Εχουμε γράψει για την εταιρεία “φάντασμα” που τελεί επί σειρά ετών υπό εκκαθάριση με τίτλο Μετοχική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κτήματος Βούλας (Μ.Ε.Ε.Κ.Β.) και διεκδικεί το παραλιακό μέτωπο της Βούλας. Μάλιστα έχει κερδίσει και κάποια δικαστήρια!

Για πρώτη φορά ενημερωθήκαμε για το θέμα, τον Ιούνιο του 2011, όταν το έφερε ο τότε Δήμαρχος Γρηγόρης Κασιδόκωστας προς ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Μέχρι τότε, παρά το γεγονός ότι έτρεχαν οι δικαστικές διεκδικήσεις σχεδόν μία δεκαετία, ποτέ η Δημοτική Αρχή υπό τον Γ. Μάντεση δεν ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο και το λαό της Βούλας για το θέμα.

Η διένεξη μεταξύ της υπό εκκαθάρισης τελούσας Μετοχικής Εταιρείας Εκμετάλλευσης Κτήματος Βούλας (Μ.Ε.Ε.Κ.Β.) και του τότε Δήμου Βούλας ξεκίνησε το 2001, κι αφορά αρχικά την κυριότητα έκτασης που είχε παραχωρηθεί από τον ΕΟΤ στο Δήμο από το 1993. Στη συνέχεια διεκδικεί την κυριότητα κι άλλης έκτασης, που βρίσκεται πλησίον της αρχικής και εκατέρωθεν της παραλιακής Λεωφόρου Καραμανλή.

Η δικαστική εξέλιξη για το Δήμο μέχρι τώρα ήταν αρνητική και ο Δήμος έχασε με τελεσίδικη απόφαση στον Αρειο Πάγο (1612 /2010), τμήμα της παραλίας, όπου εμπεριέχεται και το καφέ Νότος και μάλιστα έχασε και τα μισθώματα που έδινε το Νότος στο Δήμο και τα παίρνει η εταιρεία ΜΕΕΚΒ.

Δεν της έφτασε όμως αυτό· διεκδικεί και 12 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση επί των μισθωμάτων που ήδη έχει λάβει ο Δήμος όσα χρόνια μισθώνει το Νότος, με αγωγή που εκκρεμεί η εκδίκασή της από τις 21/11/2013.


Αντιλαμβάνεται ο καθένας τί σημαίνει για το Δήμο 3Β μία απώλεια 12 εκατομμυρίων ευρώ και 10 και πλέον στρέμματα παραλιακού μετώπου.

Ο χειρισμός της τότε Δημοτικής Αρχής στο θέμα αυτό, εγκληματικός. Δεν ενημερώθηκε ποτέ κανένας φορέας, κανένας πολίτης, κανένα δημοτικό συμβούλιο, ούτε για τις απαιτήσεις της ΜΕΕΚΒ ούτε για τις δικαστικές εξελίξεις!

Δεν ενημερώθηκε όμως ούτε ο ΕΟΤ ως κύριος της έκτασης, αφού ανήκει στο δημόσιο και τον έχει παραχωρήσει στο Δήμο για 30 χρόνια (από το 1993) ενώ στη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ ΕΟΤ και πρώην Δήμου Βούλας υπήρχε πρόβλεψη πως σε κάθε περίπτωση προσβολής των δικαιωμάτων του ΕΟΤ επί της συγκεκριμένης εκτάσεως ο Δήμος Βούλας οφείλει να ενημερώσει τον ΕΟΤ για την εξέλιξη. Ούτε ζήτησε την παρέμβαση της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, παρά το μνημόνιο που είχε υπογράψει ο Δήμος και με το οποίο αναγνώριζε την κυριότητα του Δημοσίου στη συγκεκριμένη έκταση.

Αυτά είναι αμείλικτα ερωτήματα τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να τεθούν στο τραπέζι και να αναζητηθούν ευθύνες από την τότε Δημοτική Αρχή Μάντεση και λοιπών.

Αυτή την “καυτή πατάτα” ανέλαβε να χειριστεί ο εκλεγμένος από το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου (λόγω ασθενείας του δημάρχου Γρ. Κασιδόκωστα) δήμαρχος Σπύρος Πανάς.

