Από την Πολεοδομική Υπηρεσία Μαρκοπούλου, υπαγόμενη στη Νομαρχία, ανακοινώνονται τα εξής:

Συγκροτήθηκαν, με απόσπαση τεχνικών υπαλλήλων από άλλες πολεοδομικές υπηρεσίες, συνεργεία ελέγχου οικοδομών που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας Υμηττού...

Αυθαίρετα κατά συρροήν στο Κορωπί

Ανακοίνωση της Πολεοδομίας Μαρκοπούλου


Από την Πολεοδομική Υπηρεσία Μαρκοπούλου, υπαγόμενη στη Νομαρχία, ανακοινώνονται τα εξής:

Συγκροτήθηκαν, με απόσπαση τεχνικών υπαλλήλων από άλλες πολεοδομικές υπηρεσίες, συνεργεία ελέγχου οικοδομών που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας Υμηττού.
Από πρώτη έρευνα στο αρχείο της Πολεοδομίας Μαρκοπούλου από το 1984, οπότε ιδρύθηκε η συγκεκριμένη πολεοδομική υπηρεσία, μέχρι και σήμερα εντοπίσθηκαν 50 οικοδομικές άδειες που αφορούν κατασκευή αναψυκτηρίων, κτιρίων πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ.

Οι έλεγχοι που ξεκίνησαν γίνονται τόσο σε οικοδομές που είναι ήδη σε εξέλιξη όσο και σε παλαιότερες οικοδομές. Μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 14 περιπτώσεις με τα εξής αποτελέσματα:

• Σε 7 περιπτώσεις συντάχθηκαν εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών και διατάχθηκε η διακοπή των οικοδομικών εργασιών λόγω του ότι διαπιστώθηκαν οικοδομικές παραβάσεις. Επιβλήθηκαν πρόστιμα ανεγέρσεως συνολικού ύψους 1.799.284 ευρώ και πρόστιμα διατήρησης συνολικού ύψους 898.028 ευρώ.
• Σε μία περίπτωση δεν έχει υλοποιηθεί η οικοδομική άδεια πλην όμως διαπιστώθηκαν αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες έχουν καταγραφεί με την από 17/2/2003 έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας και έχει επιβληθεί πρόστιμο ανέγερσης 7.491 ευρώ και πρόστιμο διατήρησης 1.002 ευρώ.
• Σε 5 περιπτώσεις δεν έχει γίνει έναρξη οικοδομικών εργασιών
• Σε μία περίπτωση προσεκλήθη εγγράφως μέσω της Αστυνομίας ο ιδιοκτήτης προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

1. Οικοδομική άδεια 789/07 - θέση Άγιος Νικόλαος Κορωπίου - η ιδιοκτησία βρέθηκε κλειστή -μακροσκοπικά διαπιστώθηκαν μόνο εκσκαφές και εξωτερική περιτοίχιση ύψους πέραν του επιτρεπομένου -συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας και επιβλήθηκε διακοπή οικοδομικών εργασιών -καταλογίστηκε πρόστιμο ανέγερσης 4138,40 και διατήρησης 2069,2 ευρώ.
2. Οικοδομική άδεια 1587/07 και 1398/03 - θέση Άγιος Νικόλαος Κορωπίου - χωρίς έναρξη εργασιών οικοδομής - διαπιστώθηκε κατασκευή εξωτερικής περιτοίχισης ύψους πέραν του επιτρεπομένου - συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας και επιβλήθηκε διακοπή οικοδομικών εργασιών - καταλογίστηκε πρόστιμο ανέγερσης 1100,8 και διατήρησης 550,40 ευρώ.
3. Οικοδομική άδεια 1043/05 και 397/06 - θέση Άνω Ντούσια Κορωπί - συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας και επιβλήθηκε διακοπή οικοδομικών εργασιών - καταλογίστηκε πρόστιμο ανέγερσης 689.826 και διατήρησης 344.913 ευρώ.
4. Οικοδομική άδεια 1909/06 και 2751/07 - θέση Καμίνια Κορωπίου - συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας και επιβλήθηκε διακοπή οικοδομικών εργασιών - καταλογίστηκε πρόστιμο ανέγερσης 855.750,9 και διατήρησης 427.875,45 ευρώ.
5. Οικοδομική άδεια 1140/95 και 1132/99 - θέση Ντούσια Κορωπί - συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας και επιβλήθηκε διακοπή οικοδομικών εργασιών - καταλογίστηκε πρόστιμο ανέγερσης 30.522 και διατήρησης 15.261 ευρώ.
6. Οικοδομική άδεια 17/95 και 158/99 και 1064 /03 - θέση Λούτσα Κούκιε Κορωπί - δεν έχει υλοποιηθεί η οικοδομική άδεια - εντός της ιδιοκτησίας διαπιστώθηκαν αυθαίρετες κατασκευές ο οποίες έχουν καταγραφεί με την από 17-2-2003 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας - έχει καταλογιστεί πρόστιμο ανέγερσης 7491 και διατήρησης 1002 ευρώ.
7. Οικοδομική άδεια 505/95 και 816/95 - θέση Ντούσια Κορωπίου - δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός - συντάχθηκε έγγραφη πρόσκληση μέσω Αστυνομίας προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας.
8. Οικοδομική άδεια 632/04 - θέση Άνω Ντούσια Κορωπί - συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας και επιβλήθηκε διακοπή οικοδομικών εργασιών - καταλογίστηκε πρόστιμο ανέγερσης 213.105,60 διατήρησης 106.552,8 ευρώ.
9. Οικοδομική άδεια 1210/07 - θέση Άνω Ντούσια - Λιατόρι στο Κορωπί - χωρίς έναρξη εργασιών οικοδομής.
10. Οικοδομική άδεια 1480/07 - θέση Άνω Ντούσια στο Κορωπί - χωρίς έναρξη εργασιών οικοδομής.
11. Οικοδομική άδεια 1106/93 - θέση Κόντρες στο Κορωπί - συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας και επιβλήθηκε διακοπή οικοδομικών εργασιών - καταλογίστηκε πρόστιμο ανέγερσης 4840,09 και διατήρησης 806,68 ευρώ.
12. Οικοδομική άδεια 811/96 - θέση Φούρνιζες - Στερνίζες - δεν έχει υλοποιηθεί η κατασκευή.
13. Οικοδομική άδεια 1237/06 - θέση Ραψανάς στο Κορωπί - δεν έχει υλοποιηθεί η κατασκευή.
14. Οικοδομική άδεια 1220/03 - θέση Καμίνι Ντούσι στο Κορωπί - δεν έχει υλοποιηθεί η κατασκευή.


Αφήστε σχόλιο...

Περιφέρεια Αττικής

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 323 guests και κανένα μέλος