Ζημιά πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ έχει υποστεί ο Δήμος Κρωπίας, με ευθύνη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, και των εμπλεκόμενων φορέων του δημοσίου.
Οι φορείς αυτοί, όπως καταγγέλει ο Δήμαρχος Κρωπίας Θεοδ. Αθανασόπουλος...

 

Καταγγελίες για απάτη, πλαστογραφία,

με συνέργεια υπηρεσιακών οργάνων

Ζημιώνει ο Δήμος Κρωπίας 3.500.000 ευρώ 

 

 

Ζημιά πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ έχει υποστεί ο Δήμος Κρωπίας, με ευθύνη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, και των εμπλεκόμενων φορέων του δημοσίου.

Οι φορείς αυτοί, όπως καταγγέλει ο Δήμαρχος Κρωπίας Θεοδ. Αθανασόπουλος και συνάγεται από την εισήγησή του, στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου (14/3/08), και τα λεχθέντα από το νομικό σύμβουλο Πουλαντζά, είναι:

  • Ο πρώην Δήμαρχος Πέτρος Παπαγιαννόπουλος
  • Η πλειοψηφία των Συμβούλων της Επιτροπής του άρθρου 7 του Νόμου 2839/2000, της Ν.Α. Πειραιά
  • Η ΤΥΔΚ (Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων) της Νομαρχίας και οι εκάστοτε προϊστάμενοι και οι επιβλέποντες Μηχανικοί της ΤΥΔΚ (που έβαζαν την υπογραφή τους, χωρίς να ξέρουν(;) πού την έβαζαν).
  • Γνωμοδοτικά Συμβούλια και Προϊστάμενες αρχές, όπως και κάθε άλλος φυσικός ή ηθικός αυτουργός, ή συναυτουργός, που θα προκύψει από τη δικαστική έρευνα, αφού το Δ.Σ. αποφάσισε κατά την εισήγηση, να υποβάλει “μηνυτήρια αναφορά, για απάτη, πλαστογραφία, μετά χρήση πλαστού εγγράφου ως προς τη σύμβαση μελέτης αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων...» (των ετών 1989-1990).

Η αυθαιρεσία, οι παράνομες πράξεις και παραλείψεις, οι κατά το δοκούν αυθαίρετες επιλογές και ερμηνείες νομικών διατάξεων, η αδιαφάνεια,, η ανευθυνότητα κυρίως δημοτικών Συμβούλων.

Αναλυτικότερα:

Ο Δήμος Κρωπίας με την 211 της 4/7/1989 απόφασή του, επέλεξε μεταξύ των μελετητών, τα συμπράττοντα γραφεία “Ελληνική Μελετών Α.Ε.” και “Χαρ. Θεοδωρόπουλος”, για τη σύνταξη Μελέτης Αποχέτευσης Ακαθάρτων και ομβρίων του Δήμου Κρωπίας και μετά απ’ αυτό, υπεγράφη σχετική σύμβαση στις 15 Σεπτεμβρίου 1989, μεταξύ του Δήμου και των παραπάνω μελετητών.

Η Σύμβαση διαβιβάστηκε στην εποπτεύουσα αρχή Τ.Υ.Δ.Κ. της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (αρ. πρωτ. Νομ. 3112/89).

Είναι αυτονόητο, λέει ο Δήμαρχος και δεν βλέπουμε λογικό αίτιο διαφωνίας, ότι οι όροι και προϋποθέσεις αμοιβών κλπ. που αποφάσισε το Δ.Σ. και συναποδέχθηκαν υπογράφοντας τη σύμβαση οι μελετητές, δεν επιδέχονται ουδεμία παρέκκλιση χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στα πλαίσια των νόμων.

Προσέξτε τώρα να δείτε τί έγινε, για να μάθετε πώς διαχειρίζονται τα χρήματά σας οι εκλεκτοί σας και η νομενκλατούρα. Να μάθετε τι σημαίνει αυθαιρεσία, αυταρχισμός και ανευθυνότητα.

