Η συνεδρίαση της 16 Σεπτεμβρίου στα 3Β, έμελλε να έχει και θυελλώδη συνέχεια, μετά τη συζήτηση για την πλατεία των Πηγαδακίων και να μείνει στην ιστορία, για όσα αποκαλυπτικά ανέφερε ο ορκωτός λογιστής Μ. Ελευθεριάδης, που ανέλαβε τον απολογισμό του τέως Δήμου Βουλιαγμένης για το οικονομικό έτος 2010.
Καταπέλτης με στοιχεία, που παρουσίασε στο σώμα του Δ.Σ. σε μια μακρά συνεδρίαση, ο ορκωτός για τη Βουλιαγμένη, δεν υπέγραψε την έκθεση. Αρνήθηκε έκφραση γνώμης!
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.
Η επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. που ήταν προγραμματισμένη για τις 7μ.μ. άρχισε γύρω στις 11 το βράδυ και αφορούσε τους απολογισμούς των τριών τέως Δήμων Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης για το οικονομικό έτος 2010.
Την έκθεση ενός εκάστου είχαν αναλάβει ορκωτοί λογιστές μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό.
Ο δήμαρχος Σπ. Πανάς χωρίς να ενημερώσει το προεδρείο είχε αποχωρήσει.
Το σώμα του Δ.Σ. και το προεδρείο άρχισε να αναζητά από μικροφώνου το Δήμαρχο. Ρώτησαν τον αναπληρωτή Δημάρχου Δ. Μπελετσιώτη, αλλά κι εκείνος δεν εγνώριζε έως ότου να διαπιστωθεί ότι είχε αποχωρήσει.
Ο Παν. Καπετανέας τόνισε ότι: «είναι θέμα ηθικής, δημοκρατίας και συνέπειας η απουσία του δημάρχου και εύχομαι να μην του έχει συμβεί τίποτα».
Η απουσία του Δημάρχου χαρακτηρίστηκε από πολλούς δημοτικούς συμβούλους με μελανά χρώματα.

Αθεώρητα συμφωνητικά, ασυμφωνία στοιχείων, ανυπόγραφες καταστάσεις, ετεροπροσωπείες αναρμοδίων, ελλειπής λογιστική λειτουργία, παράλειψη τήρησης στοιχείων ακαταχώρητα εισπρακτέα μισθώματα, παράτυπα μισθωτήρια είναι συνοπτικά όσα κατέθεσε εγγράφως ο ορκωτός λογιστής για τον τέως Δήμο Βουλιαγμένης, απόντος του Δημάρχου που απέφυγε να παραστεί, αποχωρήσας καθώς και του αντιδημάρχου Διον. Κοντονή.

Αυτή η εικόνα παρουσιάστηκε για έναν Δήμο που εθεωρείτο “υπόδειγμα”.

Ο ορκωτός λογιστής Μ. Ελευθεριάδης, που ανέλαβε τον τ. Δήμο Βουλιαγμένης μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό, όταν άρχισε να συγκεντρώνει τα στοιχεία, elefgheriadis-m“τρελάθηκε”, για αυτά που βρήκε, όπως είπε.

Αρνήθηκε την έκφραση γνώμης και έτσι εμφανίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να εξηγήσει τους λόγους.

Ο Μ. Ελευθεριάδης, όπως είπε, έχει συντάξει έναν ολόκληρο τόμο με τις παραλείψεις και τα γιατί, και περιληπτικά διάβασε 15 λόγους για τους οποίους δηλώνει αδυναμία έκφρασης γνώμης:

1. Δεν μου δόθηκαν από το Δήμαρχο θεωρημένα λογιστικά στοιχεία του Δήμου και συνεπώς οι παραδοθείσες συνημμένα οικονομικές καταστάσεις δεν είναι επίσημες και δεν μπορώ να τις δεχθώ.

2. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν υπογραφεί από τον υπεύθυνο του διπλογραφικού λογιστηρίου του καλλικρατικού Δήμου ΒΒΒ, μετά τη συγχώνευση των τριών πρώην Δήμων.

Αντίθετα έχουν υπογραφεί από κάποιο πρόσωπο που δεν έχει σχετική σύμβαση με τον πρώην Δήμο Βουλιαγμένης ούτε με τον καλλικρατικό Δήμο. Το όνομά του είναι Σταύρος Λιάπης και είναι μεγαλομέτοχος σε μια εταιρεία Καινοτομίας. Αρα είναι ανυπόστατες αυτές (οι οικονομικές καταστάσεις) γιατί δεν έχουν υπογραφεί από τα σωστά πρόσωπα.

