Με επείγον υπόμνημα προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιά ο Νομάρχης  Λ. Κουρής υπέβαλε ολοκληρωμένο πλαίσιο έργων και παρεμβάσεων που πρέπει άμεσα να γίνουν προκειμένου να προστατευτούν από πλημμύρες οι περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά της 21ης Αυγούστου. Μετά από αυτοψίες των τεχνικών υπηρεσιών της Νομαρχίας σε συνεργασία με στελέχη των 15 πυρόπληκτων Δήμων και Κοινοτήτων, οι προτάσεις έργων και παρεμβάσεων αναφέρονται σε 5 γεωγραφικές ενότητες...

Πλαίσιο άμεσων έργων και παρεμβάσεων για να προστατευτούν

από πλημμύρες οι περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά


Κατετέθη από το Νομάρχη Λεωνίδα Κουρή

στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

 

Με επείγον υπόμνημα προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιά ο Νομάρχης  Λ. Κουρής υπέβαλε ολοκληρωμένο πλαίσιο έργων και παρεμβάσεων που πρέπει άμεσα να γίνουν προκειμένου να προστατευτούν από πλημμύρες οι περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά της 21ης Αυγούστου.

Μετά από αυτοψίες των τεχνικών υπηρεσιών της Νομαρχίας σε συνεργασία με στελέχη των 15 πυρόπληκτων Δήμων και Κοινοτήτων, οι προτάσεις έργων και παρεμβάσεων αναφέρονται σε 5 γεωγραφικές ενότητες.

Συγκεκριμένα:


α) Λεκάνη Απορροής Ρέματος Ραφήνας

Περιλαμβάνει τα ρέματα που διαρρέουν τους Δήμους – Κοινότητες Γέρακα, Ανθούσας, Παλλήνης, Πικερμίου, Σπάτων και Ραφήνας.

Το ορεινό τμήμα των λεκανών απορροής των υπόψη ρεμάτων έχει καεί σε σημαντικό ποσοστό, κυρίως στην Κοινότητα Πικερμίου, με συνέπεια την αύξηση των αναμενόμενων παροχών στο ρέμα Ραφήνας.

Πέραν του καθαρισμού και της συντήρησης των υφιστάμενων φραγμάτων ανάσχεσης είναι αναγκαία ειδικότερη μέριμνα για το Ρέμα Βαλανάρη με νέα έργα ανάσχεσης και αντιστήριξης των πρανών καθώς και η κατασκευή γέφυρας στη θέση «Πετρέζα» στη οδό Πικερμίου – Σπάτων.

β) Βόρεια περιοχή Ν. Μάκρης-Μαραθώνα

Το κύριο πρόβλημα εκτιμάται στο ρέμα Βρανάς, λόγω της πλήρους καταστροφής του δάσους στο φράγμα Ραπεντώσας, με συνέπεια την κατακόρυφη αύξηση της παροχής στο φράγμα.

Τόσο στο ρέμα Βρανάς, όσο και στα  υπόλοιπα ρέματα της περιοχής προτείνεται η κατασκευή νέων φραγμάτων ανάσχεσης, η διεύρυνση των διατομών , η αντιστήριξη των πρανών και η κατασκευή δικτύων συλλογής όμβριων υδάτων.

γ) Περιοχές Γραμματικού - Βαρνάβα - Καπανδριτίου

Απαιτούνται έργα ανάσχεσης, προστασίας των πρανών, τεχνικά έργα (γεφυρώσεις), έργα ορεινής υδρονομίας και αντιπλημμυρικά έργα εντός των οικιστικών περιοχών προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα απορροής εξαιτίας της ολοσχερούς καύσης των περιοχών.

δ) Περιοχές ορεινού όγκου Πεντέλης

Στα ρέματα της περιοχής Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης, Δροσιάς, Διονύσου, Σταμάτας, και Ροδόπολης απαιτούνται έργα ανάσχεσης, προστασίας πρανών, τεχνικά έργα (πλακοσκεπείς οχετοί), έργα ορεινής υδρονομίας και αντιπλημμυρικά έργα εντός των οικιστικών περιοχών.

ε) Λίμνη Μαραθώνα

Προκειμένου να προστατευτεί η λίμνη από την μεταφορά ρυπογόνου λάσπης από τα μικρά ρέματα που αποδίδουν απευθείας στη λίμνη προτείνεται η κατασκευή φραγμάτων διαλογής με πλέγμα και μικρές λεκάνες ανάσχεσης.


