Με αποφάσεις διαφόρων Υπουργείων, που έχουν δημοσιευθεί κανονικά σε φύλλα Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) απαλλάσσονται της έκδοσης και υποβολής διαφόρων πιστοποιητικών οι πολίτες και το βάρος πέφτει στις Υπηρεσίες...
 
200 πιστοποιητικά ΔΕΝ πρέπει να σας τα ζητούν στο Δημόσιο
 

Εκείνο το γνωστό ρητό, «Δεν ξέρει η αριστερά του τι ποιεί η δεξιά του», αναφέρεται σίγουρα στο Ελληνικό δημόσιο, άσχετα αν το κυβερνά «δεξιά» ή «αριστερά» κυβέρνηση.

Με αποφάσεις διαφόρων Υπουργείων, που έχουν δημοσιευθεί κανονικά σε φύλλα Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) απαλλάσσονται της έκδοσης και υποβολής διαφόρων πιστοποιητικών οι πολίτες και το βάρος πέφτει στις Υπηρεσίες που πρέπει να τα’ αναζητούν «οίκοθεν».

Δεν μπορούμε δυστυχώς να τα δημοσιεύσουμε όλα γιατί πιάνουν επτά γεμάτες σελίδες Α4. Πάνω από 200 πιστοποιητικά και βεβαιώσεις Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Υπουργείο Εσωτερικών, (ΦΕΚ 373 Β/23-3-05):
1. Πιστοποιητικό γέννησης
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
3. Πιστοποιητικό εγγραφής ανδρών στα μητρώα αρρένων,
4. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
5. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξη γάμου
6. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β/400/28-3-05)
7. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Ά και Β΄
Υπουργείο Δικαιοσύνης (ΦΕΚ/ Β΄/21-9-05) (ΦΕΚ 1042/Β΄/1-8-2006)
8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης
9. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
10. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση κλπ.
16. Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καταστατικού εταιρείας ή σωματείου
17. Πιστοποιητικό περί καταχώρησης ή μη εταιρείας ή σωματείου στο οικείο βιβλίο (μητρώο) του Πρωτοδικείου.
18. Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας ή σωματείου κλπ.  
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 726/Β΄/30-5-05)
39. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας
40. Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κλπ.
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 108/Β΄/31-1-06)-Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)
60. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
61. Βεβαίωση είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών για φορολογική χρήση κλπ., κλπ., κλπ.

Κι όμως οι διάφορες υπηρεσίες, των διαφόρων Υπουργείων κλπ. συνεχίζουν να τα ζητάνε απ’ τους πολίτες για να ικανοποιήσουν τα… σαδιστικά τους ένστικτα, να επιδείξουν την φυγόπονη άγνοιά τους, την περιφρόνησή τους προς τους νόμους που δεν τους αρέσουν, του άλλου «κράτους», ή του άλλου βιλαετιού τον οποίο οι διατάξεις δεν ισχύουν προφανώς στο «δικό τους» αναχρονιστικό βιλαέτι!…


Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 212 guests και κανένα μέλος