Σε 8.340.136,00 € αναφέρεται το συνολικό καθαρό ετήσιο όφελος, για το κοινωνικό σύνολο και τα ασφαλιστικά ταμεία (βάσει των ποσοτήτων που πουλήθηκαν το έτος 2007 και τις μειωμένες λιανικές τιμές) από το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων (ΔΤΦ), που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ. ΑΝ. με αριθμό 2/2008. http: //www.gge.gr/37/index.asp ...

Νέες τιμές σε φάρμακα ευρείας κατανάλωσης

 

Σε 8.340.136,00 € αναφέρεται το συνολικό καθαρό ετήσιο όφελος, για το κοινωνικό σύνολο και τα ασφαλιστικά ταμεία (βάσει των ποσοτήτων που πουλήθηκαν το έτος 2007 και τις μειωμένες λιανικές τιμές) από το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων (ΔΤΦ), που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ. ΑΝ. με αριθμό 2/2008. http: //www.gge.gr/37/index.asp

Το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων θα έχει ισχύ από την 08/05/08.

Το νέο Δ.Τ.Φ. περιλαμβάνει κ τις νέες μειωμένες τιμές έως 20% «23» πρωτοτύπων φαρμάκων ευρείας κατανάλωσης, λόγω λήξης ισχύος του πρώτου Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (πατέντας)  της δραστικής ουσίας του φαρμακευτικού προϊόντος για τα οποία ισχύουν οι προϋποθέσεις,  όπως αυτές προβλέπονται από την  εγκύκλιο του ΥΠΑΝ Α3/3623/06.

Επιπλέον στο νέο δελτίο  περιλαμβάνονται:

α) Ευθυγραμμίσεις – μειώσεις «172» φαρμακευτικών προϊόντων όμοιας δραστικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής (αντίγραφα) στο 80% της τιμής πώλησης των αντίστοιχων πρωτοτύπων τους, τα οποία έχουν μειωθεί λόγω της ανακοστολόγησης του 2007 (άρθρο 442 της 6/2005 Α.Δ.).


β) Ευθυγραμμίσεις – αυξήσεις  «23» φαρμακευτικών προϊόντων (αντιγράφων) στο 80% της τιμής πώλησης των αντίστοιχων πρωτοτύπων τους οι τιμές των οποίων είχαν εγκριθεί σε προηγούμενα δελτία και την ανακοστολόγηση του έτους 2007.

γ)  «338» τιμές νέων φαρμακευτικών προϊόντων που έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας τους από τον Ε.Ο.Φ. και για τα οποία είχαν κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων μέχρι και την 18/04/08, βάσει της εγκυκλίου Α3-759/4/2/2008.

    Το Υπ. Ανάπτυξης ενέκρινε τιμές στα νεοκυκλοφορούντα φαρμακευτικά σκευάσματα πρωτότυπα και όμοιας δραστικής ουσίας (αντίγραφα) σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας υπ’ αριθ. 6/05 Α.Δ. και με διαδικασίες που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία και μετά από γνωμοδότηση του Ε.Ο.Φ. και εισήγηση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.

Οι τιμές όλων των νέων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων προσδιορίστηκαν και είναι απολύτως εναρμονισμένες με τον μέσο όρο των τριών (3) χαμηλότερων τιμών της Ε.Ε., εκ των οποίων δύο (2) από τις 15 χώρες της Ε.Ε. πλέον της Ελβετίας και μια (1) από τις 10 χώρες που προσχώρησαν την 1/5/2004 στην Ε.Ε., στον οποίον μέσο όρο προστέθηκαν τα έξοδα εισαγωγής και οι υποχρεωτικές εκπτώσεις, οι δε τιμές των αντιγράφων στο 80% της τιμής των αντίστοιχων πρωτοτύπων τους.

δ) Διαγραφές «60» φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα  με αντίστοιχες αποφάσεις του Ε.Ο.Φ.

ε) «57» μεταβολές που αφορούν μόνο αλλαγή ονομασίας και υπεύθυνου κυκλοφορίας. (Οι ως άνω αλλαγές δεν αφορούν τις τιμές των φαρμάκων)  και

στ) Διορθώσεις τιμών φαρμάκων προηγούμενων δελτίων που αντιστοιχούν σε «10» μειώσεις τιμών, «2» αυξήσεις και «1» αναλογική τιμή  πολλαπλάσιας συσκευασίας.


Στο Δελτίο περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων και φάρμακα ογκολογικά, επιφανειακής αναισθησίας του δέρματος, εμβόλια, αντιισταμινικά, φάρμακα για την καταπολέμηση της ηπατίτιδας C, ανοσοκατασταλτικά, θρομβοεμβολυτικά, αντιρετροϊκά, για νόσο του POMPE.


Με αφορμή το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιώργος Βλάχος έκανε  την παρακάτω δήλωση:

«Δημοσιοποιούμε σήμερα το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων, το οποίο και θα ισχύσει από αύριο.

Το δελτίο περιλαμβάνει νέες μειωμένες τιμές έως 20% σε φάρμακα ευρείας κατανάλωσης.

Από τις νέες τιμές που καθορίσαμε προκύπτει συνολικό καθαρό ετήσιο όφελος, για το κοινωνικό σύνολο και τα ασφαλιστικά ταμεία ύψους περίπου 11 εκατομμύριων ευρώ, με βάση τις ποσότητες που πουλήθηκαν το έτος 2007.

Στον τομέα των φαρμάκων, αλλά και συνολικά στην αγορά, η προσπάθεια παρέμβασης συνεχίζεται με υπευθυνότητα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, με αποκλειστικό στόχο την προστασία του πολίτη – καταναλωτή.

Συνεχίζουμε τον αγώνα. Ενεργοποιούμε όλους τους μηχανισμούς, που έχουμε.

Προχωρούμε σε θεσμικές παρεμβάσεις. Σ΄ ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον κάνουμε το καλύτερο για να θωρακίσουμε τα συμφέροντα των πολιτών.

Στον αγώνα αυτό επιδιώκουμε τη συνεργασία όλων. Είναι, άλλωστε, υπόθεση όλης της κοινωνίας».

 


Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 207 guests και κανένα μέλος