Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-9-10.18
Τρίτη 09 Οκτώβριος 2018, 08:30

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ   κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Βασ. Παύλου και Φλέμινγκ στα Σπάτα, την Τρίτη 09 Οκτωβρίου 2018 & ώρα 08:30 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Λήψη απόφασης περί σύστασης προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση (αριθμ.974/2014).
 2. Λήψη απόφασης περί σύστασης προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση (αριθμ.742/2012).
 3. Λήψη απόφασης περί σύστασης προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση (αριθμ.1309/2007).
 4. Λήψη απόφασης περί σύστασης προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση (αριθμ.1024/2007 και αριθμ.1025/2007).
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης χώρων στάθμευσης στην Λεωφόρο Αρτέμιδος (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.033/2018).
 6. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης της πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.α.κ.019201 της Π.Ε.3 της Δ.Ε. Αρτέμιδος.
 7. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης της πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης για τις ιδιοκτησίες με κ.α.κ.044108 & 011409 της Π.Ε.3 της Δ.Ε. Αρτέμιδος.
 8. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης της πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.α.κ.0112021 στο Ο.Τ.Δ210 Π.Ε. 1-4 (Μυκηναϊκοί Τάφοι) της Δ.Ε. Σπάτων.
 9. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης της πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας με κ.α.κ.019213 της Π.Ε.3 της Δ.Ε. Αρτέμιδος.
 10. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης της πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.α.κ.0107006 στο Επιχειρηματικό Πάρκο «Γυαλού-Αγ.Δημήτριος-Πύργος».
 11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάκλησης της υπ΄αριθμ.290/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης σχολικών χώρων σε εξωσχολικούς φορείς για χρήση με σκοπό την πραγματοποίηση εξωσχολικών δραστηριοτήτων (αρ.απόφ.Α΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής_19/2018).
 13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης υποστήριξης και φιλοξενίας των «Back Office Πληροφοριακών Συστημάτων» του Δήμου μας(Οικονομικές και Διοικητικές εφαρμογές) στην «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ», μέσω των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government Cloud – G-Cloud) της «Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ».
 14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αριθ.100/2018 μελέτης για «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού» και της υπ’αριθμ.85/2018 μελέτης για την «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Κοινωνικού Παντοπωλείου και προμήθεια έτοιμων γευμάτων κατοίκων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
 15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. 5 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ».
 16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας».
 17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας».
 18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Ιατρικές Εξετάσεις Προσωπικού έτους 2017».
 19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες – μαγνητοφωνήσεις, απομαγνητοφωνήσεις, σελιδοποίηση, βιβλιοδεσία των πρακτικών και την ηλεκτρονική υποστήριξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Επιτροπής Διαβούλευσης, του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων - Λούτσας και του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος (Λούτσας)».
 20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Πρόγραμμα Στείρωσης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς».
 21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Επείγουσες Εργασίες Επισκευής Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Σπάτων».
 22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Επισκευή Βρεφικού Τμήματος».
 23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Συντήρηση- Επισκευή Εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών».
 24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη α) της παραχώρησης εκμετάλλευσης του περιπτέρου στο όνομα του μισθωτή κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με διάρκεια παραχώρησης έως και την 31-12-2019 και β) της παράτασης τιθέμενης προθεσμίας της 290/2017 Α.Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η μείωση κατά ποσοστό 20% καταβαλλόμενου μισθώματος από τον μισθωτή κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ με διάρκεια αυτής από 1-9-2018 έως και την 31-12-2019».
 25. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη α) της παραχώρησης εκμετάλλευσης του περιπτέρου στο όνομα του μισθωτή κ. ASTRIT HYSA με διάρκεια αυτής έως και την συμπλήρωση δεκαετίας (10) από την λήξη του αρχικού μισθώματος την 25-11-2018 έως και την 25-11-2021 και β) της παράτασης τιθέμενης προθεσμίας της 448/2017 Α.Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η μείωση κατά ποσοστό 20% καταβαλλόμενου μισθώματος από τον ως άνω μισθωτή με διάρκεια αυτής σύμφωνα με την παραχώρηση εκμετάλλευσης του περιπτέρου δηλ. από 25-11-2018 έως και την 25-11-2021».
 26. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση.
 27. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής της οφειλέτιδος Μ.Ε. του Σπυρίδωνος από τον 40/7-5-2007 χρηματικό κατάλογο.
 28. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται.
 29. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απαλλαγής ή μη υπόχρεων από καταβολή τέλους παράτασης ταφής, τέλους εκταφής και τέλος χωνευτηρίου λόγω οικονομικής αδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ.
 30. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απαλλαγής ή μη υπόχρεων από καταβολή τελών τριετούς ταφής, λόγω οικονομικής αδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ.
 31. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τέλη παράτασης ταφής (αρ.πρωτ.18058/26-6-2018).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Φύτρος Αντώνιος

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 198 guests και κανένα μέλος