Είκοσι ημέρες μετά τη σύμβαση, εκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 515/5.10.89), που θα ίσχυε μετά 2 μήνες και καθόριζε αυξημένες αμοιβές των Μελετητών.

Σύμφωνα με το ίδιο το διάταγμα για να ισχύουν οι αναθεωρημένες τιμές, σε συμβάσεις που είχαν ήδη υπογραφές «απαιτείται νεότερη απόφαση του εργοδότη (Δήμου), που να αποδέχεται τις νέες αυξημένες αμοιβές».

Τέτοια απόφαση ουδέποτε ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Χωρίς να τηρήσει αυτή τη διαδικασία, όπως όφειλε ο τότε Δήμαρχος Π. Παπαγιαννόπουλος, υπογράφει στις 5 Φεβρουαρίου 1990 νέα σύμβαση, χωρίς να καταργεί αυτήν που είχε υπογράψει προ τετραμήνου περίπου, πράγμα, βεβαίως, που δεν είχε τη υνατότητα χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. Στη νέα σύμβαση αποδέχεται τις αυξημένες αμοιβές του αναδόχου (των μελετητών) “εντελώς αυθαίρετα και παράνομα”. Οπως λέει απερίφραστα στην εισήγησή του ο Δήμαρχος.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο, οι Σύμβουλοι, δηλαδή, καλόπιστα (κακώς), για να μη χαλάσουν το χατήρι του Δημάρχου - όπως γίνεται συνήθως - ενέκριναν με την ψήφο τους τους συγκριτικούς πίνακες και πληρώνονταν οι μελετητές με τις αυξημένες τιμές, χωρίς να παίρνουν χαμπάρι τί γινόταν.

Δυστυχώς, έτσι γίνεται συνήθως. Χωρίς να παίρνουν χαμπάρι ή αποδεχόμενοι τις διαβεβαιώσεις των δημάρχων, που ενίοτε κι αυτοί αποδέχονται τις “νομικές” ερμηνείες των υπηρεσιακών παραγόντων, προφορικώς καθ’ ότι τα λόγια πετούν (verba volant). Τέτοια υπευθυνότητα διαχείρισης, αν όχι εκ του πονηρού!


Το 2004, το Δ.Σ. αποφασίζει (απ. 332/2004) ν’ ανακαλέσει ορισμένες αποφάσεις που είχαν στηριχτεί προφανώς στις παραπάνω σαθρές βάσεις, γιατί όλες τους όριζαν ως εφαρμοστέες διατάξεις αμοιβής του μελετητή - παντελώς παράνομα - τις διατάξεις του Π.Δ. 515, στο οποίο ουδέποτε είχε εγκρίνει την προσαρμογή της αρχικής Σύμβασης, το Δ.Σ.


Η επιτροπή του άρθρου 7


Κι όμως, η γνωστή επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 2839 του 2000 ακύρωσε τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. παρ’ όλο που διαφώνησε και μειοψήφισε το μοναδικό νομικό μέλος της επιτροπής - που γνώριζε επομένως νομικά - ο Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. (Τα άλλα δύο μέλη της επιτροπής ήταν εκπρόσωποι της Διοίκησης).

Βέβαια, κατά της απόφασης της Επιτροπής, ο Δήμος έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και δικάσιμος έχει οριστεί η 14η Οκτωβρίου 2008.


Παραποίηση - Πλαστογράφηση Πρακτικού του Δ.Σ.


Κι απ’ αυτό έχει ο μπαξές: Σε κάποια απόφαση του Δ.Σ. για έγκριση οριστικής μελέτης αποχέτευσης κλπ. (αποφ. 228/2002) προστίθεται, εκ των υστέρων, στο κεκυρωμένο αντίγραφο της απόφασης, χωρίς ν’ αναφέρεται στο πρακτικό του Δ.Σ. (9, θέμα 22) η φράση «...με πληρότητα μελέτης εφαρμογής”.

