Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Δ.Σ. 18/11/2019
Δευτέρα 18 Νοέμβριος 2019, 19:00

Πρόσκληση


 

Καλείσθε να παραστείτε την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 7.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην εικοστή (20η) συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων         της Ημερήσιας Διάταξης:

 • Λήψη απόφασης για ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης   για αποδοχή και κατανομή ποσού 36490,00€ της Γ΄δόσης των ΚΑΠ έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Επανάληψη λήψης απόφασης για έγκριση παραχώρησης σχολικού χώρου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου, για το σχολικό έτος 2019-2020, κατόπιν ακύρωσης της υπ’αρ.167/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ.65, παρ.5 του Ν.3852/10).
 • Λήψη απόφασης για συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
 • Λήψη απόφασης για ίδρυση 5ου Νηπιαγωγείου Μαρκοπούλου και 4ου Νηπιαγωγείου Πόρτο Ράφτη, Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για πρόθεση διεξαγωγής διαγωνισμού μίσθωσης για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για πρόθεση διεξαγωγής διαγωνισμού μίσθωσης για τη στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Πόρτο Ράφτη, του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Ιατρού Πέτρου Παναγιώτου (Σάρα), για τοποθέτηση προτομής.
 • Λήψη απόφασης για την συμπερίληψη του έργου:  «Αποκατάσταση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Μαρκοπούλου» κατά την εκπόνηση / τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. 92   με κωδικό 060245 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 • Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου με σκοπό την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Ρεμπούσκου στο Ο.Τ.106, στο Μαρκόπουλο.
 • Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας τομής και κατάληψης οδοστρωμάτων για εγκατάσταση οπτικής ίνας της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ.
 • Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ521 με κωδικό ιδιοκτησίας 610512, της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 • Λήψη απόφασης για εγκατάσταση πινακίδων οδικής σήμανσης με σκοπό τη χορήγηση έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου στην εταιρεία επισκευής και συντήρησης ψυκτικών μηχανημάτων «ΑΤΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.» επί Ανώνυμης Αγροτικής Οδού, εκτός σχεδίου περιοχής, στον Δήμο Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής δέντρων.
 • Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).

 

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ  

 

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 250 επισκέπτες και κανένα μέλος