...Υλοποιώντας πλέον το όραμα ενός ετήσιου εορτασμού για τη διεύρυνση της προστασίας των δικαιωμάτων που αφορούν στην υγεία των πολιτών, η ACN εξειδικεύει το δικαίωμα των πολιτών στην υγεία που εγγυάται το άρθρο 35 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να παρέχεται πράγματι σε όλους μια πλήρης προστασία και όχι μια απλή γενική θεωρητική διακήρυξη....

Χάρτα δικαιωμάτων Ασθενών

18η Απριλίου, Ευρωπαϊκή ημέρα αφιερωμένη στους ασθενείς

 

Μία από τις βασικές ελλείψεις κατά το παρελθόν ήταν η έλλειψη καταστατικού χάρτη των δικαιωμάτων του πολίτη-ασθενούς και η προστασία του”, τονίζει ο Νίκος Γιαννής, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής, σε άρθρο που μας έστειλε, και συνεχίζει: “Οι ελλείψεις αυτές γινόταν προσπάθεια να καλυφθούν μέσα από κανονισμούς λειτουργίας προσωπικού των Υπηρεσιών Υγείας και κυρίως των ιατρών. Έτσι ο μεν ασθενής έθετε τους προβληματισμούς του πάνω σε καίρια ζητήματα που τον αφορούσαν, οι δε υπηρεσίες υγείας αδυνατούσαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά, λόγω έλλειψης ενός ειδικού νομικού πλαισίου δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ασθενών, με αποτέλεσμα τις διαρκείς συγκρούσεις και τριβές στο χώρο της Υγείας”.

Με πρωτοβουλία μιας ιταλικής οργάνωσης (Active Citizenship Network (ACN) που δρα στο χώρο της Κοινωνίας Πολιτών και συνεργάζεται με 100 περίπου Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ανά την Ευρώπη, προωθήθηκε η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών, αλλά και των φορέων υγείας μέσω της κατάστρωσης μιας «Ευρωπαϊκής Χάρτας Δικαιωμάτων των Ασθενών», που συνέταξαν 16 οργανώσεις.

Υλοποιώντας πλέον το όραμα ενός ετήσιου εορτασμού για τη διεύρυνση της προστασίας των δικαιωμάτων που αφορούν στην υγεία των πολιτών, η ACN εξειδικεύει το δικαίωμα των πολιτών στην υγεία που εγγυάται το άρθρο 35 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να παρέχεται πράγματι σε όλους μια πλήρης προστασία και όχι μια απλή γενική θεωρητική διακήρυξη.

Η ΜΚΟ Ευρωπαϊκή Έκφραση συμμετείχε φέτος στον πανευρωπαϊκό εορτασμό αυτής της ημέρας λαμβάνοντας μέρος δραστικά στην πανευρωπαϊκή αυτή προσπάθεια, έχοντας αναλάβει την γνωστοποίηση αυτών των δικαιωμάτων που πρέπει να απολαμβάνει ο ασθενής, μέσω αφισών, φυλλαδίων και κονκάρδων σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές κλπ.

Τα δικαιώματα αυτά καλύπτουν και το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και κατοχυρώνονται σε οποιοδήποτε πρόσωπο προσφεύγει σε παροχέα φροντίδας υγείας/ιατρικό ίδρυμα και υποχρεούνται να τα σέβονται όλοι.

Παρακάτω σας παραθέτουμε τα πιο ουσιαστικά.

1)    Δικαίωμα σε φροντίδα υγείας. Δικαιούται ο ασθενής φροντίδα εντός εύλογου χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες και με ανθρώπινη σχέση μεταξύ του ασθενούς και του παρέχοντος φροντίδα υγεία.

2)   Δικαίωμα επιλογής και αλλαγής ιατρικού ιδρύματος και υποχρέωση αυτού να παρέχουν κάθε εύλογη διευκόλυνση για την άσκηση του δικαιώματος επιλογής.

- Δικαίωμα ενημέρωσης πριν την απόλυση ή μεταφορά σε άλλο ίδρυμα.

