στη Γλυφάδα - Βούλα με στρεμματικές εξαιρέσεις

Κήρυξη ως αναδασωτέας λόγω πυρκαγιάς έκτασης συνολικού εμβαδού 3.132,141 στρ., στην οποία εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις 4/6/2022 στους Δήμους Γλυφάδας, Βάρης - Βούλας- Βουλιαγμένης (Δημοτικές Ενότητες Βάρης-Βούλας) και Κρωπίας της Ανατ. Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Από την έκταση συνολικού εμβαδού 4.462,447 στρ. (τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα δύο στρεμμάτων και τετρακοσίων σαράντα επτά χιλιοστών του στρέμματος) που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του Όρους Υμηττού στην περιοχή των Δήμων Γλυφάδας, Βάρης Βούλας & Βουλιαγμένης (Δημοτικές Ενότητες Βάρης και Βούλας) και Κρωπίας, Νομού Αττικής της Π.Ε. Ανατ. Αττικής όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις 4/6/2022

Α. Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα λόγω πυρκαγιάς δασική έκταση συνολικού εμβαδού 2.189,324 στρ. (δύο χιλιάδων εκατό ογδόντα εννιά στρεμμάτων και τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιοστών του στρέμματος) η οποία αποτελείται από οκτώ διακριτά τμήματα με αρίθμηση από 1 έως 8 με σκούρο πράσινο χρώμα

Β. Κηρύσσουμε - Επανακηρύσσουμε αναδασωτέα λόγω πυρκαγιάς δασική έκταση συνολικού εμβαδού 942,817 στρ. (εννιακοσίων σαράντα δύο και οκτακοσίων δέκα επτά χιλιοστών του στρέμματος), η οποία περιλαμβάνεται στο περίγραμμα των εκτάσεων που κηρύχθηκαν ως αναδασωτέες συνεπεία πυρκαγιάς με αποφάσεις κήρυξης προγενέστερες του 2007.

Γ. Εξαιρείται της κήρυξης έκταση συνολικού εμβαδού 1.330,306 στρ. (χιλίων τριακοσίων τριάντα στρεμμάτων και τριακοσίων έξι χιλιοστών του στρέμματος) - (ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ)

Σκοπός της κήρυξης της ανωτέρω δασικής έκτασης ως αναδασωτέας συνολικού εμβαδού 3.132,141 στρ, είναι η επαναδημιουργία –αποκατάσταση της καταστραφείσας δασικής βλάστησης, η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα αυτής, ο αποκλεισμός διάθεσής της για άλλη χρήση πέραν των επιτρεπτών επεμβάσεων σε αναδασωτέες εκτάσεις, η προστασία - διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος και η αποκατάσταση του καμένου δασικού οικοσυστήματος του Υμηττού.

Όλα τα τμήματα τα οποία κατά το παρελθόντα χρόνο τον πλησιέστερο στο έτος 1934 είχαν δασικό χαρακτήρα, εμπίπτουν στην αρ. 108424/13-9-1934 (Β΄/133) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της περιοχής του Λεκανοπεδίου Αττικής», η οποία παραμένει ισχυρή, παρόλο του εξαιρετικά παρωχημένου χρόνου της κήρυξης, διότι δεν την έχει ανατρέψει ουδεμία άλλη πράξη ισοδυνάμου ισχύος (ΣτΕ 2208/2011, ΣτΕ 4643/2011).

Επίσης τμήματα της δυτικής πλευράς της καμένης έκτασης, που βρίσκονται στον Δήμο Γλυφάδας εμπίπτουν εντός της αρ. Υ.Γ. 331496/15-12-1972 (ΦΕΚ Β ´/1113/) απόφασης κηρύξεως του Νομάρχη Αττικής η οποία αφορά σε ανανέωση της κήρυξης του έτους 1934.

Η καμένη έκταση εμπίπτει επίσης στο δίκτυο ΦΥΣΗ-2000.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ _ ΡΒ3Ω4653Π8-61Υ = ΑΝΑΡΤΗΣΗ 5/9/2022 https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A1%CE%923%CE%A94653%CE%A08-61%CE%A5

ή https://drive.google.com/file/d/1llQoLIs0aRc5_MYFAxzY5Bz0sPyy3cL3/view?usp=sharing

Για όσους κατοίκησαν τη Βούλα, μετά το 1980 δεν γνωρίζουν ότι το Πανόραμα που αγναντεύουμε σήμερα με ένα ακαλαίσθητο, βάρβαρο μπετον αρμε, ήταν ένα πυκνό πευκοδάσος, που δυσκολευόσουν να το περπατήσεις.

To σημειώνουμε αυτό γιατί βλέπουμε κάθε φορά που καίγεται ένα πράσινο, είτε αναδασώνεται είτε όχι, μειώνεται, φθίνει σαν πράσινο με “νόμιμες” ή από το παράθυρο οικοδομές.

Αφήστε σχόλιο...

Περιφέρεια Αττικής

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 69 guests και κανένα μέλος