Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

17h Δημοτική συνεδρίαση στα 3Β
Δευτέρα 22 Οκτώβριος 2018, 19:00

ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Βούλα: 18/10/2018
Aρ. πρωτ.: 37338


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 17η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 22η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:Έγκριση κανονισμού απονομής μεταλλίων και τιμητικών διακρίσεων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Λήψη απόφασης απονομής του Χρυσού Μεταλλίου της Πόλης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο και ανακήρυξη του ως Επίτιμου Δημότη Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Λήψη απόφασης απονομής του Χρυσού Μεταλλίου της Πόλης στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.
Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018, του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.
Έγκριση α)της έναρξης εργασιών του έργου “Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης Κορωπίου μέχρι εκβολή” και β) παραχώρηση χώρου εργοταξιακών εγκαταστάσεων.
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, Κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τίτλο “Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου”.
Άσκηση πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου στο Εφετείο Αθηνών για το Διαμαντοπούλειο Γηροκομείο,  Δ.Ε. Βούλας (σχετ. το υπ. αρ. πρωτ. 37009/16.10.2018 έγγραφο).
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.Αντικατάσταση αρμοδίου επικοινωνίας με το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την πρόταση “Συστήματα υπόγειων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων”- χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”.
Οικονομική ενίσχυση σε άπορο δημότη.
Παραχώρηση χώρου που στεγάζεται το Κ.Α.Π.Η. της Δ.Ε. Βούλας.
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος wigi4U.
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο “Κατασκευές νέων κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Δ.Ε. Βάρης” και επιλογή μετά από κλήρωση ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος της.
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο “Ανάπλαση δημοτικών κοιμητηρίων” και επιλογή μετά από κλήρωση ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος της.
Έγκριση μετάβασης αντιπροσώπου του Δήμου στο Μυστρά της Πελοποννήσου για το συνέδριο με τίτλο “Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και εφαρμογή των Περιφερειακών Σχεδίων (Π.Σ.Δ.Α.)”.
 Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 199 παρ. 6 Ν.3463/2006), για καταστροφή κάδων απορριμμάτων.
Έγκριση πρωτοκόλλου ακαταλληλότητας - καταστροφής για έγκριση παύσης κυκλοφορίας δημοτικών οχημάτων.
Έγκριση παράτασης σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 - Ομάδα Α”.
Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου του έργου με τίτλο “Ανακατασκευή και βελτίωση κτιρίων και λειτουργικών υποδομών Κοιμητηρίου Βάρης.
Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Εκπόνηση Οριστικών Μελετών για την πεζογέφυρα στην Λ. Καραμανλή του Δήμου” στην Δ.Ε. Βούλας.
Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου του έργου με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας Ζησιμοπούλου στη Δ.Ε. Βάρης”.
Έγκριση παράτασης σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων”.
Έγκριση παράτασης της 1ης τμηματικής συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο “Ανακατασκευή χλοοτάπητα και δικτύων αποστράγγισης στο Δημοτικό Στάδιο Βουλιαγμένης”.
Έγκριση επέκταση υφιστάμενης σύμβασης με τίτλο “Προμήθεια πλαστικών και βιοδιασπόμενων σάκων για αποκομιδή απορριμμάτων.
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου με τίτλο “Στατική Ενίσχυση 1ου Δημοτικού Σχολείου Βάρης”.
Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο “Συντήρηση σχολικών κτηρίων”.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών (Α.Π.Ε.), του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ε και 1ης  συμπληρωματικής σύμβασης  του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017».
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Δεληγιάννη 13 στην Δ.Ε. Βάρης.
Έγκριση ή μη κοπής κουκουναριάς στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ταϋγέτου 4 στη Δ.Ε. Βάρης.
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Χειμάρας 20, στη Δ.Ε. Βούλας.
Έγκριση ή μη κοπής λεύκας στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αυλώνος 10 στην Δ.Ε. Βούλας.
Έγκριση ή μη κοπής πεύκων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αμαρυλλίδος 4 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
Διαγραφή ή μη ποσού 1.670,00€ που αφορά οφειλή για δικαιώματα παράτασης ταφής της Ελένης Δούρου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.
Διαγραφή ποσού 940,00€ πλέον των προσαυξήσεων από τον βεβαιωτικό κατάλογο 11312/11.7.2018 της εταιρείας “Ξενοδοχεία Κάραβελ Α.Ε.”.
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής.(αρ. πρωτ. 35509/05.10.2018).


O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                                     NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 186 επισκέπτες και κανένα μέλος