δήμων Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.
 • Ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής του προγράμματος ΤΕΒΑ.
 • Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: “Επισκευές Σχολείων” έτους 2017 αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση, ενός δημοτικού συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός αναπληρωματικού.
 • Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Άννα Βάλβη) κατ΄ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006.
 • Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Ράνια Πολύζου), κατ΄ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006.
 • Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε διαδικτυακή εφαρμογή (ιστοσελίδα).
 • Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Κηποτεχνικές Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων”.
 • Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ήβης 8 στη Δ.Ε Βάρης.
 • Επικύρωση της έγκρισης ταφής (φιλοξενία) στον με αριθ. Π 202 οικογενειακό τάφο Δημ. Κοιμητηρίου Βούλας.
 • Έγκριση ή μη κοπής τριών δένδρων (λεύκες) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ξενοφώντος 4 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
 • Έγκριση ή μη κοπής δένδρων επί της οδού Πλαπούτα 7 στην Δ.Ε. Βούλας.
 • Έγκριση ή μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μιλτιάδου 13 στην Δ.Ε. Βούλας.
 • Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πανός στη συμβολή της με τη Λεωφ. Αθηνάς στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
 • Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Θεμιστοκλέους 37 στην Δ.Ε. Βούλας.
 • Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της Λεωφ. Ποσειδώνος 52Β στην Δ.Ε. Βάρης.
 • Έγκριση ή μη κοπής δύο δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Παλλάδος και Δάφνης 1 στην Δ.Ε. Βάρης.
 • Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Προμηθέως 7 στην Δ.Ε. Βούλας.
 • Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Χάριτος 7 στην Δ.Ε. Βούλας.
 • Έγκριση ή μη κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Δάφνης 8 στην Δ.Ε. Βούλας.
 • Έγκριση ή μη κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 28 στην Δ.Ε. Βούλας.
 • Έγκριση ή μη κοπής φοίνικα στο πεζοδρόμιο επί της οδού Σολωμού 3 στην Δ.Ε. Βούλας.
 • Έγκριση ή μη κοπής ευκάλυπτου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ακτής 3 στην Δ.Ε. Βούλας.
 • Έγκριση ή μη κοπής δύο ξερών πεύκων επί της οδού Μεγ. Σπηλαίου στην Δ.Ε. Βάρης.
 • Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αρτέμιδος 5 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
 • Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Παπανδρέου 7 στη Δ.Ε Βούλας.
 • Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Δημοκρατίας & Δάφνης 8 στην Δ.Ε Βούλας.
 • Έγκριση ή μη κοπής δένδρων (βραχυχίτωνες) σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Μιλτιάδου 2 στην Δ.Ε. Βούλας
 • Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ρόδου και Σπετσών στη Δ.Ε Βούλας.
 • Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πλατεών 27 στην Δ.Ε. Βούλας.
 • Έγκριση ή μη κοπής ενός πεύκου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Σαντορίνης 28 στην Δ.Ε. Βάρης.
 • Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΚΤΗΜΑ ΜΑΡΤΙΔΗ” για την αυθαίρετη τοποθέτηση μιας (1) πινακίδας/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς τον άξονα της οδού σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Λ. Ευελπίδων στην Βάρη το έτος 2018.
 • Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία YAVA-EYΕΞΙΑ ΛΑΙΦ & ΦΙΤΝΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ Ε.Π.Ε για την αυθαίρετη τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών πινακίδων/επιγραφών μονής όψης σε ιδιωτικό χώρο επί της οδού Λ. Ευελπίδων και Καλαμάτας 1, στη Βάρη το έτος 2019.
 • Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “VARKIZA RESORT” EVENT MANAGEMENT GROUP MON. IKE OΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΙΩΣΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ για την αυθαίρετη τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών πλαισίων/επιγραφών σε ιδιωτικό χώρο σε παράδρομο τη Λ. Ποσειδώνος στην Ακτή Βάρκιζας το έτος 2018.
 • Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Βασιλείου για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί μη παράλληλα προς την όψη κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Ήρας 2 στη Βουλιαγμένη το έτος 2017.
 • Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “CARIVE CAFE” ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ, ΔΑΛΑΚΟΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε για την αυθαίρετη τοποθέτηση τεσσάρων (4) διαφημιστικών πλαισίων/επιγραφών, εκ των οποίων οι τρείς (3) πινακίδες είναι διπλής όψης, κάθετα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) και μία (1) πινακίδα είναι μονής όψης στην πλάγια πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Λ. Ευελπίδων, στη Βάρη το έτος 2018.
 • Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΝESTLE MINI MARKET VUNTSOVA LYUDMILA VELINOVA” για μία (1) επιγραφή-σημαία διπλής όψης σε κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν του καταστήματος επί της οδού Αθηνάς 20 στη Βουλιαγμένης ,το έτος 2019.
                                                                                                          O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
                                                                                                   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                                       NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 456 επισκέπτες και κανένα μέλος