Στο υπόμνημα τονίζεται ότι πέραν των επειγουσών  αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων είναι αναγκαία  η άμεση προώθηση ενεργειών για την αντιμετώπιση των καταστροφών στα οδικά δίκτυα (στηθαία, οδοσήμανση κ.λ.π.), την προστασία των πρανών των ανωτέρω δρόμων και την αποκατάσταση των έργων υποδομής στις πυρόπληκτες περιοχές.


Ακολουθεί παράρτημα με λεπτομέρειες των προτεινόμενων παρεμβάσεων ανά Δήμο και Κοινότητα


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Δήμος Γέρακα

1.  Ρέμα Γέρακα (Καταλήγει στην έξοδο 14 της Αττικής Οδού)

Κατασκευή φραγμάτων ανάσχεσης. Απαιτούνται καθαρισμός, έργα ορεινής υδρονομίας και έργα προστασίας πρανών.

2.  Ρέμα πίσω από το Δασαρχείο Πεντέλης

Απαιτούνται έργα ανάσχεσης, έργα ορεινής υδρονομίας και έργα προστασίας πρανών.


Κοινότητα Ανθούσας

1.  Ρέμα Γέρακα-Ανθούσας

2.  Ρέμα Ανθούσας

3.  Ρέμα Παλλήνης-Ανθούσας

Απαιτούνται φράγματα ανάσχεσης και καθαρισμός και έργα ορεινής υδρονομίας.

4.  Ρέμα Πηγάδια

Καταλήγει στην οδό Μεσσήνης, όπου απαιτούνται αντιπλημμυρικά έργα και έργα κατασκευής αγωγών αποχέτευσης ομβρίων.

5.  Ρέμα Γαλήνη

Διακόπτεται στην εντός σχεδίου περιοχή, χωρίς την ύπαρξη έργων αποχέτευσης, και εμφανίζεται εκ νέου κατάντη. Απαιτούνται έργα αντιπλημμυρικά προστασίας στο εντός σχεδίου τμήμα, καθαρισμός, και έργα ορεινής υδρονομίας.


Δήμος Παλλήνης

1.  Κεντρικό Ρέμα Παλλήνης

2.  Ρέμα Παπαχωράφι

3.  Ρέμα Μάριζας

Και για τα 3 ρέματα απαιτούνται επί πλέον φράγματα ανάσχεσης, καθαρισμός, έργα προστασίας πρανών (τοιχία αντιστήριξης, συρματοκιβώτια κ.λπ.) και έργα ορεινής υδρονομίας.

Επιπλέον απαιτούνται:

Αποκατάσταση κατεστραμμένων δικτύων ύδρευσης και άρδευσης Χρηματοδότηση των έργων που θα προκύψουν  από την ήδη ανατεθείσα μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας κατάντη της Λ. Μαραθώνος

Κατασκευή, για  λόγους πυροπροστασίας, της οδού Κύπρου η οποία συνδέει την Παλλήνη με το Πικέρμι.


Κοινότητα Πικερμίου

1.  Ρέμα Βαλανάρη. Απαιτούνται φράγματα ανάσχεσης, έργα ορεινής υδρονομίας και έργα προστασίας πρανών.

2.  Κεντρικά Ρέματα στον Άγιο Σπυρίδωνα και στην Διώνη.. Απαιτούνται φράγματα ανάσχεσης, έργα ορεινής υδρονομίας και έργα προστασίας πρανών.

3.  Διευθέτηση ομβρίων υδάτων και κατασκευή φρεατίων στην οδό Αθ. Διάκου.

4.  Ντράφι. Κατασκευή φρεατίων με σχάρες απορροής ομβρίων στην οδό Μιλτιάδου

5.  Διώνη. Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και αγωγών όμβριων. Κατασκευή φρεατίων με σχάρες απορροής ομβρίων στις οδούς:

5.1.    Λασιθίου

5.2.    Αχαΐας

5.3.    Αρκαδίας

5.4.    Σερρών

6. Διευθέτηση απορροής ομβρίων οδού Σοφοκλέους

7. Διευθέτηση ομβρίων στην οδό Πελασγών

8. Αποκατάσταση προβλήματος κατολισθήσεων λόφου Αγ. Νικολάου και οδού Αχαιών


Δήμος Ν. Μάκρης

1.  Ρέμα Ανατολής

Υπάρχουν φράγματα ανάσχεσης. Χρειάζεται ενίσχυσή τους, έργα προστασίας πρανών, έργα ορεινής υδρονομίας, καθαρισμός και ολοκλήρωση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας κατάντη της Ανατολής, μετά από σύνταξη σχετικών μελετών.