Με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε εξειδικευμένο νομικό γραφείο. Ενημερώθηκε η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) (η πρώην ΕΤΑ) και της ζητήθηκε να παρασταθεί νομικά στο πλευρό του Δήμου, αφού αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον του ΕΟΤ το οποίο έχει παραχωρήσει την έκταση στο Δήμο αλλά και του Δημοσίου.

Το αποτέλεσμα δικαιώνει τον Σπύρο Πανά

Το αποτέλεσμα τον δικαιώνει και υπάρχει βάσιμη ελπίδα να σωθεί η παραλία.

Με ανοιχτή επιστολή του ο δήμαρχος Σπύρος Πανάς είχε απευθυνθεί προς τους αρμόδιους Υπουργούς ΟΙκονομικών, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης (6/11/13), όπου αφού περιέγραφε την κατάσταση και το ιστορικό κατέληγε ζητώντας:

• Την άμεση αποκατάσταση της αδικίας που έχουν υποστεί η πόλη και οι κάτοικοί της.

• Την άμεση νομική παρέμβαση του Δημοσίου μέσω του Υπουργείου Οικονομικών και της ΕΤΑΔ Α.Ε., προκειμένου να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον και να μην δημιουργηθούν «τετελεσμένα» εις βάρος του Δήμου, των Δημοτών και του Ελληνικού Δημοσίου.

• Την άμεση διερεύνηση από το Υπουργείο Οικονομικών για το πως κάποιοι διεκδικούν ουσιαστικά από Ελληνικό Δημόσιο εκτάσεις, εάν νομιμοποιούνται να το πράξουν, εάν οι εκτάσεις αυτές έχουν δηλωθεί, φορολογηθεί κλπ. και από πότε; Σημειωτέον ότι σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση που είχα από τους «νέους» νομικούς χειριστές της υπόθεσης για λογαριασμό του Δήμου μας, το καθεστώς νόμιμης εκπροσώπησης της φερόμενης υπό εκκαθάριση τελούσας ΜΕΕΚΒ εμφανίζεται τουλάχιστον αόριστο, εάν όχι έωλο και σαφώς χρήζει άμεσης διερεύνησης.

• Τη διερεύνηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης όλων των πτυχών της υπόθεσης, ώστε να διαπιστωθεί αν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές εξέτασαν ενδελεχώς τα στοιχεία πριν καταλήξουν στις αποφάσεις που έλαβαν.

• Την διερεύνηση ύπαρξης πιθανών ποινικών ευθυνών και την απόδοση τους στα πρόσωπα εκείνα που με τις αποφάσεις και τους χειρισμούς τους έβλαψαν τα συμφέροντα του Δήμου, προς όφελος εξυπηρέτησης αλλότριων συμφερόντων.

• Την διασφάλιση από το Υπουργείο Εσωτερικών της μελλοντικής οικονομικής βιωσιμότητας του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, σε περίπτωση που η δικαστική απόφαση στην αγωγή της Μ.Ε.Ε.Κ.Β. που θα εκδικαστεί το Νοέμβριο, είναι σε βάρος του Δήμου.

Ασκηση παρέμβασηςαπότοΔήμοαποφάσισε το Δικαστήριο

3b-pleiochfiaΜόλις, στις 7 Ιουλίου σε σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου 3Β, που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας, ο δήμαρχος Σπύρος Πανάς, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι υπάρχει θετική εξέλιξη στην υπόθεση με τη ΜΕΕΚΒ.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ. αρ. 1.821/2014 απόφασή του, διατάσσει την προσεπίκληση στην εκκρεμή μεταξύ των διαδίκων δίκη του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Εταιρεία Ακινήτων Δημοσιού Α.Ε. “ (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) με την επιμέλεια του εναγομένου Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, να ασκήσει παρέμβαση σε διάστημα 90 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

Επομένως όλα μπορούν να ανατραπούν και αυτό είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα.

S.O.S Λόγω της εκπνέουσας ημερομηνίας των 90 ημερών, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει επειγόντως, έγκριση αμοιβής για άσκηση προσεπίκλησης δημοσίου και Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. και εκπροσώπησης του Δήμου κατα την δίκη.

Οι σύμβουλοι δεν προσήλθαν

Αυτή η συνεδρίαση είχε οριστεί για την Τετάρτη 9 Ιουλίου, 6 μ.μ., αλλά για άλλη μια φορά δεν κατάφεραν να αποκτήσουν την απαιτούμενη απαρτία. Προσήλθαν 15 αλλά μετρήθηκαν 14, γιατί ο Γ. Νιτερόπουλος δήλωσε απών, επειδή καθυστέρηση ο πρόεδρος την έναρξη της διαδικασίας!