3. Δεν έχει τηρηθεί αναλυτική λογιστική τουλάχιστον σε ετήσια βάση σε τριτοβάθμιο επίπεδο.

4. Δεν μου δόθηκαν αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων κεφαλαίου (ΦΑΠ, ΕΤΑΚ κλπ.) της χρήσης 2010 ούτε των παρελθουσών ετών. Δεν έχει κατατεθεί καμμία. Και ο πρώην Δήμος Βουλιαγμένης έχει τεράστια περιουσία. Πιστεύω ότι το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ πρέπει να λογιστικοποιηθεί αυξάνοντας τοιουτοτρόπως τη ζημία.

5. Δεν μου δόθηκε υπογεγραμμένη κατάσταση ποσοτικής καταμέτρησης αχρησιμοποίητων αποθεμάτων των αναλωσίμων υλικών την 31/12/2010 ούτε εξηγήσεις...

Επίσης ο έλεγχος μου ανετέθη την 12/1/2012 αντί μέχρι 31/10/10 που ορίζει το αρ. 163 §3 του ν. 3463/06 με συνέπεια να μη μπορώ να παρασταθώ στην απογραφή της 31/12/10, αν έλαβε χώρα.

Δεν τηρήθηκε βιβλίο αποθήκης θεωρημένο από το δήμαρχο. Το ίδιο ισχύει και για τη φυσική κινητή περιουσία του Δήμου που είναι 96.000 ευρώ!

6. Εμφανίζεται το ποσό των 6000 € στις μακροπρόθεσμες συμμετοχές του Δήμου στην κατά 100% θυγατρική του “Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Βουλιαγμένης” ενώ η εταιρεία αυτή έχει λυθεί από το 2008. Δεν έχω τίποτα απ’ αυτό.  

 

7. Πιστεύω ότι πρέπει να σχηματιστεί πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 4,8 εκατομ. ευρώ. Είναι μία πρόβλεψη που έχει γράψει ο ίδιος ο  Δήμος στο προσάρτημα, αλλά δεν έχει κάνει πρόβλεψη στα βιβλία του.

plano8. Αδυνατώ να εκφράσω γνώμη για τον διενεργηθέντα δειγματοληπτικό έλεγχό μου για τα χρηματικά διαθέσιμα. Ισως ένα από τα σημαντικότερα.

9. Δεν έχουν τηρηθεί ξεχωριστοί λογαριασμοί στο λογιστήριο για το ταμείο και για τους δύο ξεχωριστούς λογαριασμούς. Είναι όλα μαζί σ’ ένα σακί. Και δειγματοληπτικός έλεγχος πρώτον είναι δυσχερής και δεύτερον δεν είναι επαρκής με κανέναν τρόπο για την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων.

Αυτό το πράγμα δεν το έχω δει ποτέ. Και ταμείο και δύο τράπεζες σε έναν κοινό λογαριασμό απορώ τί έγραφε ο προηγούμενος ορκωτός ελεγκτής!

10. Δεν έχω λάβει απάντηση από τον υποδειχθέντα σε εμένα νομικό σύμβουλο του Δήμου για τις πιθανές εκκρεμοδικείες κατά του Δήμου, αλλά και για εμπράγματα δικαιώματά του. Πρέπει να σχηματιστεί πρόβλεψη για περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ εκκρεροδικείες. Ο κ. Δ. Παπαβασιλείου αρνήθηκε να μου απαντήσει. Οταν ζητάς από κάποιον 6 και 7 φορές και δεν σου απαντάει, ε κάτι τρέχει. (σ.σ. είναι ένας εκ των νομικών συμβούλων του ΒΒΒ και του τ. Δήμου Βουλ/νης).

11. Εχει γράψει ο κ. Παπαβασιλείου ένα γράμμα πολύ θυμωμένο προς τον κ. Πανά που του ζητάει διευκρινίσεις. Δεν του δίνουν πληροφορίες ίσως· ο Δήμος είναι πολύ εκτεθειμένος.

