Συντονιστική Επιτροπή συλλόγων και κατοίκων των περιοχών που πλήττονται από την λειτουργία του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» (Άρτεμις, Βάρη, Κορωπί, Νέα Μάκρη, Ραφήνα)...  

Περιβαλλονικά προβλήματα

από το Αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος"

Συντονιστική Επιτροπή συλλόγων και κατοίκων των περιοχών που πλήττονται από την λειτουργία του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος»

(Άρτεμις, Βάρη, Κορωπί, Νέα Μάκρη, Ραφήνα)

Διακήρυξη

Εμείς οι κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής, μιας περιοχής που πριν την λειτουργία του αεροδρομίου βρισκόταν σε υψηλό από περιβαλλοντική άποψη επίπεδο (εξαιρετικά ήσυχο ακουστικό περιβάλλον, καθαρή ατμόσφαιρα) βρισκόμαστε απροστάτευτοι απέναντι σε έντονη περιβαλλοντική υποβάθμιση (ρύπανση της ατμόσφαιρας - μόλυνση του εδάφους, του υδροφόρου ορίζοντα και της θάλασσας από τα απόβλητα του αεροδρομίου - έντονη ηχορύπανση).

Έχουν ήδη συμπληρωθεί έξι και πλέον χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενός γεγονότος που έκτοτε έχει σηματοδοτήσει την σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής των Μεσογείων.

Στα έξι αυτά χρόνια έχουμε διαπιστώσει ότι το αεροδρόμιο λειτουργεί με κριτήρια αμιγώς οικονομικά χωρίς να λαμβάνονται υπ' όψη οι περιβαλλοντικές παράμετροι, η υγεία των κατοίκων των περιοχών που επηρεάζονται από αυτό αλλά και η ασφάλεια των κατοικημένων περιοχών.

Προτεραιότητα έχει η μεγιστοποίηση των κερδών της ιδιωτικής εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών καθώς και των διαφόρων αεροπορικών εταιρειών, που συντελείται με την ανεξέλεγκτη λειτουργία του αεροδρομίου και την αποφυγή της θέσπισης και τήρησης οποιωνδήποτε περιορισμών.

Παράλληλα το ελληνικό κράτος δια  των αρμοδίων φορέων του (Υπουργείο Μεταφορών/Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ΥΠΕΧΩΔΕ) δεν προστατεύει ως οφείλει τους πολίτες θέτοντας φραγμούς στην ανεξέλεγκτη λειτουργία του αερολιμένα.  Αντιθέτως έχει εγκαταλείψει τους πολίτες στο έλεος των διαχειριστών του Ελ. Βενιζέλος και των αεροπορικών εταιρειών.

Ως αποτέλεσμα, εμείς οι κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής, μιας περιοχής που πριν την λειτουργία του αεροδρομίου βρισκόταν σε υψηλό από περιβαλλοντική άποψη επίπεδο (εξαιρετικά ήσυχο ακουστικό περιβάλλον, καθαρή ατμόσφαιρα) βρισκόμαστε απροστάτευτοι απέναντι σε έντονη περιβαλλοντική υποβάθμιση (ρύπανση της ατμόσφαιρας - μόλυνση του εδάφους, του υδροφόρου ορίζοντα και της θάλασσας από τα απόβλητα του αεροδρομίου - έντονη ηχορύπανση) και εκτεθειμένοι στον κίνδυνο ενός ατυχήματος.

Στο διάστημα των έξι ετών της λειτουργίας του αεροδρομίου προβήκαμε σε μεμονωμένα διαβήματα προς τα αρμόδια Υπουργεία, την Δικαιοσύνη και τον Συνήγορο του Πολίτη. Η μέχρι τώρα εμπειρία μας όμως μας οδήγησε στην απόφαση να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να διεκδικήσουμε ενωμένοι τα δικαιώματά μας.

Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε την Συντονιστική Επιτροπή συλλόγων και κατοίκων των περιοχών που πλήττονται από την λειτουργία του Αεροδρομίου.

