O σχεδιασμός του ΚΕΛ στο Πλατύ χωράφι, ήταν και παραμένει αδιόρθωτη, μη εφικτή και μη επιλέξιμη Πράξη των συναρμόδιων Κρατικών υπηρεσιών και ΟΧΙ του αναρμόδιου Δήμου μας.

«Γνωρίζουμε όλοι, ότι μετά την από 25.10.2007 καταδίκη της Ελληνικής Δημοκρατίας (όχι του αναρμόδιου Δήμου μας), από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπόθεση C-440/06), οι αρμόδιες Κρατικές Αρχές (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, νυν ΥΠΕΚΑ, κ.ά.) δεν ανταποκρίθηκαν, ούτε συνέβαλαν τελικά (ως όφειλαν), στην αντιμετώπιση των εμποδίων που τους έθεσε το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Ανώτατο Δικαστήριο), με την υπ’ αριθ. 3743/2008 απόφαση ΑΚΥΡΩΣΗΣ του σχεδιασμού που υποστηρίζουν από το 2003, με την υπ’ υπ’ αριθ. πρωτ: 136125/10.9.2003 Κοινή Υπουργική Απόφασή τους (ΚΥΑ) τα αρμόδια Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Πολιτισμού, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Υγείας – Πρόνοιας και Γεωργίας.

Αποδεικνύεται δηλαδή περίτρανα, ότι η ακυρωθείσα ως μη σύννομη και ανεπαρκής ανωτέρω κοινή Υπουργική απόφαση 136125/10.9.2003 για το σχεδιασμό του έργου ΚΕΛ στο Πλατύ χωράφι, με αγωγό στη θάλασσα της Αρτέμιδος, ήταν και παραμένει αδιόρθωτη, μη εφικτή και μη επιλέξιμη Πράξη των συναρμόδιων Κρατικών υπηρεσιών και ΟΧΙ του αναρμόδιου Δήμου μας.

Τα παραπάνω δεν αποτελούν λόγια και εικασίες, αλλά γεγονότα με διαχρονική ευθύνη συγκεκριμένων διαπιστευμένων οργάνων της Πολιτείας και επουδενί των εκάστοτε Δημοτικών μας Αρχών, που ο νόμος της περιορίζει μόνο στην έκφραση γνώμης».  

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Δήμαρχος, παρέθεσε εν συντομία αδιάσειστα και αδιάψευστα (όπως τόνισε) στοιχεία, που δείχνουν τις αλληλοαναιρέσεις και αλληλοσυγκρουόμενες ενέργειες μεταξύ των αρμόδιων Κρατικών Υπηρεσιών (ακόμα και του ιδίου Υπουργείου), με φανερή πλέον την αδυναμία τους να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα με την απόφαση 3743/2008 του Σ.τ.Ε.


Ενδεικτικά τόνισε μεταξύ άλλων:

α) Το 2003 αποκλείστηκε εντελώς απόένταξη προς χρηματοδότηση λόγω ελλείψεων, ο φάκελος της ΑΡΜΟΔΙΑΣ για το έργο αποχέτευσής μας (εποπτευόμενης από το Κράτος) ΕΥΔΑΠ (και ΟΧΙ των αναρμόδιων Δήμων μας – πρώην – τότε - Δήμων Αρτέμιδος και Σπάτων), γεγονόςπου πιστοποιείται μετουπ’ αριθ. πρωτ: 169169…/3.12.2003 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του ΥΠΕΧΩΔΕ (Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), προς την ΕΥΔΑΠ (Δ/νση Αποχέτευσης)

β) Με την υπ’ αριθ. 3743/2008 απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας, ΑΚΥΡΩΣΕ ως παράνομη την υπ’ αρ. πρ: 136125/10.9.2003 ΚΥΑ τεσσάρων Υπουργείων (και ΟΧΙ των αναρμόδιων Δήμων μας), σχετικά με το έργο αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής μας (Βορείων Μεσογείων της Ανατ. Αττικής)

γ) Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ: οικ. 169812/6.8.2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος – ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, «η προτεινόμενη στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λύση για διευθέτηση του ρέματος Ραφήνας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποδεκτή από τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ ……..», οπότε ακολούθησε και η υπ’ αριθ. πρωτ: Δ7/1271/Φ.ΡΑΦΗΝΑΣ/30.8.2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων περί Διάλυσης της Σύμβασης για τη «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ», με αποτέλεσμα να μη μπορούν πλέον να διαμορφωθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ’ αρ. 206/13 γνωμοδότησης του Σ.τ.Ε, που επιτρέπει μεν «τμηματική οριοθέτηση» του ρέματος Ραφήνας (ως προϋπόθεση εγκατάστασης ΚΕΛ στο Πλατύ χωράφι, κατά την απόφαση 3743/08 ΣτΕ), …….. «υπό τον όρο ότι στις μελέτες έχουν ληφθεί υπόψιν όλα τα στοιχεία που αφορούν το σύνολο του ρέματος Ραφήνας»

