Αφεση αμαρτιών σε άτακτους δημάρχους για μη σύννομες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την 1η Ιουλίου 2005

Ένα-ένα έρχονται στο φως τα αμαρτωλά νομοσχέδια που ψήφισε η Ν.Δ. στο παρά πέντε των εκλογών. Εντάσεις στον χώρο της Τ.Α. πανελλαδικά θα προκαλέσει το προεκλογικό δωράκι της Ν.Δ. σε δεκάδες εν ενεργεία και μή αιρετούς τοπικούς άρχοντες που τους απαλλάσσει από κάθε καταλογισμό ευθυνών για μη σύννομες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την 1η Ιουλίου του 2005.

Ως αλεξιπτωτιστής κομμάντο έπεσε η χαριστική διάταξη στο νομοσχέδιο για τους δημοσίους υπαλλήλους, με τη μορφή του άρθρου 34 που απαλλάσσει τους αιρετούς για παράτυπες δαπάνες με την διαπίστωση ότι αυτές αφορούσαν «άσκηση αρμοδιοτήτων που δεν προβλέπονται ρητά από την κείμενη νομοθεσία», ακόμα και αν έχουν καταγραφεί ταχυδακτυλουργίες σε βάρος του προϋπολογισμού.

Η δια νόμου πλέον καθαγίαση αφορά ακόμα και δαπάνες που κρίθηκαν παράνομες από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η ιστορία όμως έχει μεγαλύτερο βάθος χρόνου και δεν αφορά μόνο τους γαλάζιους, αλλά και τους πράσινους, αφού η πρώτη απόπειρα έγινε από την τότε κυβέρνηση ΠΑ.ΣΟ.Κ. λίγο πριν τις εκλογές του 2004, με κατάθεση τροπολογίας που τελικά αποσύρθηκε κάτω από την κατακραυγή που προκάλεσε η χαριστική τροπολογία Πάχτα για το Πόρτο Καρράς.
Η φωτογραφικά ευνοϊκή ρύθμιση θέτει δύο προϋποθέσεις για άρση καταλογισμού ευθυνών: α) να υπάρχουν αποφάσεις των αρμοδίων Δήμων και Νομαρχιών για τις επίμαχες δαπάνες και β) να έχουν ελεγχθεί από τον Περιφερειάρχη.

Συγκεκριμμένα, στο άρθρο 34 αναφέρονται τα εξής:
1. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που διενεργήθηκαν μετά την 1-7-2005 από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους Δήμους, τις Κοινότητες και τους Συνδέσμους Δήμων και Κοινοτήτων, εφόσον αυτές αφορούν άσκηση αρμοδιοτήτων που δεν προβλέπονται ρητώς από την κείμενη νομοθεσία, ή αν, παρά τη ρητή πρόβλεψή τους συνέτρεξαν πλημμέλειες κατά τη διαδικασία ανάληψης της δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού τους, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:
α) να αφορούν έργα, εργασίες, προμήθειες, παροχή υπηρεσιών, μισθώματα και χρηματοδοτήσεις, που παρασχέθηκαν σε νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις των φορέων ή σε φορείς της περιοχής τους.
β) να έχουν καταβληθεί οι οικείες δαπάνες ως την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος.
γ) να έχει βεβαιωθεί από τις αρμόδιες επιτροπές και τα οικεία όργανα η εκτέλεση των έργων, εργασιών, προμηθειών και η απασχόληση των εργασθέντων, και
δ) να μην έχουν ακυρωθεί από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας οι σχετικές πράξεις.
2. Καταλογισμοί οι οποίοι έγιναν για δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου, σε βάρος των αιρετών εκπροσώπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου, εφόσον δεν έχουν εκτελεσθεί ως τη δημοσίευση του παρόντος, δεν εκτελούνται και τα τυχόν βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται.
Στο άρθρο 37 του ίδιου νόμου, αναφέρονται και τα εξής στη παράγραφο 1:

«Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά την εκδίκαση του ένδικου μέσου της έφεσης ενώπιον των Τμημάτων του, καθώς και κατά την εκδίκαση του ένδικου μέσου της αίτησης αναίρεσης ενώπιον της Ολομέλειάς του, σε υποθέσεις από καταλογιστικές πράξεις, που εκδόθηκαν από οποιαδήποτε αιτία σε βάρος των αιρετών οργάνων Δήμων και Κοινοτήτων ή σε βάρος υπαλλήλων της οικονομικής διαχείρισης τούτων, καθώς και σε βάρος υπαλλήλων δημοτικών και κοινοτικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ιδρυμάτων αυτών, από Υπουργούς ή από μονομελή ή συλλογικά όργανα της Διοίκησης ή από όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αναφέρονται σε χρονικό διάστημα μέχρι 1-7-2005, μπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του βαρυνομένου με τον καταλογισμό, που υποβάλλεται με το δικόγραφο του ένδικου μέσου ή των προσθέτων λόγων αυτού, να μειώσει το ποσό του καταλογισμού ως το ένα δέκατο του καταλογισθέντος ποσού, καθώς και να απαλλάξει τον υπαίτιο από τις προσαυξήσεις ή τόκους επί του καταλογισθέντος κεφαλαίου και αν ακόμη υφίσταται ελαφρά αμέλεια αυτού.
Για την πιο πάνω μείωση ή απαλλαγή το Δικαστήριο συνεκτιμά το βαθμό της υπαιτιότητας του καταλογισθέντος, την προσωπική και οικογενειακή οικονομική του κατάσταση, τη βαρύτητα της δημοσιονομικής παράβασης, τις συνθήκες τέλεσής της και το επελθόν από αυτή αποτέλεσμα. Το Δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει, επίσης, τον καταλογισθέντα από το συνολικό ποσό του καταλογισμού, αν κρίνει ότι συνέτρεχε στο πρόσωπο του καταλογισθέντος συγγνωστή πλάνη για το δημιουργηθέν έλλειμμα».

Μετά την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νομοσχεδίου κολυμπήθρας του Σιλωάμ, πλείστοι όσοι αυθαιρετήσαντες αιρετοί της Τ.Α. δηλώνουν ότι αισθάνονται δικαιωμένοι, ζητώντας από πάνω και τα ρέστα από όσους τους κατηγόρησαν ...«άδικα»  Μένει να δούμε αν η λαλίστατη σε καταγγελίες χαριστικών νόμων της Ν.Δ. κυβέρνηση θα καταργήσει δια νέου νόμου το συγχωροχάρτι των προκατόχων της, ή εάν εν όψει της ποθούμενης συναίνεσης των δημάρχων στον Δημο-κτόνο «Καποδίστρια 2» θα ποιήσει την νήσσα.

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 111 guests και κανένα μέλος