Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για συμμετοχή στα Προγράμματα Εκτέλεσης Έργων με Αυτεπιστασία


Ο Δήμος Μαρκοπούλου ενημερώνει, ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για συμμετοχή των εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στα Προγράμματα Εκτέλεσης Έργων με Αυτεπιστασία, διάρκειας πέντε (5) μηνών ή εκατόν τριάντα πέντε (135) ημερομισθίων, στα οποία συμμετέχει και ο Δήμος Μαρκοπούλου.

Οι Ηλεκτρονικές Αιτήσεις υποβάλλονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ http://ait2.oaed.gr/ajax/cont.php. έως και τις 29 Φεβρουαρίου 2012.

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, μπορούν να επιλέξουν έως και τρεις φορείς (Δήμους, Νομικά Πρόσωπα, κτλ.) που επιθυμούν να απασχοληθούν και μόνο μία από ακόλουθες ειδικότητες πρόσληψης:

 1. 1.Ηλεκτρολόγος
 2. 2.Οδηγός
 3. 3.Τεχνίτης Οικοδόμος
 4. 4.Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής
 5. 5.Τεχνίτης Σιδεράς
 6. 6.Υδραυλικός
 7. 7.Χειριστής Μηχανημάτων
 8. 8.Εργάτης Γενικών Καθηκόντων

 

Ο ΟΑΕΔ κατατάσσει τους υποψηφίους σε έναν ενιαίο Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, κατά αλφαβητική σειρά. Η επιλογή του προσωπικού πραγματοποιείται από τον εν λόγω Πίνακα, με βάση την υψηλότερη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων της ζητούμενης ειδικότητας, οι οποίοι έχουν δηλώσει ως προτίμηση τον οικείο φορέα. 

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται υποχρεωτικά η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων, ανεργία συζύγου) η ειδικότητα των υποψηφίων, καθώς και οι δηλωθέντες από αυτούς φορείς, κατά σειρά προτίμησης.

Για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι πολίτες μπορούν να συμβουλευτούν τις παρακάτω οδηγίες.  

    

Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Αίτησης

 1. Συμπληρώνετε τα πεδία των προσωπικών σας στοιχείων όπως εμφανίζονται στο Δελτίο Ανεργίας.
 1. Ο «Αρ. Δελτίου Ανεργίας» που εμφανίζεται σαν «Αριθμός Συναλλασσομένου» στο κάτω μέρος του Δελτίου Ανεργίας, πρέπει να εισάγεται σαν καθαρός αριθμός δίχως τους αστερίσκους που εμφανίζονται στην αρχή και στο τέλος του.
 1. Επίσης συμπληρώνετε τα κριτήρια κατάταξης, την ειδικότητα και μέχρι τρεις φορείς προτίμησης και επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο «Συμφωνώ» της Υπεύθυνης Δήλωσης.
 1. Στη συνέχεια πληκτρολογείτε τον κωδικό ασφαλείας (Captcha) και επιλέγετε το πεδίο «Υποβολή».
 1. Εάν τα στοιχεία είναι ελλιπή ή δεν έχουν συμπληρωθεί σωστά εμφανίζονται στο πάνω μέρος της σελίδας της αίτησης σχετικά μηνύματα λάθους (με κόκκινο χρώμα) που σας καθοδηγούν να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις μέχρις ότου τα καταχωρηθέντα στοιχεία της αίτησής σας να συμπληρωθούν σωστά.
 1. Κατόπιν το σύστημα συγκρίνει τα πεδία «ΑΦΜ» και «Αρ. Δελτίου Ανεργίας» της αίτησης με τα αντίστοιχα πεδία που είχαν δηλωθεί από τον άνεργο κατά την αρχική του εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Αν η σύγκριση αυτή είναι ανεπιτυχής, εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας της αίτησης μήνυμα λάθους (σε μαύρο χρώμα). Στην περίπτωση αυτή ο άνεργος πρέπει να προσέλθει μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (29-02-2012) στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) προκειμένου να διορθώσει/ταυτοποιήσει τα στοιχεία αυτά, ώστε κατόπιν να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συμμετοχής του.
 1. Αφού ολοκληρωθεί η ορθή υποβολή της αίτησης, το σύστημα εμφανίζει στο πάνω μέρος της σελίδας της αίτησης (σε μαύρο χρώμα) τον αριθμό πρωτοκόλλου της, τους μήνες ανεργίας του αιτούντα και τους μήνες ανεργίας της συζύγου του (αν υπάρχουν).
 1. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτησή σας με τον αριθμό πρωτοκόλλου της, επιλέγοντας Αρχείο (File) και στη συνέχεια Εκτύπωση (Print) από το Menu του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε ή σε αντίθετη περίπτωση καταγράφοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας.
 1. Η αίτησή σας έχει καταχωρηθεί σωστά στο σύστημα μόνον όταν εμφανιστεί στο πάνω μέρος της σελίδας της αίτησης ο αριθμός πρωτοκόλλου της.
 1. Σας επισημαίνουμε πως στην πρόσκληση προβλέπεται η «Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων - δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται, σε αντικατάσταση των προηγουμένων οι οποίες ακυρώνονται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, δηλαδή έως και τις       29 - 02 – 2012».

 

Επίσης, ο Δήμος Μαρκοπούλου θα παρέχει υποστήριξη για τη συμπλήρωση της εν λόγω αίτησης, σε όσους συμπολίτες μας το επιθυμούν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στα τηλέφωνα 2299 0 20121 και 20 176 (κ. Σταματίνα Δράκου), αλλά και να προσέλθουν στον 1ο Όροφο του Δημοτικού Μεγάρου, έως και την καταληκτική ημερομηνία, στις 29 Φεβρουαρίου 2012.

 

Γραφείο Τύπου Δήμου Μαρκοπούλου

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 268 επισκέπτες και κανένα μέλος