Κορυφαία όμως επιδίωξη όλων μας (Δημοτικής Αρχής και δημοτών), ανέφερε ο Δημ. Μάρκου, ήταν και παραμένει η κατά νόμο προώθηση των διαδικασιών σχεδιασμού και αντιμετώπισης του αποχετευτικού προβλήματος των Σπάτων και της Αρτέμιδος, μέσα από την τήρηση των διατάξεων του Ν. 1650/1986 [άρθρου 4 (§ 6α) και του άρθρου 5 (§ 1α)], της ΚΥΑ 69269/5387/ 1990, της οδηγίας 85/337ΕΚ, του Ν. 3010/2002 και του από το 2000 ισχύοντος «Οδηγού Διαδικασιών Ωρίμανσης έργων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων», που συντάχθηκε από την ΜΟΔ ΑΕ και την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, σε αντίθεση με μη σύννομες και μη επιλέξιμες για την Ε.Ε. μεθοδεύσεις ορισμένων Κρατικών Αρχών, που επιχειρούν να παρακάμψουν τη νομιμότητα υπογράφοντας και πιέζοντας για την προώθηση νομικά διάτρητων «Σύμφωνων Συνεργασίας», για απευθείας λύσεις, αντίθετες ακόμα και από τις αποφάσεις του ΣτΕ.

ΟΜΩΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΦΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ (νομικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά) ΛΥΣΗ

Δηλώνει αισιόδοξος για κατεύθυνση στην Ψυττάλεια

Κλείνοντας το «κεφάλαιο» των ευθυνών, ο Δήμαρχος Δημ. Μάρκου, δήλωσε αισιόδοξος, αφού αργά η γρήγορα (όπως είπε) οι αρμόδιοι του Κράτους είναι αναγκασμένοι για λόγους Δημοσίου συμφέροντος, να εγκαταλείψουν τις ανεφάρμοστες επί δεκαετία και πλέον λανθασμένες επιδιώξεις τους, αποδεχόμενοι τις λύσεις που δρομολογούν αρμόδια, αξιόπιστα και εντεταλμένα στελέχη της Διοίκησης, αναφέροντας χαρακτηριστικά στοιχεία που διασφαλίζουν τη δυνατότητα σύνδεσης του αποχετευτικού δικτύου των Σπάτων και της Αρτέμιδος, με τις υπερσύχρονες και ειδικά για το σκοπό αυτό αναβαθμισμένες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων «Ψυττάλειας» της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, που έχουν προδιαγραφές για κάλυψη αποχετευτικών αναγκών 5.600.000 ισοδ. Πληθυσμού.

Προς τεκμηρίωση των όσων είπε ο δήμαρχος, κατέθεσε:

α) τα υπ’ αριθ. πρωτ: 1927/1.12.2011 (Εμπιστευτικό) και 514/25.4.2013 επίσημα έγγραφα των αρμόδιων επιχειρησιακών μονάδων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, που αναφέρονται στις υφιστάμενες δυνατότητες και την αναγκαιότητα «περαιτέρω αξιοποίησης» των εγκαταστάσεων της Ψυττάλειας, για σύνδεση και της Ανατολικής Αττικής και

β) μια τηλεοπτική δήλωση (στην ίδια κατεύθυνση) του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, Ν. Μπάρδη, στις 6.3.2012

Οσον αφορά κάποιες φωνές που αντιδρούν για τη σύνδεσή τους με την Ψυττάλεια, σημείωσε ότι δεν μπαίνει σ’ αυτή τη λογική γιατί τότε θα πρέπει να μιλήσει για τις επιβαρύνσεις του αεροδρομίου...

«Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί στις τοπικές διεκδικήσεις, σε ότι αφορά μάλιστα έργα που έχουν σχεδιαστεί και χρηματοδοτηθεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές (όπως προαναφέρθηκε) με την τήρηση των δημοσιονομικών Κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», κατέληξε ο κ. Δ. Μάρκου, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον συνάδελφό του Δήμαρχο Ραφήνας – Πικερμίου, στην κατεύθυνση διαλεύκανσης της υπόθεσης και δρομολόγησης της εφικτής και επιλέξιμης λύσης σύνδεσης με τις ΕΕΛ Ψυττάλειας, προκειμένου να κλείσει έτσι και η διένεξη με την Ε.Ε. χωρίς πρόστιμα σε βάρος του Ελληνικού Λαού, που όπως απεδείχθη παραπάνω δεν ευθύνεται εκείνος, ούτε οι Δήμοι, για τις ανεπάρκειες της κρατικής μηχανής.

Τέλος, ο δήμαρχος απευθυνόμενος στους θιασώτες των εκβιαστικών διλλημάτων για τα πρόστιμα, τόνισε πως: «ορισμένοι ξεχνούν ότι τα πάντα στη διοίκηση κρίνονται με βάση το τεκμήριο της αρμοδιότητας (το οποίο ουδέποτε είχε ο Δήμος μας στο έργο αυτό), οπότε ας μάθουν ότι τα πρόστιμα επιβάλλονται σε εκείνους τους ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ που ευθύνονται και τα προκάλεσαν από το 2003 έως σήμερα, με καταγεγραμμένες πλέον πράξεις και παραλείψεις τους».

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 74 guests και κανένα μέλος