2.  Ρέμα Παμμακάριστου

Απαιτείται η κατασκευή φραγμάτων ανάσχεσης, έργα ενίσχυσης και προστασίας πρανών, έργα ορεινής υδρονομίας και καθαρισμός. Αναγκαία και  η ανακατασκευή 2 τεχνικών έργων.

3.  Ρέμα Ρούμελης

Απαιτείται ανάσχεση πάνω από τον οικιστικό ιστό, έργα ορεινής υδρονομίας και καθαρισμός. Μέσα στον οικιστικό ιστό απαιτούνται έργα αντιπλημμυρικής προστασίας (υπάρχει σχετική μελέτη).

4.  Αποκατάσταση κατεστραμμένων δικτύων άρδευσης περιοχής Ανατολής


Δήμος Μαραθώνα

1.    Ρέμα Προφήτης Ηλίας

2.    Ρέμα Κοκκιναδέζα

3.     Ρέμα Σούφανη

4.    Ρέμα Χώνι

5.    Ρέμα Οινόης

6.    Ρέμα Καινούργιο

Για όλα τα παραπάνω ρέματα απαιτούνται φράγματα ανάσχεσης, έργα ορεινής υδρονομίας και έργα προστασίας πρανών. Έχουν ήδη συνταχθεί μελέτες, με βάση τις οποίες πρέπει να γίνουν τα απαιτούμενα έργα.

7. Ρέματα περιοχής Παντείου Πολιτείας

Απαιτούνται φράγματα ανάσχεσης, έργα ορεινής υδρονομίας και καθαρισμός

Επιπλέον απαιτείται:

8. Να χρηματοδοτηθούν και να εκτελεσθούν άμεσα τα έργα που θα προκύψουν από τη μελέτη διευθέτησης του Καινούργιου ρέματος, που έχει ήδη  αναθέσει η Ν.Α.Α.Α.

9. Η κατασκευή τεχνικών έργων (γέφυρες) σε όλα τα ρέματα, και η βελτίωση του οδικού δικτύου για προσβασιμότητα πυροσβεστικών οχημάτων και οχημάτων πολιτών.

10. Μελέτη και έργο για την απορροή των ομβρίων υδάτων που εγκλωβίζονται μετά την κατασκευή του κωπηλατοδρομίου στον οικισμό Αγ. Γεωργίου στο Κάτω Σούλι καθώς και στους οικισμούς στις θέσεις Σουφάνη, Κοκκινάδελα, Προφήτη Ηλία.

11. Κατασκευή περιφερειακού δρόμου απαραίτητος για την εκκένωση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

12. Αποκατάσταση καμένων δικτύων ύδρευσης


Κοινότητα Γραμματικού

1. Ρέμα Σέλκι. Απαιτούνται έργα ανάσχεσης, έργα προστασίας πρανών, έργα ορεινής υδρονομίας, και άμεσος καθαρισμός.

2. Ρέμα Λιμικό. Απαιτούνται έργα ανάσχεσης, έργα προστασίας πρανών, έργα ορεινής υδρονομίας, και άμεσος καθαρισμός.

3. Ρέμα Προφήτη Ηλία. Απαιτούνται έργα ανάσχεσης, έργα προστασίας πρανών, έργα ορεινής υδρονομίας, άμεσος καθαρισμός και η κατασκευή ενός τεχνικού έργου.

4. Ρέμα Προϊμάθ. Απαιτούνται έργα ανάσχεσης, έργα προστασίας πρανών, έργα ορεινής υδρονομίας, και άμεσος καθαρισμός.

5. Ρέμα Μπίλιζα. Απαιτούνται έργα ανάσχεσης, έργα προστασίας πρανών, έργα ορεινής υδρονομίας, άμεσος καθαρισμός και η κατασκευή ενός τεχνικού έργου.