Αυτή η ...αθώα φράση και κάποιες άλλες προσθήκες, δίνουν τη δυνατότητα αξίωσης πρόσθετων αμοιβών για το μελετητή. Δηλαδή πρόσθετες πληρωμές του Δήμου από τα χρήματα των δημοτών.

Η ανευθυνότητα των αρμοδίων “πνίγει” ως φαίνεται όχι μόνο το Δήμο Κρωπίας. Η εισήγηση του Δημάρχου, από 14 πυκνογραμμένες σελίδες, είναι ένα ανθολόγιο - με άνθη του κακού - παρανομιών, αυθαιρεσίας, ανευθυνότητας ή ύποπτης αβελτηρίας, υπηρεσιών του δημοσίου και φορέων, τέτοιων που θα ‘πρεπε ν’ αποτελέσει βάση, όχι μόνο για δικαστική διερεύνηση, αλλά για αναθεώρηση του νομικού πλαισίου και ανασχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε η διαφθορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να χτυπηθεί στη ρίζα της.

Αυτό εκτός των άλλων απαιτεί:

– Να πάψει η Τ.Α. να είναι δημαρχοκεντρική. Να γίνει πραματικά δημοκρατική με αναβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου.

– Να κατοχυρωθεί πάλι νομικά η ευθύνη (αστική και ποινική) των Δημοτικών αρχόντων, ώστε να καταστούν πιο υπεύθυνοι και να σκέπτονται προτού ψηφίσουν, τί ψηφίζουν.

Οι σύμβουλοι ΔΕΝ είναι μετοχές στο χαρτοφυλάκιο του Δημάρχου.

– Υποχρεωτικά σεμινάρια των πρωτοεκλεγμένων (πλην νομικών) ώστε να γνωρίσουν οι σύμβουλοι βασικές σχετικές διατάξεις.

– Και άλλα μέτρα ώστε η Τ.Α. να λειτουργήσει ως πραγματικά υγιές βάθρο της δημοκρατίας και της αποκέντρωσης.

Παραθέτω τελευταία, ως κραυγή αγωνίας την παρακάτω αποστροφή της καταγγελίας του Δημάρχου Κρωπίας: «Από τις προαναφερθείσες παράνομες και αξιόποινες πράξεις - παντός υπευθύνου, αυτουργού υπήρξε και απειλείται άμεσα με μεγάλη οικονομική ζημία ο Δήμος μας, επ’ ωφελεία των υπαιτίων των πράξεων αυτών και όσων συνήργησαν μεταξύ των οποίων Συμβούλια Γνωμοδοτικά, Προϊστάμενες Αρχές και κάθε άλλος που η δικαστική διαδικασία θα αποκαλύψει ώστε να δώσουν λόγο στη Δικαιοσύνη, αφού τόσο εύκολα θέτουν την υπογραφή τους για οικονομικό και μόνον όφελος του Μελετητή, “πνίγοντας” κυριολεκτικά, παράνομα και αξιόποινα τον Δήμο μας.

 

Η μειοψηφία καταψήφισε


Η πτέρυγα της μειοψηφίας, προφανώς δεν επείσθη από τα αδιάσειστα στοιχεία που έφεραν στο φως του Δημοτικού Συμβουλίου ο δήμαρχος και ο νομικός σύμβουλος και καταψήφισε την πρόταση προσφυγής.

Ο Δημ. Κιούσης ιδιαίτερα μίλησε για σκοπιμότητες της πλειοψηφίας κατονομάζοντές τες:

1. Να αποπροσανατολίσει Δημότες και δικαιοσύνη

2. Να υπάρχει ένα άλλοθι γιατί δεν γίνεται η Αποχέτευση.

Πρότεινε δε κλείνοντας, να προχωρήσει και να διαλευκανθεί η διαδικασία από το 1989 μέχρι σήμερα, και για όποια αμέλεια της σημερινής Διοίκησης, και θα συμφωνήσουμε μαζί σας.

 

Σ.Σ.: Με τα άλλα θέματα του Δ.Σ. θα ασχοληθούμε στο επόμενο φύλλο.

 


 


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 173 guests και κανένα μέλος