12. Δεν έχουν καταχωρηθεί στο δημόσιο λογισμικό και συνεπακόλουθα και στο διπλογραφικό, μισθώματα εισπρακτέα περίπου 450.000 ευρώ και 95.000 περίπου πρέπει να επαναχαρακτηριστούν λογιστικά ως προεεισπραχθέντα ενοίκια της επόμενης χρήσεως 2011. Δεν έχω λάβει ουδεμία απάντηση από τους οφειλέτες εν γένει του Δήμου προς διασταύρωση των στοιχείων

13. Δεν έχω λάβει επίσημη κατάσταση μισθωμάτων εισπρακτέων του 2010 από το Δήμο.

14. Τα μισθωτήρια συμφωνητικά είναι όλα αθεώρητα από τη ΔΟΥ Γλυφάδας. Και όχι μόνο αυτό· τα μισθωτήρια συμφωνητικά ξεπερνούν τα 9 χρόνια και έπρεπε να είναι συμβόλαια. Να έχουν μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο και σε βιβλίο ειδικό του Δήμου. Συνεπώς πιθανόν τα μισθώματα τα εισπραχθέντα να απέχουν πολύ από τα βεβαιωθέντα. Δεν γνωρίζουμε σε τί βάθος είναι η ζημιά. Εγώ ζήτησα να πάρω και τις εκθέσεις και του 2008 και του 2009 δεν μου τις δώσανε. Μου είπαν ότι “δεν έχεις καμμία δουλειά”».

15. Επίσης άλλο ποσό έχει δηλωθεί στην υποβληθείσα φορολογική δήλωση του 2010 από αυτό που αναγράφεται στα βιβλία.

Οι Δήμοι απαλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος και πληρώνουν μόνο ένα τέλος χαρτοσήμου 3,6%. Ομως από 1/1/14, με νέο νόμο 4174/13 στη φορολογία υπάγονται και τα μισθώματα εισπρακτέα και είναι στο 33%. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ξέρετε να το βάλετε και στον προύπολογισμό σας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο Μ. Ελευθεριάδης ξεκαθάρισε: «Εικάζω ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο που θα παραλάβει αυτή την εκτενή έκθεση ελέγχου μου, σύμφωνα με το άρθρο 163(5) ν. 3643/8-6-2006, θα προβεί στον κατασταλτικό έλεγχο και στον έλεγχο είσπραξης εσόδων, που ορίζουν τα άρθρα 276 και 277 ν. 3852/7-6-2010 σε όσες προγενέστερες χρήσεις κρίνει το ίδιο.

Εξαιτίας της σημαντικότητας των προεκτεθέντων θεμάτων, δεν έχει καταστεί εφικτό να αποκτήσω επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μου γνώμης. Ως εκ τούτου δεν εκφέρω γνώμη επί των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων, ούτε και επί της εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής του άρθ. 72 ν. 3852/7.6.2010 που αντικατέστησε τη Δημαρχιακή Επιτροπή».

 

Mε την τοποθέτηση του ορκωτού λογιστή, για τους λόγους που δεν υπογράφει τον απολογισμό, οι σύμβουλοι είχαν μείνει “βουβοί”, ιδιαίτερα οι σύμβουλοι Παν. Σκουζής και Μαρία Σίνα που ήταν μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής την εποχή εκείνη στον τέως δήμο Βουλιαγμένης.

«Εχω στεναχωρηθεί πολύ μ’ αυτά που άκουσα. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Αγαπάμε την περιοχή μας, δουλεύουμε για την περιοχή μας, αλλά προσπαθούμε να προσφέρουμε», δήλωσε ο Μ. Σίνα.

 

“Ο βασιλιάς είναι γυμνός”

 

«Κατάπτυστη και καταχρηστική η διαχείριση. Γενική διαπίστωση: ο βασιλιάς είναι γυμνός εκατέρωθεν. Για ποιο λόγο ο κ. Πανάς στην πρώτη κουβέντα που έλεγε μιλούσε για “το οικονομικό θαύμα” της Βουλιαγμένης; Αυτή η ιστορία θα διασύρει το Δήμο. Και με τον τρόπου που είναι δομημένη η έκθεση είναι πολύ κοντά στην κηδεμονία του Δήμου, γιατί κρινόμεθα συλλήβδην ανίκανοι να διαχειριστούμε» δήλωσε ο Γρ. Κωνσταντέλλος.

Eπεσήμανε ακόμη ότι την επιστολή ο ορκωτός λογιστής είχε δώσει από τον Απρίλιο του 2012 στο δήμαρχο.

