Σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα η μη αποστολή στοιχείων
Παρ’ όλα αυτά, οι υπηρεσίες πέταξαν στον κάλαθο των αχρήστων την εγκύκλιο του Υφυπουργού!!

Με εγκύκλιο που υπέγραψε ο υφυπουργός Εσωτερικών Χρήστος Ζώης, στις 21.1.2008, ζητούσε από όλες τις υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου, να αποστείλουν τον αριθμό πιστοποιητικών που έχει αναζητηθεί αυτεπάγγελτα...

Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών

από τις Δημόσιες Υπηρεσίες

Σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα η μη αποστολή στοιχείων

 

Παρ’ όλα αυτά, οι υπηρεσίες πέταξαν στον κάλαθο των αχρήστων την εγκύκλιο του Υφυπουργού!!


Με εγκύκλιο που υπέγραψε ο υφυπουργός Εσωτερικών Χρήστος Ζώης, στις 21.1.2008, ζητούσε από όλες τις υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου, να αποστείλουν τον αριθμό πιστοποιητικών που έχει αναζητηθεί αυτεπάγγελτα, τον αριθμό πιστοποιητικών που κατέθεσαν οι πολίτες, την τήρηση ή μη της διαδικασίας αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών, το χρόνο αποστολής του αιτήματος και τον χρόνο παραλαβής της απάντησης, και γενικότερα την ανταπόκριση της αρμόδιας υπηρεσίας σ’ αυτά που ο πολίτης νομότυπα ζητούσε. Εδινε μάλιστα χρονοδιάγραμμα μέχρι τις 31.3.2008 με στόχο την καταγραφή και επίβλεψη από το υπουργείο Εσωτερικών του μέτρου εφαρμογής της Αυτεπάγγελτης Αναζήτησης Δικαιολογητικών από τις υπηρεσίες του Δημοσίου.

(σ.σ. Φαντάζομαι την έκπληξη του Υφυπουργού, στην ισχνότατη ανταπόκριση των υπηρεσιών στην εγκύκλιό του. Κι αφού «γράφουν τον υφυπουργό, καταλαβαίνετε πού γράφουν τον πολίτη!»)                

Από την πρόσφατη αναζήτηση στοιχείων λοιπόν από τις υπηρεσίες, προκύπτει ότι οι υπηρεσίες, γενικά  δεν ανταποκρίνονται στην αποστολή των στοιχείων που ζητούνται, θεωρώντας την ενέργεια αυτή πάρεργο ή ήσσονος σημασίας.


Tο υπουργείο Εσωτερικών με νέα προσπάθεια, σχεδίασε ειδική αφίσα , ο δε υφυπουργός Εσωτερικών πραγματοποίησε πρόγραμμα ενημερωτικών επισκέψεων σε όλες τις Περιφέρειες και παράλληλα ήρθε σε συμφωνία με την ΑΔΕΔΥ ώστε με κοινό Σχέδιο Δράσης να γίνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι σύμμαχοι στην προσπάθεια αυτή. (σ.σ. χλωμό το βλέπω).

Ο υφ. Εσωτερικών, αφού είδε ο άνθρωπος, ότι ούτε οι εγκύκλιοι φτάνουν, ούτε οι ειδικές αφίσες, άμα ο δημόσιος υπάλληλος, θεωρώντας την καρέκλα του εξασφαλισμένη αρνείται να δουλέψει, με νέα εγκύκλιό του τονίζει ότι αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα η μη αποστολή στοιχείων σχετικά με την Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών από τις Δημόσιες Υπηρεσίες θέτοντας, παράλληλα, καταληκτική ημερομηνία αποστολής των στοιχείων την 8.8.2008.


Στην Εγκύκλιο η οποία κοινοποιείται προς πάσα δημόσια αρχή επισημαίνεται μεταξύ άλλων:

Α. Η η μη έγκαιρη αποστολή των απαιτούμενων στοιχείων (παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), ή η μη έγκαιρη διενέργεια των αναγκαίων προπαρασκευαστικών πράξεων ή ενεργειών μέσα στις προθεσμίες που τίθενται από τα Υπουργεία ή από το νόμο, αποτελεί για τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των λοιπών φορέων σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα που διώκεται κατά τις οικείες διατάξεις υποχρεωτικώς.

Ειδικά, για τους υπεύθυνους προϊσταμένους διευθύνσεων και τμημάτων, οι οποίοι υποπίπτουν στο πειθαρχικό παράπτωμα, επιβάλλεται πειθαρχική ποινή προστίμου αποδοχών δεκαπέντε ημερών έως και τριών μηνών.

Β.  Ειδικά για τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, η μη αποστολή στοιχείων συνιστά παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας και κατά συνέπεια πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Οσον αφορά την νέα προθεσμία αποστολής στοιχείων σπου έδωσε ο Υφυπουργός είναι μέχρι 8-8-2008.

 


Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 221 guests και κανένα μέλος