3)   Δικαίωμα σε αξιοπρεπή μεταχείριση κατά την παροχή φροντίδας υγείας.

- Δικαίωμα ανακούφισης από πόνο και οδύνη σύμφωνα με την διαθέσιμη επιστημονική γνώση και τους εκάστοτε σε ισχύ κανονισμούς ιατρικής δεοντολογίας εντός των πλαισίων του νόμου και των νομίμων διαδικασιών.

- Δικαίωμα φροντίδας υγείας και σεβασμού της αξιοπρέπειας του ασθενούς μέχρι το τελικό στάδιο της ζωής του, εντός των πλαισίων του νόμου και τον νομίμων διαδικασιών.

4. Δικαίωμα σε ισότιμη παροχή φροντίδας υγείας – Απαγόρευση δυσμενούς διάκρισης – η φροντίδα υγείας προσφέρεται σε όλους ισότιμα χωρίς δυσμενή διάκριση.

5. Δικαίωμα σε επείγουσα παροχή φροντίδα υγείας – επείγον περιστατικό ή κατάσταση σοβαρού κινδύνου. Ο παροχέας φροντίδας υποχρεούται σε εξέταση και περίθαλψη το συντομότερο δυνατό, κατά το μέγιστο βαθμό των ικανοτήτων του ή των δυνατοτήτων του ιατρικού ιδρύματος και σε παραπομπή σε κατάλληλο τμήμα του ίδιου ή άλλου ιδρύματος όπου είναι αναγκαίο και λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία του ασθενούς αν υπάρχει επιλογή.


6. Δικαίωμα σε ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα δικαιώματα του ασθενούς, για υπηρεσίες υγείας και τρόπους καλύτερης αξιοποίησής τους.

- Δικαίωμα του ασθενούς να επιλέγει πρόσωπο το οποίο θα ενημερώνεται εκ μέρους του και με όσο γίνεται καταληπτό τρόπο, με όσο το δυνατόν λιγότερη τεχνική ορολογία.

- Δικαίωμα σε δεύτερη ιατρική γνωμάτευση και να εφοδιάζεται με αντίγραφο του ιατρικού αρχείου του.

- Δικαίωμα να λαμβάνει γραπτή έκθεση για τη διάγνωση της θεραπευτικής αγωγής και τη κατάσταση υγείας του κατά την απόλυσή του από ιατρικό ίδρυμα.

7. Εμπιστευτικότητα. Το μητρώο του ασθενούς να είναι εμπιστευτικό ακόμα και μετά το θάνατό του. Οποιοσδήποτε εργαζόμενος σε ιατρικό ίδρυμα, δεσμεύεται σε εμπιστευτικότητα.

8. Τήρηση ιατρικών αρχείων.

9. Δικαίωμα πρόσβασης του ασθενούς στα ιατρικά αρχεία. Δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σε σχέση με πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο.

10. Δικαίωμα εκπροσώπησης.


Πολλά από αυτά τα δικαιώματα θεωρούνται ίσως αυτονόητα, στη πράξη όμως δυστυχώς δεν τηρούνται. Από εδώ και στο εξής, σύμφωνα και με το γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας (απ’ όπου πήραμε και τα στοιχεία για τα δικαιώματα των ασθενών) συστήθηκε αποτελεσματικός μηχανισμός παρακολούθησης της τήρησης αυτών.  Ας το ελπίσουμε.

 “Και ό,τι δω ή ακούσω κατά την άσκηση του επαγγέλματός μου, ή κι εκτός, για τη ζωή των ανθρώπων, που δεν πρέπει ποτέ να κοινοποιηθεί, να σιωπήσω και να το τηρήσω μυστικό”.

                                                Απόσπασμα από τον Όρκο του Ιπποκράτη  

 


Αφήστε σχόλιο...

Διαφήμιση (2)

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Διαφήμιση (1a)

ebdomi-dimosiefseis

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 127 guests και κανένα μέλος