Εκθετος ο Κωνσταντέλλος

Η γραμμή του συνδυασμού του Κωνσταντέλλου να μην παρευρεθεί στις συνεδριάσεις της 30/6, αλλά πολύ περισσότερο της 9/7, αφήνει έκθετο τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο. Γιατί η απουσία του συνδυασμού του μπορεί να έχει πολλές προεκτάσεις. Πόσο μάλλον που θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, αφού στη Δημοτική Αρχή Μάντεση που χειρίστηκε με τον χειρότερο τρόπο την υπόθεση της ΜΕΕΚΒ, ήταν αντιδήμαρχος.

Από την παράταξή του, παρευρίσκονταν μόνο δύο και από τους ανεξάρτητους που έχουν ταχθεί στο πλευρό του Κωνσταντέλλου κανένας.

Ποιοι απουσίαζαν:

Διον. Κοντονής, Δημ. Αναστασίου, Παν. Σκουζής, Χρ. Βαδάσης, Ηλ. Τσιριγώτη, Αλ. Καμμένου, Γ. Γκολφινόπουλος, Ντ. Καραγεώργος (δικαιολογημένος), Γρ. Κωνσταντέλλος, Δημ. Βαμβασάκης, Ι. Δήμας, Ν. Ζυγούρης, Α. Κάσδαγλης, Κ. Πασακυριάκος, Παντ. Κασιδόκωστας, Νανά Καραγιάν και Λυδία Αργυροπούλου.

Ο Δ. Γεωργουλόπουλος (ως αντιπρόεδρος) έκανε ότι περνούσε από το χέρι του για να μη γίνει η συνεδρίαση. (σχετικό βίντεο στο www.ebdomi.com).

Οταν έχεις τέτοια πρεμούρα και διακυβεύονται δισεκατομμύρια για το Δήμο και όλο το παραλιακό του μέτωπο, δεν κάθεσαι με το ρολόι στο χέρι για να τερματίσεις τη συνεδρίαση λόγω έλλειψης απαρτίας.

Το ίδιο και ο Γ. Νιτερόπουλος, που ομολογουμένως είναι πάντα παρών, δήλωσε απών, λόγω καθυστέρησης της έναρξης της διαδικασίας!

Το ίδιο βέβαια λέμε και για τους συμβούλους της πλειοψηφίας που δεν εμφανίστηκαν και που συνήθως δεν εμφανίζονται.

Ολοι τους έχουν βαρύτατη ευθύνη (πλην των δικαιολογημένων) για την κακή λειτουργία του Δήμου, και για ό,τι συνεπάγεται η μη πραγματοποίηση των δημοτικών συμβουλίων.

Ιδιαίτερα δε της συνεδρίασης που θα αποφάσιζε για την τύχη της παραλίας της Βούλας.

Νέα επείγουσα συνεδρίαση υλοποιήθηκε

Στην τρίτη κατά σειράν συνεδρίαση στα 3Β (11.7), και αφού υπήρξε γενική κατακραυγή για τις απουσίες των συμβούλων, κατάφεραν να δημιουργήσουν απαρτία (17 σύμβουλοι) και να συνεδριάσει το Δ.Σ. με το θέμα της δικαστικής εξέλιξης του παραλιακού μετώπου της Βούλας, που διεκδικείται από την ΜΕΕΚΒ.

Προ ημερησίας, για άλλη μια φορά, καυτηριάστηκε ο τοπικός Τύπος, που δημοσιοποίησε την κατάσταση (Βαμβασάκης, Καραγιάν) και δημοσιοποίησε τις απουσίες όλων των αδικαιολογήτων συμβούλων. Και αυτός είναι άλλωστε ο ρόλος του τοπικού Τύπου. Να δημοσιοποιεί.

Εμείς καυτηριάζουμε τις απουσίες όλων των συμβούλων, που απουσιάζουν συνεχόμενα και κατ’ εξακολούθησιν (αδικαιολογήτως) από τις συνεδριάσεις. Δεν επαινούμε αυτούς που έρχονται (είναι υποχρέωσή τους και γι’ αυτό ζήτησαν την ψήφο του δημότη). Κρίνουμε αυτούς που δεν έρχονται και αυτός είναι ο ρόλος μας.