Κατέληξε δε λέγοντας ότι: «εγώ ποτέ, σε πολιτικό επίπεδο, δεν θα ζητήσω ευθύνη από το δήμαρχο Γρηγόρη Κασιδόκωστα και θα τον υπερασπιστώ».

 

«Ολοι καταλάβαμε πια, ποιο ήταν το “θαύμα της Βουλιαγμένης”, που τρέξανε όλοι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Ευθύνη έχει ο δήμαρχος, δεν συμφωνώ με τον κ. Κωνσταντέλο. Μεγάλη ευθύνη έχει και η Δημαρχιακή Επιτροπή», δήλωσε ο Παν. Καπετανέας.

 symbouloi-pleioc

«Θλιβερή διαπίστωση να βλέπεις το ωραιότερο σημείο της χώρας να κρύβει ένα απόστημα και να μη θέλουν να εξυγειάνουν. Θέλω να συγχαρώ τον ορκωτό, γιατί δεν ανακάλεσε τη γνωμάτευσή του παρά τις πιέσεις που δέχτηκε. Είχε στείλει επιστολή ο κ. Ελευθεριάδης στην Επιτροπή Ορκωτών (ΕΛΤΕ).

Επί σειρά ετών ήταν ορκωτοί στη Βουλιαγμένη η “Prime Audit” η οποία έχει βγει έκθετη και εκτός διαγωνισμών του δημοσίου», επεσήμανε ο Δημ. Δαβάκης.

«Εγώ δεν έπεσα από τα σύννεφα από αυτή την έκθεση, γιατί στον ΟΑΠΠΑ στην αρχή ψάχναμε να βρούμε χαρτιά. Τότε με είχε πλησιάσει μία πρώην υπάλληλος η οποία μου είπε ότι είναι τυχαίο που ο Δ. Βουλιαγμένης λειτουργεί. Στη συνέχεια το διαπίστωσα κι εγώ», δήλωσε η Λυδία Αργυροπούλου.

 

 

“Συμβαίνει στη γειτονιά μας”

 

Με το σύνθημα που χρησιμοποιεί πρόσφατα ο Δήμαρχος Σπ. Πανάς “Συμβαίνει στη γειτονιά μας”, απάντησε ο Γιάννης Νιτερόπουλος, τονίζοντας: «Εκείνες τις ημέρες που ήμουν στο Δήμο, έβλεπα την αγωνία του κ. Ελευθεριάδη να συγκεντρώσει υλικό. Είναι αδιανόητο να αρνείται υπάλληλος να σας δώσει στοιχεία αν δεν έχει άνωθεν κάλυψη. Τώρα εξηγείται γιατί μεταφέρθηκαν πάλι τα χαρτιά στη Βουλιαγμένη. Χαίρομαι γιατί δεν υποκύψατε σε πιέσεις. Ετσι καταλαβαίνω γιατί ο δήμαρχος δεν είναι εδώ παρών», κατέληξε.

 

«Ολοι ψιθυρίζαμε στη Βουλιαγμένη ότι κάτι δεν πάει καλά, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι δεν γνώριζε η Διοίκηση και η Δημαρχιακή Επιτροπή. Δεν είναι άμοιρος ευθυνών ο Γρ. Κασιδόκωστας.

Δεν μπορώ να θεωρήσω τυχαία τις απουσίες του Αντιδημάρχου και επί πολλά χρόνια προέδρου του Δ.Σ. του Δ. Βουλιαγμένης Δ. Κοντονή και του νυν δημάρχου. Γι’ αυτό έβαλε το έκτακτο συμβούλιο μπροστά από αυτή τη συνεδρίαση· για να διαλύσει το συμβούλιο και να μη γίνει» ήταν τα λόγια του Ντίνου Καραγιώργου επί σειρά ετών δημοτικού συμβούλου στα έδρανα της αντιπολίτευσης του Δ. Βουλιαγμένης.

 

Τέλος κατά τις 04.00 πρωινή ώρα οι σύμβουλοι ψήφισαν με μεγάλη πλειοψηφία. Απέρριψαν τον οικονομικό απολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις του π. Δήμου Βουλιαγμένης, και αποφάσισαν να παραπέμψουν τα στοιχεία για περαιτέρω έλεγχο τόσο

- στο Ελεγκτικό Συνέδριο

- στους οικονομικούς επιθεωρητές

του Υπουργείου Οικονομικών και

- στους Οικονομικούς Εισαγγελείς.

Δείτε επίσης
Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 313 επισκέπτες και κανένα μέλος