• Πώς αμείβεται η 15η Αυγούστου
  • Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  • Καταπάτηση δικαιωμάτων κρατουμένων

Πώς αμείβεται η 15η Αυγούστου


Διανύουμε ήδη τον Αύγουστο και φτάνει η ημέρα που οι περισσότεροι περιμένουν να πάνε διακοπές· η Αθήνα αδειάζει  και ο κόσμος γυρίζει στα χωριά του, ή πάει στα νησιά.

Η 15η Αυγούστου ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Φέτος η 15η Αυγούστου συμπίπτει με την ημέρα του Σαββάτου με αποτέλεσμα να ισχύουν τα εξής:

Για τους μισθωτούς που δεν θα απασχοληθούν κατά την 15η Αυγούστου ισχύουν τα εξής:

1) Επί συστήματος εξαημέρου εργασίας.

α) οι ημερομίσθιοι που δεν θα απασχοληθούν για λόγους που δεν οφείλονται σ’ αυτούς, θα πάρουν το συνήθως καταβαλλόμενο για τη συγκεκριμένη ημέρα ημερομίσθιό τους.

β) οι επί μηνιαίο μισθό, δεν δικαιούνται άλλη αμοιβή πέρα από το καταβαλλόμενο μισθό τους.

2) Επί συστήματος πενθημέρου εργασίας

Για την βδομάδα από 10 έως 15 Αυγούστου οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν από Δευτέρα έως Παρασκευή δικαιούνται τα εξής:

α) οι ημερομίσθιοι, ένα ημερομίσθιο επιπλέον.

β) οι μισθωτοί δεν δικαιούνται άλλη αμοιβή πέραν του μισθού τους.

Για τους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά την 15η Αυγούστου ισχύουν τα εξής:

α) οι ημερομίσθιοι θα λάβουν το συνηθισμένο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν.

β) οι επί μηνιαίο μισθό θα λάβουν τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν και προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό τους.


Επιπλέον οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

• Δεν υπάρχει θέμα μεταθέσεως της γιορτής σε άλλη μέρα διότι με το άρθρο 7 του ν.1400/83, καταργήθηκαν τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο τομέα οι διατάξεις περί μεταθέσεως εορτών- αργιών όταν συμπίπτουν με Κυριακή ή Σάββατο

• Εάν η απασχόληση τόσο των ημερομισθίων όσο και των επί μηνιαίο μισθό κατά την 15η Αυγούστου είναι πέρα των 40 ωρών, οφείλεται εκτός από την προσαύξηση και πρόσθετη αμοιβή λόγω υπερεργασίας κλπ.

• Το ημερομίσθιο της 15ης Αυγούστου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρήσουν όμως τη μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους. Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν θα πάρουν πρόσθετο ημερομίσθιο για την αργία, αλλά και στην περίπτωση αυτή δεν θα προσμετρηθεί η ημέρα της αργίας στις εργάσιμες ημέρες της άδειάς τους.

• Δεν δικαιούνται το ημερομίσθιο οι μισθωτοί που θα απέχουν από την εργασία τους για τους δικούς τους λόγους, αν η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις αργίες.


Για το ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

 

Ο Συνήγορος της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίστηκε με τον Ν.3293/2004. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σχετικά με τα δικαιώματα της υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης εξετάζει τη νομιμότητα ατομικών διοικητικών πράξεων ή παραλείψεων φορέων του συστήματος Υγείας, αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο χρήστης υπηρεσιών υγείας, όπως: Παροχή ακατάλληλης περίθαλψης, άνιση μεταχείρηση και διακρίσεις, μη τήρηση του ιατρικού απορρήτου, θέματα δημόσιας υγείας κ.α.

Ο Γιάννης Σακέλλης, συνήγορος υγείας και καθηγητής Κοινονικής πολιτικής και οικονομικής, σε συνέντευξη για την υπηρεσία “Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης” που λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο του Συνηγόρου του Πολίτη τονίζει: “Έχουμε ως στόχο να διαμεσολαβήσουμε για την επίλυση ορισμένων προβλημάτων που έχουν οι πολίτες και αφορούν κάποια ζητήματα κακοδιοίκησης, τα οποία ο πολίτης αισθάνεται αδύναμος να υπερνικήσει. Πρέπει να τονίσω ότι δεν έχουν πάντα δίκιο οι πολίτες. Μερικές φορές η διοίκηση είναι σύννομη. Υπάρχουν όμως και πολλές περιπτώσεις όπου διαμεσολαβούμε, παρεμβαίνουμε προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Ο Συνήγορος της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί επίσης να λειτουργήσει συμβουλευτικά προς τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον του ζητηθεί από τον υπουργό για ζητήματα που θα μπορούσαν να επιλυθούν με κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις ή εγκυκλίους. Επιπλέον πέρα από τη διαχείριση ορισμένων αναφορών που έρχονται εδώ από τους πολίτες, μπορούμε να λειτουργούμε και αυτεπάγγελτα σε πολλές περιπτώσεις, όταν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα.


Ποια είναι η διαδικασία προσφυγής ενός πολίτη στην υπηρεσία

Είναι πολύ απλή η διαδικασία. Ένας πολίτης μπορεί να υποβάλει ένα αίτημα, μία αναφορά είτε επί τόπου στα γραφεία (Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα), είτε από το τηλέφωνο (210-7289600), είτε ακόμη και με fax (210-7292129).

 

Καταπάτηση δικαιωμάτων κρατουμένων

Η Γκιουλέρ ΖΕΡΕ (Güler Zere)  που καταδικάστηκε από το Δικαστήριο Κρατικής Ασφάλειας της Μαλάτια, μεταφέρθηκε στις κλειστές φυλακές του Ελμπιστάν. Κατά τη διάρκεια της κράτησής της αρρώστησε από καρκίνο. Αφενός μεν επειδή η νόσος της διαγνώσθηκε αργά, αφετέρου όταν διαγνώσθηκε με την αιτιολογία «ότι δεν υπάρχει χώρος στο τμήμα νοσηλείας των καταδικασθέντων» καθυστέρησε να αρχίσει «η διαδικασία αποθεραπείας της» σήμερα η Γκιουλέρ ΖΕΡΕ (Guler Zere) βρίσκεται στα όρια του θανάτου.


Παρά τις εκθέσεις της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας ότι «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ», αυτή συνεχίζει να είναι κρατούμενη και να συνεχίζει να δίνει τον αγώνα για τη ζωή της απομονωμένη στο κελί του τμήματος κρατουμένων στο νοσοκομείο Μπαλίτζα των Αδάνων.


Μολονότι η Τουρκία υπέγραψε όλες τις διεθνείς Συμβάσεις σχετικά με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των κρατούμενων/καταδικασθέντων, στις φυλακές οι καταπατήσεις των δικαιωμάτων και οι θάνατοι συνεχίζονται.

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των Ανεξάρτητων Οργανώσεων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, από το 2000 έως το 2009 από το σύστημα κράτησης στις φυλακές έχασαν τη ζωή τους 306 άτομα και τώρα νέος στόχος αυτού του συστήματος είναι η κρατούμενη εδώ και 14 χρόνια, 37 χρονη Γκιουλέρ Ζερέ.

 


Αφήστε σχόλιο...

Διαφήμιση (2)

Διαφήμιση (1a)

ebdomi-dimosiefseis

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 306 guests και κανένα μέλος