Η διαφορετική άποψη και γνώμη δεν είναι απλώς δικαίωμα, αλλά είναι και καθήκον και υποχρέωση εκείνου που την έχει, να την εκφράζει.
Όμως, από το να εκφράζω τη γνώμη μου μέχρι του να διαστρεβλώνω την πραγματικότητα στην προσπάθεια να ακυρώσω την γνώμη της πλειοψηφίας, υπάρχει μεγάλη διαφορά.  
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Την Παρασκευή 27 Μαΐου στο Δημοτικό Συμβούλιο πάρθηκε κατά πλειοψηφία (22 προς 4 και 1 λευκό) απόφαση για την τελική πρόταση που θα καταθέσουμε στην Κυβέρνηση για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.
Η απόφαση αυτή συνοψίζεται ως εξής:
 
 1. 1.Προτείνεται χώρος 50 στρεμμάτων στην θέση Αγ. Ιωάννης – Φοβόλες (δίπλα ακριβώς στον παλαιό ΧΑΔΑ) για τη δημιουργία ολοκληρωμένης σύγχρονης μονάδας διαχείρισης στερεών αποβλήτων ανάλογης με αντίστοιχες που υπάρχουν σε λειτουργία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που θα περιλαμβάνει Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων, Μονάδα Κομποστοποίησης και Χώρο Διαχείρισης Υπολειμμάτων.
 2. 2.Η ποσότητα που θα διαχειρίζεται η εν λόγω μονάδα θα είναι 60.000 τόνοι το χρόνο με δυνατότητα αύξησης μέχρι 80.000 τόνους, για να καλύπτει τις ανάγκες και της θερινής περιόδου, για το σύνολο των απορριμμάτων και της λυματολάσπης των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού .
 3. 3.Υπεύθυνος φορέας για την κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση των εγκαταστάσεων θα είναι ο Δήμος Λαυρεωτικής σε συνεργασία με την Περιφέρεια και το Υ.ΠΕ.Κ.Α.
 4. 4.Η υλοποίηση της πρότασής μας, προϋποθέτει την τροποποίηση του υφιστάμενου Περιφερειακού Σχεδιασμού.
Με την απόφαση αυτή, αποδεικνύουμε τη συνέπεια στις δεσμεύσεις μας από το 1997 ότι είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε τα δικά μας απορρίμματα σαν Λαυρεωτική και ότι επιλέγουμε για το σκοπό αυτό τη δημιουργία μιας σύγχρονης μονάδας σε συγκεκριμένο χώρο και σε ορισμένη έκταση, που δεν μπορεί να επεκταθεί ώστε να είναι δυνατόν να δεχθεί στο μέλλον ποσότητες μεγαλύτερες από τις προτεινόμενες . Ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε, να έρθουν στο Οβριόκαστρο όχι μόνο 370.000 τόνοι, όπως προβλέπει ο Περιφερειακός Σχεδιασμός, αλλά ακόμη και όλα τα σκουπίδια της Αθήνας λόγω τεράστιας διαθέσιμης έκτασης, ΠΑΥΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ, εφόσον γίνει αποδεκτή η πρότασή μας.
Αμέσως μετά την απόφαση, διαβάσαμε στον τύπο απίστευτα δημοσιεύματα όπως :
«Ο Δήμος προδίδει τον πολύμηνο αγώνα των κατοίκων…»
«Ο αγώνας της Κερατέας τώρα αρχίζει…»
 
Για την ιστορία να αναφέρουμε τα κομβικά σημεία του προβλήματος των απορριμμάτων στην πόλη μας, που σε αδρές γραμμές είναι τα εξής:
 • Το 1996, η Κυβέρνηση αποφάσισε να χωροθετήσει στο Οβριόκαστρο ΧΥΤΑ που θα δεχόταν το 1/3 των απορριμμάτων της Αθήνας και ολόκληρης της Αττικής.
 • Το 1997 ιδρύθηκε ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής με βασικό στόχο την διαχείριση των απορριμμάτων της γεωγραφικής περιοχής που τώρα καταλαμβάνεται από τους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.
 • Το 2003 καταθέτουμε τροπολογία στην Βουλή (κατά την ψήφιση του Νόμου 3164 που θα αποτελούσε για τα επόμενα χρόνια τον εφιάλτη της Κερατέας) για την δημιουργία ξεχωριστού φορέα διαχείρισης για τα δικά μας απορρίμματα. Η τροπολογία δε ψηφίστηκε τελικά.
 • Από τις 11-12- 2010, αμέσως μετά την επέμβαση των ΜΑΤ ,αγωνιζόμαστε με κύριο σύνθημα την ακύρωση της εγκατάστασης ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ ή κάθε είδους Μονάδας στο χώρο του Οβριόκαστρου.
Η πρόταση για τη διαχείριση των δικών μας απορριμμάτων επανήλθε από τις πρώτες ημέρες του αγώνα και έγινε και αυτή σύνθημα και δέσμευση όλων μας.
Για το σκοπό αυτό διοργανώσαμε τη Κυριακή 27-2-2011 και την Ημερίδα με θέμα Βιώσιμες Προτάσεις Διαχείρισης των Απορριμμάτων της Λαυρεωτικής.
Και στις αρχές του Μάρτη πάρθηκε Ομόφωνη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο η οποία ανέφερε τα παρακάτω:
 
 1. 1.Αποχώρηση των ΜΑΤ από το Οβριόκαστρο.
 2. 2.Αποχώρηση των Μηχανημάτων.
 3. 3.Όχι ΧΥΤΑ, όχι ΧΥΤΥ Όχι ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ στο Οβριόκαστρο.
 4. 4.Διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού με σύγχρονες μεθόδους στο χώρο του ΒΙΟΠΑ.
 
