η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει σταδιακά, διευκολύνοντας  τους ενδιαφερόμενους

Ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος, μας ενημερώνει σχετικά με τις  διευκρινίσεις που έγιναν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σχετικά με τα αιτήματα, Δήμων και λοιπών φορέων της Ανατολικής Αττικής για παράταση του χρόνου υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος απαντά ότι δεν είναι εφικτή η παράταση. Και τούτο διότι ο χρόνος είναι διαφορετικός σε κάθε περιοχή και σε ορισμένες έχει ήδη λήξει δίχως να δοθεί παράταση.

Ο Γ. Βλάχος, προς διευκόλυνση των συμπολιτών μας, μας δημοσιοποίησε τις διευκρινήσεις, που δόθηκαν σύμφωνα με τις οποίες η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει σταδιακά, διευκολύνοντας έτσι τους ενδιαφερόμενους.

Διευκρινήσεις – Υποβολή Αντιρρήσεων

Η υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών γίνεται μέσα από ειδική εφαρμογή του ελληνικού κτηματολογίου. Ο πολίτης μέσω της σελίδας https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/ypoboli-antirriseon-dasikon-harton εισέρχεται στην εφαρμογή και υποβάλλει τις αντιρρήσεις του. Αφού εισάγει τα προσωπικά του στοιχεία, αρκούν κατ΄ ελάχιστο τα 3 παρακάτω βήματα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία:

Οριοθέτηση του πολυγώνου που αφορά στο αίτημα

Πραγματοποιείται εύκολα με την αξιοποίηση των εργαλείων που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης με τους εξής τρόπους:

– Χρήση του εργαλείου μεταφόρτωσης, για εισαγωγή αρχείων dxf και txt

– Χρήση του εργαλείου δημιουργίας πολυγώνου, με το οποίο ψηφιοποιούνται τα όρια της έκτασης

– Χρήση του εργαλείου δημιουργίας πολυγώνου με εισαγωγή συντεταγμένων των ορίων της έκτασης

 

Επίκληση της ύπαρξης έννομου συμφέροντος

Αρκεί η επιλογή ενός από τα εμφανιζόμενα εικονίδια:

– Εμπράγματο δικαίωμα

– Ενοχικό δικαίωμα

– Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Καταβολή του ειδικού τέλους

Το ύψος του τέλους αντίρρησης εξαρτάται από το εμβαδόν της έκτασης, υπολογίζεται αυτόματα από την εφαρμογή και κυμαίνεται:

– Έως και 100 τ.μ.: 5 ευρώ

– Από 100 τ.μ. έως 1 στρέμμα: 20 ευρώ

– Από 1 έως 5 στρέμματα: 45 ευρώ

Η πληρωμή του ειδικού τέλους
γίνεται με δύο τρόπους:

– Κατά τη διάρκεια της υποβολής της αντίρρησης ηλεκτρονικά, με τη χρήση κάρτας

– Σε τραπεζικό κατάστημα ή μέσω web banking.

Από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων και εντός προθεσμίας δέκα ημερών, αποστέλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο οικείο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) φάκελος στον οποίο περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο:

  • Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Υπογεγραμμένο αντίγραφο της φόρμας αντιρρήσεων

   Εκτυπώνεται με τη χρήση εικονιδίου που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης μετά την υποβολή της αντίρρησης

  • Αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής αντιρρήσεων

   Εκτυπώνεται με τη χρήση εικονιδίου που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης μετά την υποβολή της αντίρρησης

  • Αντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του ειδικού τέλους

Εκτυπώνεται με τη χρήση εικονιδίου που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης μετά την υποβολή της αντίρρησης

  • Έγγραφα τα οποία επικαλείστε για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος, π.χ. συμβολαιογραφικά έγγραφα, δικαστικές αποφάσεις, παραχωρητήρια, μισθωτήρια πράξεις τακτοποίησης, αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κλπ)

Οποιοδήποτε στοιχείο ο πολίτης κρίνει ότι αποδεικνύει ή υποστηρίζει τους ισχυρισμούς του (διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική άδεια, φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις, τοπογραφικό διάγραμμα κ.λπ.) μπορεί να συμπεριληφθεί στον φάκελο μεταγενέστερα ή να κατατεθεί στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά την εξέταση της αντίρρησης.

――――――――――――――

«Ο νέος Νόμος ανοίγει τον δρόμο για εγκατάσταση αστυνομικών

υπηρεσιών στην περιοχή

της Αυλίζας Αχαρνών»

τονίζει ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος

Στο άρθρο 70 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου, «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις», ορίζει την αλλαγή της χρήση του κτιρίου της Αυλίζας και ανοίγει τον δρόμο για την εγκατάσταση αστυνομικών υπηρεσιών.

Σχολιάζοντας το εν λόγω άρθρο ο Βουλευτής Αν. Αττικής, Γεώργιος Βλάχος, τονίζει ότι η ψήφισή του συνιστά ένα πρώτο και ουσιαστικό βήμα, που θα οδηγήσει στην ενίσχυση της αστυνόμευσης στην περιοχή.

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 220 guests και κανένα μέλος