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος απουσίαζε και επομένως έκανε χρέη επικεφαλής ο Δήμος Βαμβασάκης, ο οποίος επικαλέστηκε τον Δημοτικό Κώδικα του «Καλλικράτη» (αρ. 65 παραγρ. 5), όσον αφορά το επείγον των θεμάτων. Ο κώδικας ορίζει ότι Δημοτικές Συνεδριάσεις μετά τις εκλογές και ως την ανάληψη της νέας δημοτικής αρχής συγκαλούνται για θέματα «Εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης».  

Αν δεν θεωρεί επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη την απόφαση του δικαστηρίου, που κοινοποιήθηκε στο Δήμο 17 Ιουνίου και πρέπει να κατατεθούν προτάσεις μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου (με τον Αύγουστο «νεκρό» μήνα), τότε κάτι δεν πάει καλά.  

Αν θεωρεί ότι δεν είναι επείγον η απάντηση στο δικαστήριο με προτάσεις για το παραλιακό μέτωπο που διεκδικεί η ΜΕΕΚΒ, έχει λάθος άποψη. Γιατί ένα δικηγορικό γραφείο δεν μπορεί να πάρει εντολή σήμερα και αύριο να παραβρεθεί στο δικαστήριο με προτάσεις, σε ένα τόσο μείζον για το Δήμο θέμα, όπως είναι οι διεκδικήσεις της ΜΕΕΚΒ που ήδη έχει φάει 5 στρέμματα παραλιακού μετώπου, διεκδικεί άλλα τόσα και επιπλέον 12 εκατομμύρια ευρώ μετρητά για μισθώματα παρελθόντων ετών από το Νότος.

Και δεν θα πρέπει να ξεχνάνε και να ξεχνάμε ότι την υπόθεση της ΜΕΕΚΒ τη χειρίστηκε – εν κρυπτώ – η προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

Οσο για την πρόταση που, ανέφερε ότι ζήτησε από το Δήμαρχο Σπ. Πανά να δουν τα θέματα και να τα κατατάξουν, σε επείγοντα και μη, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, τα επείγοντα προκύπτουν, δεν προγραμματίζονται.

Οσον αφορά τις αποφάσεις που παίρνονται στην παρούσα ρευστή κατάσταση, που θα επηρεάσουν την επόμενη Δημοτική Αρχή, θα συμφωνήσουμε ότι είναι σωστό, να γίνεται μετά από συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους.

Οι αμαρτίες της ΔΗΚΕΒ

Στο θέμα της Δημοτικής Κοινωνικής Επιχείρησης Βούλας (ΔΗΚΕΒ), που κι αυτή είναι επί θητείας της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που συμμετείχαν και ο Δήμος Βαμβασάκης και ο Γρ. Κωνσταντέλλος, παρά το ότι έχουν γίνει πολλά παρατράγουδα στη διαχείρισή της και έχει αφήσει ένα χρέος 90.000 ευρώ, που δυστυχώς πρέπει να τα επωμιστεί ο Δήμος, γιατί διαφορετικά οι εργαζόμενοι που είναι απλήρωτοι από το 2008 και το 2009 και το 2010 δεν θα πάρουν τα χρήματά τους. Και είχε έρθει στην προηγούμενη συνεδρίαση μία μητέρα με ένα μωρό, περιμένοντας εναγωνίως να γίνει η συνεδρίαση (που δεν έγινε) μήπως δεήσει και πληρωθεί. Δυστυχώς όμως, το θέμα δεν πήρε τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων. Επρεπε να πάρει 17, ήταν παρόντες σύμβουλοι 17 και δεν το ψήφισε ο Γιάννης Νιτερόπουλος.

Ο Γιάννης Νιτερόπουλος έδωσε λευκό και εν πολλοίς έχει δίκηο, αλλά δεν πρέπει να βλέπουμε το δέντρο, πρέπει να βλέπουμε το δάσος, γιατί στην τελική το δάσος πληρώνει (η πόλη, οι εργαζόμενοι, οι δημότες) το «μάρμαρο». Στους Για τους φταίχτες αφέονται ...οι αμαρτίες.

 
Αννα Μπουζιάνη
Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 240 guests και κανένα μέλος