Όταν τη Μεγάλη Δευτέρα έφυγαν τα ΜΑΤ και τα μηχανήματα, συμφωνήθηκε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παπουτσή μετά το Πάσχα να αρχίσουμε συζητήσεις με την Υπουργό Υ.ΠΕ.Κ.Α. κ. Τίνα Μπιρμπίλη. Κάτι που και εμείς ως Δήμος το επιδιώκαμε όλους αυτούς τους μήνες της κατοχής από τα ΜΑΤ.
Από την πρώτη κιόλας συνάντηση έγινε αντιληπτό ότι η επισήμανση και η μεγιστοποίηση των όποιων προβλημάτων πραγματικών ή όχι στη λύση ΒΙΟ.ΠΑ. μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για συμφωνημένη λύση και πρόσχημα για την Κυβέρνηση ώστε να επαναφέρει στο προσκήνιο τη λύση του Οβριόκαστρου. Εκτιμήθηκε λοιπόν ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τέτοια περιθώρια στην Κυβέρνηση και χωρίς να εγκαταλείπεται η πρόταση για ΒΙΟΠΑ, άρχισε να εξετάζεται και η λύση του παλιού ΧΑΔΑ στην θέση
Αγ. Ιωάννης – Φοβόλες.
Ας δούμε όμως σε τι διαφέρει η πρώτη ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από την κατά πλειοψηφία απόφαση της 27/5/2011.
Ουσιαστικά στο μόνο που διαφέρει είναι η θέση. Η χωροθέτηση.
Αν κάποιος κοιτάξει το χάρτη, η απόσταση της κορυφής του Οβριοκάστρου από το ΒΙΟ.ΠΑ. είναι 1.450 μέτρα ενώ της προτεινόμενης θέσης είναι 1.300, δηλαδή έχουν διαφορά 150 μέτρων.
Όμως μεταξύ του ΒΙΟ.ΠΑ. και της κορυφής του Οβριοκάστρου υπάρχει απόλυτη οπτική επαφή, ενώ μεταξύ της προτεινόμενης θέσης (Φοβόλες) και της κορυφής του Οβριοκάστρου μεσολαβεί λόφος που καλύπτει το χώρο κατασκευής της εγκατάστασης.
 
Στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις 27/5/2011, αποφασίστηκε επίσης ότι, εφ’ όσον η πρόταση γίνει αποδεκτή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα τεθεί προς έγκριση από τους κατοίκους του Δήμου Λαυρεωτικής, με δημοψήφισμα.
Και τονίστηκε από όλους, ότι αν η πρόταση απορριφθεί, ο αγώνας μας θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση.
 
Αυτή την κρίσιμη περίοδο, πιστεύουμε ότι όλοι μας (Δήμαρχος, Δημοτικό Συμβούλιο, φορείς, πολίτες) και κάθε ένας μας ξεχωριστά, οφείλει να αναλογιστεί τις τεράστιες ευθύνες που αναλαμβάνουμε απέναντι στο μέλλον και την επιβίωση της περιοχής μας και να πορεύεται με σύνεση και σοβαρότητα.
 
Ο αγώνας των 15 χρόνων, η αγωνία , η αυτοθυσία, η πρωτοφανής μάχη των τελευταίων 5 μηνών δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με τίποτα.
Αποτελούν φάρο και παρακαταθήκη για το μέλλον και ανάχωμα αντίστασης σε όποιον εναντιώνεται στα συμφέροντα της πόλης και υπονομεύει την ενότητα των πολιτών, που με συνεχή προσπάθεια και υπομονή κτίζουμε καθημερινά εδώ και 15 χρόνια.

 

8/6/2011

Τα Μέλη της Γραμματείας
της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα
Λεβαντής Κωνσταντίνος, Μακρή Αρετούσα, Θηβαίος Βασίλειος, Κατσουνάκης Κυριάκος, Ρόζης Σταύρος, Κουλουβράκη Ιωάννα, Κωστάλας Αντώνης, Αδάμης Ιωάννης, Αργύρης Ιωάννης, Κατσίκης Παναγιώτης, Κόκκινος Γεώργιος, Μαγγανάς Κωνσταντίνος, Μπίνταρχας Γεώργιος, Πόγκας Μελέτης, Πυλαρινός Δημήτριος, Σωφρόνης Σταύρος, Σταματίνα Κωστάκου
Αφήστε σχόλιο...

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 301 επισκέπτες και κανένα μέλος