Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 3Β
Τετάρτη 23 Ιανουάριος 2019, 19:00

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 1η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 23η Ιανουαρίου ημέρα Tετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 1. Ενημέρωση από τον εμπειρογνώμονα του Δήμου σε θέματα Αρχαιοτήτων και Τοπικής Ιστορίας κ. Χρήστο Διονυσόπουλο για την ιδιαίτερη ιστορική σχέση της επιτύμβιας στήλης των Μαραθωνομάχων της Ερεχθηίδος φυλής με τον αρχαίο δήμο Αναγυρούντα και λήψη απόφασης για την προμήθεια πιστού αντιγράφου της, προκειμένου να τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο της Βάρης.
 2. Λήψη απόφασης ανακήρυξης της κας Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ σε “Επίτιμο Δημότη Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.
 3. Λήψη απόφασης ανακήρυξης του κ. Σταματίου Κριμιζή σε “Επίτιμο Δημότη Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.
 4. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Βάρης – Βούλας –Βουλιαγμένης (ΦΕΚ 454/Β΄/26.2.2013) και σύσταση νέων οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι” του Δήμου.
 5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου χρέωσης και μέσης τιμής δαπάνης διακλάδωσης αγωγών αποχέτευσης και φρεατίου προσαρμογής.
 6. Αποδοχή της 147.6/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου-έγκριση σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (Εscrow Account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”.
 7. Κατανομή ποσού 24.540,78 € που έχει παρακρατηθεί από 1-11-2018 έως 31-12-2018 από φόρο ηλεκτροδοτούμενων για τα σχολεία στον Κ.Α 0511.004.
 8. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανέλκυσης Ναυαγίων.
 9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότησης επιτροπής αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.
 10. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής καθορισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη.
 11. Ορισμός μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (Ο.Α.Π.ΠΑ.) για τη πράξη με τίτλο “Αναβάθμιση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.
 12. Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του έτους 2018 (Συνεδρίαση στις 27-11-2018).
 13. Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του έτους 2018 (Συνεδρίαση στις 18-12-2018).
 14. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση καταβολής μισθώματος του «Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών» (ΚΕΠ) στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Βούλας, μέχρι την ολοκλήρωση της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου.
 15. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας που βρίσκεται στον Αγ. Νικόλαο Βουλιαγμένης.
 16. Εξέταση αιτήματος της εταιρείας “Πέτρος Σκεπασιανός & Σία Ε.Ε” για την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων στο Μεγάλο Καβούρι στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης για το έτος 2019.
 17. Εξέταση αιτήματος της εταιρείας “Νίνα Αρτάν & Σία Ε.Ε” για την απλή χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων στο Μεγ. Καβούρι στην Δ.Ε Βουλιαγμένης για το έτος 2019.
 18. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού που βρίσκεται στο όρμο Ζώσκα στη Βουλιαγμένη για το έτος 2019.
 19. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για το έργο “Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων”.
 20. Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου (αρ. πρωτ. 45111/28.11.2018)
 21. Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου (αρ. πρωτ. 46505/6.12.2018)
 22. Έγκριση παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης “Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για την βιωσιμότητα τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων”.
 23. Έγκριση παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης “Μίσθωση βαρέως τύπου οχημάτων για μεταφορά οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας”.
 24. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα για κοινοχρήστους χώρους”.
 25. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Δ.Τ.(αρ. πρωτ. 50548/31.12.2018)
 26. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π./Δ.Τ.(αρ. πρωτ. 953/01.01.2019)
 27. Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1963/18.1.2019)
 28. Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1967/18.1.2019)
 29. Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1971/18.1.2019)
 30. Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1973/18.1.2019)
 31. Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1974/18.1.2019)
 32. Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1975/18.1.2019)
 33. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση - φαρμακείο με την επωνυμία “Αντωνία Ευτ. Σαρτζετάκη” για την αυθαίρετη τοποθέτηση δύο (2) πινακίδων διπλής όψης που έχουν τοποθετηθεί σε ιδιωτικό χώρο έμπροσθεν του καταστήματος στη Θέμιδος 1, στη Βάρκιζα, το έτος 2017.
 34. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αιόλου 10, στη Δ.Ε. Βούλας.
 35. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Θάσου 3, στη Δ.Ε. Βούλας.
 36. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (κυπαρίσσι) στο πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Αιόλου και Ιάσωνος, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
 37. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αρτέμιδος 3, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 671 επισκέπτες και κανένα μέλος