6. Ρέμα Αγ. Τριάδας. Απαιτείται η κατασκευή ενός τεχνικού έργου.

7. Κατασκευή τμήματος 300μμ περίπου αγωγού αποχέτευσης ομβρίων μέσα στο χωριό.


Κοινότητα Βαρνάβα

1. Ρέμα Πούντας

Απαιτούνται φράγματα ανάσχεσης, έργα ορεινής υδρονομίας και καθαρισμός.

2. Ρέμα Προσάλεση

Απαιτείται η κατασκευή 5 τεχνικών (πλακοσκεπείς οχετοί) σε δρόμους που οδηγούν στους οικισμούς Πουρίθι και Σινάϊθι


Κοινότητα Καπανδριτιίου

1. Ρέμα Ράθες. Απαιτούνται έργα ανάσχεσης και έργα ορεινής υδρονομίας.

2. Ρέμα Αγ. Άννας. Απαιτείται καθαρισμός και κατασκευή τεχνικού.

3. Ρέμα Αγ. Κωνσταντίνου. Απαιτείται καθαρισμός και κατασκευή δύο τεχνικών.

4. Ρέμα Κωστιγκιάλεση. Απαιτείται καθαρισμός και κατασκευή τεχνικού.

5. Αποκατάσταση καταστροφής δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Ράθες, και καταστροφής αντλιοστασίου υποσταθμού ΔΕΗ


Δήμος Αγ. Στεφάνου

1. Ρέμα Βρυσάκη (στην οδό Σωκράτους). Απαιτείται καθαρισμός, έργα ανάσχεσης, έργα προστασίας πρανών και αποκατάσταση 2 τεχνικών (σωλήνων).

2. Ρέμα Αγ. Παρασκευής (περιοχή Κρυστάλλη). Απαιτείται καθαρισμός, έργα ανάσχεσης και έργα προστασίας πρανών.

3. Κατασκευή 100μμ  αντιπλημμυρικών έργων επί των οδών  Σωκράτους και Βρυσάκη για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων σε κατοικημένες περιοχές

4. Κατασκευή 200μμ αντιπλημμυρικών έργων στην οδό Κρυστάλλη


Δήμος Άνοιξης

1. Ρέμα Αγ. Παρασκευής

2. Ρέμα Φασίδερη

3. Ρέμα Αγ. Αθανασίου

Και για τα 3 ρέματα απαιτείται καθαρισμός.


Κοινότητα Σταμάτας

1. Κεντρικό ρέμα Ροδόπολης. Απαιτείται καθαρισμός και 3 τεχνικά.

2. Ρέμα Μακαρίου. Απαιτείται καθαρισμός.

3. Ρέμα Αγ. Σωτήρα. Απαιτείται καθαρισμός.


Κοινότητα Ροδόπολης

1. Κεντρικό ρέμα Ροδόπολης στην Κυδωνιών

Απαιτούνται φράγματα ανάσχεσης, έργα ορεινής υδρονομίας, καθαρισμός και κατασκευή ενός Τεχνικού.

2. Στις δύο πλαγιές του οικισμού «Γαλήνη»

Απαιτούνται έργα ανάσχεσης, γιατί υπάρχει κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων στην κατοικημένη  περιοχή.


Δήμος Διονύσου

1. Ρέμα Μητρ. Κυδωνιών. Απαιτούνται φράγματα ανάσχεσης, έργα ορεινής υδρονομίας και καθαρισμός.

2. Ρέμα στην συμβολή Πορφύρα και Παλαμά. Απαιτείται η κατασκευή τεχνικού έργου, ανάσχεση του ρέματος, καθώς και έργα ορεινής  υδρονομίας.

3. Ρέμα Ραπεντώσας. Απαιτείται καθαρισμός, φράγματα ανάσχεσης και ανακατασκευή της γέφυρας που ενώνει τους οικισμούς Ραπεντώσας  και Διονύσου.

4. Στις πλαγιές προ την πλευρά της Πεντέλης μέχρι τον  Άγιο Πέτρο. Απαιτούνται έργα ορεινής υδρονομίας.

5. Κατασκευή  αντιπλημμυρικού έργου στην οδό Κοραή, σε μήκος 200μ.

6. Οδός Γαίας και Λεωφ. Διονύσου

Απαιτείται νέο τεχνικό.

 

 


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 186 guests και κανένα μέλος