Τα αιτήματά μας

Με βάση και τα όσα εκτέθηκαν ζητάμε από το ελληνικό κράτος να ασκήσει επιτέλους τον ρυθμιστικό του ρόλο και να προστατεύσει την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών του. Για την άσκηση αυτού του ρυθμιστικού του ρόλου το κράτος, δια των αρμόδιων υπηρεσιών του, επιβάλλεται να επιδιώξει την διαβούλευση με τους κατοίκους των περιοχών που πλήττονται από την λειτουργία του αεροδρομίου.

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των κατοίκων που επηρεάζονται από την λειτουργία του αεροδρομίου θα επιτευχθεί ειδικότερα:

1. Με την τήρηση της πρόβλεψης για αποφυγή πτήσεων πάνω από όλες τις κατοικημένες περιοχές που επιβαρύνονται από την λειτουργία του αεροδρομίου, δηλαδή την Αρτέμιδα, την Βάρη, το Κορωπί, το Μαρκόπουλο, την Νέα Μάκρη, την Ραφήνα και τα Σπάτα,

2. Με το κλείσιμο του αεροδρομίου κατά τις νυχτερινές ώρες (23.00 - 07.00) όπως συμβαίνει σε πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

3. Με την ορθή εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 1999/30 που προϋποθέτει:

-ενδελεχή και αντικειμενική διερεύνηση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας σε όλες τις περιοχές που γειτνιάζουν με το αεροδρόμιο. Η διερεύνηση αυτή δεν μπορεί να γίνει από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών που είναι ο ελεγχόμενος.

- πλήρη ενημέρωση των κατοίκων των περιοχών αυτών

- συνεχή παρακολούθηση των επιπέδων ρύπανσης .

- λήψη άμεσων μέτρων για τον περιορισμό της ρύπανσης

4. Με την ορθή εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2002/49 που προϋποθέτει αξιόπιστη χαρτογράφηση του θορύβου, θέσπιση ορίων θορύβου και κατάρτιση σχεδίων δράσης.

Η αξιόπιστη χαρτογράφηση προϋποθέτει διενέργεια αντικειμενικής και επιστημονικά άρτιας μελέτης. Αυτό ασφαλώς δεν μπορεί να επιτευχθεί με την ανάθεση της μελέτης αυτής στον ελεγχόμενο δηλαδή τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών! Απαιτούμε την διεξαγωγή νέας αξιόπιστης χαρτογράφησης θορύβου από φορέα εγνωσμένου κύρους και αντικειμενικότητας, ο οποίος να είναι κοινής αποδοχής.

Επιπλέον προκειμένου να διασφαλιστεί η συλλογή των ορθών δεδομένων θα πρέπει να διεξαχθούν πραγματικές μετρήσεις θορύβου (και όχι να αρκεστούμε στα αποτελέσματα που προκύπτουν από μοντέλα ηλεκτρονικού υπολογιστή) και να ληφθούν υπ'όψη πρόσθετοι δείκτες θορύβου (όπως αυτοί που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας και ιδίως ο δείκτης Lmax) οι οποίοι αποτυπώνουν ακριβέστερα την όχληση.

Τέλος τα όρια θορύβου που θα τεθούν θα πρέπει να στηρίζονται στα επιστημονικά δεδομένα και να λαμβάνουν υπ'όψη τις σχετικές οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

5. Με την συνεχή παρακολούθηση των επιπέδων θορύβου σε όλες τις περιοχές που επηρεάζονται από την λειτουργία του αεροδρομίου, πράγμα που προϋποθέτει επέκταση του δικτύου σταθμών μέτρησης του θορύβου.

6. Με την θέσπιση προστίμων για τις αεροπορικές εταιρείες που υπερβαίνουν τα όρια θορύβου, τις καθορισμένες πορείες και τα καθορισμένα ύψη .

7. Με την λήψη των απαιτούμενων μέτρων ώστε να μη μολύνεται το έδαφος, ο υδροφόρος ορίζοντας και η θάλασσα των Μεσογείων από τα απόβλητα του αεροδρομίου.

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 106 guests και κανένα μέλος