Καταλάβατε; Από τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να παίρνεις άδεια για να τραβήξεις νερό απ’ το πηγάδι της αυλής σου...Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 145026/10.01.2014 συστήνεται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α, Μητρώο Σημείων Υδροληψίας με την ονομασία «Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.)», για τη συνολική εγγραφή των σημείων υδροληψίας και των απολήψιμων ποσοτήτων ύδατος από τα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας.

Το μητρώο περιλαμβάνει τα ενεργά σημεία υδροληψίας και τα ανενεργά· δηλαδή αυτά που δεν χρησιμοποιούνται αλλά οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν να τα διατηρούν για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση ή ως διακοσμητικά στοιχεία, όπως παλιά πέτρινα πηγάδια σε αυλές σπιτιών.

Ολοι οι χρήστες σηµείων υδροληψίας (ιδιοκτήτες και χρήστες πηγαδιών και γεωτρήσεων), υποχρεούνται µέχρι τις 15 Μαΐου 2014, να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο που υπάγονται για την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ).

Η έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής στο ΕΜΣΥ αποτελεί προϋπόθεση για την κίνηση της διαδικασίας αδειοδότησης κατά την οποία μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014 ο ενδιαφερόμενος χρήστης κάθε ενεργού σημείου υδροληψίας, υποχρεούται να προβεί σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας χρήσης νερού σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε κείμενης σχετικής νομοθεσίας.

Η αίτηση υποβάλλεται από το χρήστη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), με την ιδιότητά του ως φορέα εμπραγμάτου δικαιώματος (κυριότητα, επικαρπία ή δουλεία) ή ενοχικού δικαιώματος (μίσθωση, παραχώρηση χρήσης) ή άλλου δικαιώματος, στην έκταση όπου βρίσκεται το σημείο υδροληψίας.

Σε περίπτωση ιδιωτικού σημείου υδροληψίας, όπου έχουν δικαίωμα περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποβάλλεται κοινή αίτηση στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των χρηστών και η απολήψιμη ποσότητα ύδατος, όπως επιμερίζεται στον καθένα.

Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής κοινής αίτησης, η αίτηση υποβάλλεται ατομικά συνοδευμένη από τα στοιχεία και των υπόλοιπων χρηστών. Σε περίπτωση που κάποιος από τους συνδικαιούχους δεν επιθυμεί τη χρήση νερού οφείλει να το δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια για την εγγραφή υπηρεσία.

Για χορήγηση έντυπων αιτήσεων καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, εκάστου Δήμου.

Για το Δήμο 3Β αρμόδιος είναι ο Κ. Κωνσταντόπουλος, τηλ.: 2132020755.

Δεν θα ‘χουμε πηγάδια, δεν θα ‘χουμε πηγές...

Σ.Σ. Καταλάβατε; Από τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να παίρνεις άδεια για να τραβήξεις νερό απ’ το πηγάδι της αυλής σου!

Κι αυτό εντάσσεται μέσα στη διαδικασία πώλησης των υδάτων, του νερού μας. Η εταιρεία που θα το πάρει θα διαχειριστεί και την κάθε πηγή για να μην μπορείς να την παρακάμψεις και να πάρεις νερό τσάμπα. Και μη νομίζετε ότι είμαι φαντασιομανής. Ανατρέξτε ιστορικά πολύ λίγα χρόνια πίσω σε χώρες που πούλησαν το νερό, που τους σφράγισε η εταιρεία τα πηγάδια και να είχαν καμία πρόσβαση. Απαγόρευσαν τη συλλογή νερό σε στέρνες...

Πρέπει να φωνάξουμε όλοι μαζί ότι ΤΟ ΝΕΡΟ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΓΑΘΟ.


Αφήστε σχόλιο...

Περιφέρεια Αττικής

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 89 guests και κανένα μέλος