Με συναινετικές διαδικασίες, από το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και από τους κατοίκους που είχαν γεμίσει την αίθουσα ψηφίστηκε η τροποποίηση του ΓΠΣ στη Βάρη. Βασικός φορέας υλοποίησης και εφαρμογής των μέτρων και ρυθμίσεων του σχεδίου είναι ο Δήμος Βάρης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας (ΟΡΣΑ)...

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΑΡΗΣ

 

Με συναινετικές διαδικασίες, από το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και από τους κατοίκους που είχαν γεμίσει την αίθουσα ψηφίστηκε η τροποποίηση του ΓΠΣ στη Βάρη. Βασικός φορέας υλοποίησης και εφαρμογής των μέτρων και ρυθμίσεων του σχεδίου είναι ο Δήμος Βάρης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας (ΟΡΣΑ).


Να θυμίσουμε ότι το ΓΠΣ «έριξε» θα λέγαμε τον τ. δήμαρχο Δ. Αναστασίου, γιατί έγινε προεκλογικό σύνθημα από αντιπάλους του αλλά και σύνθημα μιας καλύτερης πόλης από την παρούσα πλειοψηφία.

Θα πρέπει να επισημάνουμε και να επαινέσουμε τον Δημήτρη Αναστασίου, που ενώ είχε κάθε λόγο,  να φέρει προσκόμματα και να κάνει αντιπολίτευση, δεν το έπραξε. Εβαλε πάνω από όλα την πόλη, η οποία στερείτε εδώ και 23 χρόνια ενός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται άναρχα και χωρίς προοπτική σωστής ανάπτυξης.

Την εισήγηση των τροποποιήσεων έκανε η Τεχνική Υπηρεσία και στη συνέχει μίλησε ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας, ο οποίος έκανε συμπληρωματικές εξηγήσεις πάνω στα άρθρα που τροποποιούνται.

Θα προσπαθήσουμε παρακάτω να δώσουμε μία εικόνα των τροποποιήσεων.

 

Για πολεοδομική οργάνωση του Δήμου Βάρης για πληθυσμό 32.267 (το έτος 2020) προτείνεται:

Δημιουργία 10 πολεοδομιών ενοτήτων με την αντίστοιχη μέση πυκνότητα και μέσο συντελεστή δόμησης όπως παρουσιάζονται στους πίνακες 1, 2, 3 και στον χάρτη Π.1 που ακολουθεί και όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω.


Πολ/κή Ενότητα 1 Βάρκιζα

Η Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε. 1 περιλαμβάνει υποενότητες επέκτασης και το εγκεκριμένο σχέδιο της Βάρκιζας. Το μεγαλύτερο τµήµα της συμπίπτει µε τα όρια της πολεοδομικής ενότητας 1 του ισχύοντος Γ.Π.Σ.

Στο µεγαλύτερο τµήµα αµιγής κατοικία.

Κατά µήκος τµηµάτων οδών του εγκεκριµένου σχεδίου της Βάρκιζας γενική κατοικία, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π.Δ. 23.2.1987. Προτείνεται όμως η μετατροπή των τμημάτων των οδών Αθηνάς και Αχιλλέως σε χρήση γης αμιγούς κατοικίας.

Εχει συνολική επιφάνεια 857,80 στρέμ. Από αυτά τα 827,50 στρ. είναι εντός σχεδίου και το μεγαλύτερο μέρος της καταλαμβάνει η περιοχή της Βάρκιζας. Οι εντάξεις αφορούν 30,30στρ. περιμετρικά του εγκεκριμένου σχεδίου.


Πολ/κή Ενότητα 2 Βάρη

Εντός της πολεοδομικής ενότητας Π.Ε. 2 περιλαμβάνονται τα εγκεκριμένα ρυµοτοµικά σχέδια του παλιού οικισµού της Βάρης και των περιοχών Σ.Ε.Ο. και Αλώνι, καθώς και τα τοπικά ρυµοτοµικά σχέδια του συγκροτήµατος των σχολικών κτιρίων και του αθλητικού κέντρου.

Η πολεοδοµική ενότητα 2 στα βόρεια οριοθετείται από τη νέα χάραξη της λεωφόρου Βάρης - Κορωπίου, ενώ στο εσωτερικό της διέρχεται τη λεωφόρο Αναγυρούντος (παλαιά Λεωφ. Βάρης – Κορωπίου) και η οδός Β. Κωνσταντίνου.  Έχει έκταση 457,20στρ. από τα οποία τα 35,50στρ. είναι οι νέες εντάξεις.

Στο µεγαλύτερο τµήµα της χρήση γης γενικής κατοικίας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π.Δ. 23.2.1987. Στον κεντρικό πυρήνα του οικισµού χρήση γης του πολεοδοµικού κέντρου, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π.Δ. 23.2.1987. Στις υποενότητες 2.1 και 2.2 (αναζητήστε το χάρτη στο Δήμο) καθορίζεται η χρήση γης της γενικής κατοικίας.


Πολ/κή Ενότητα 3  Δίλοφο

Εντός της πολεοδοµικής ενότητας Π.Ε 3 περιλαμβάνονται τα ρυµοτοµικά σχέδια του παλιού οικισµού των Βλάχικων και του Διλόφου.

Διασχίζεται από τη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου.  Έχει έκταση 542,50 στρ. από τα οποία οι νέες εντάξεις (υποενότητες) ανέρχονται σε 236,20 στρέμματα.

Στο µεγαλύτερο τµήµα της χρήση γης γενικής κατοικίας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π.Δ. 23.2.1987. Στις υποενότητες 3.2 και 3.5 καθορίζεται η χρήση γης της γενικής κατοικίας, ενώ στις υποενότητες 3.1, 3.3 και 3.4 η χρήση γης της αµιγούς κατοικίας.

 

Πολ/κή Ενότητα 4

Ασύρματος - Λαθούριζα

Εντός της πολεοδοµικής ενότητας Π.Ε. 4 περιλαµβάνονται τα εγκεκριµένα ρυµοτοµικά σχέδια του Ασυρµάτου, της Λαθούριζας.

Η Πολεοδοµική Ενότητα Π.Ε. 4 διασχίζεται από τις οδούς Βασ. Κωνσταντίνου, Μαρώτη και Μουτούση. Εχει έκταση 928,00 στρ. από τα οποία 40,00 στρ. αφορούν σε μία περιοχή επέκτασης.

Στο µεγαλύτερο τµήµα της χρήση γης αµιγούς κατοικίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Π.Δ. 23.2.1987. Εκατέρωθεν της οδού Βασ. Κωνσταντίνου και σε τµήµατα της περιοχής Ασυρµάτου χρήση γης της γενικής κατοικίας.

 

Πολ/κή Ενότητα 5 Μηλαδέζα

Εντός της πολεοδοµικής ενότητας 5 περιλαµβάνεται το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο της Μηλαδέζα. Εχει έκταση 574,70 στρ. και περιλαμβάνει μία περιοχή επέκτασης με επιφάνεια 43,00 στρ.

Στο σύνολο της ενότητας η χρήση γης είναι γενικής κατοικίας.


Πολ/κή Ενότητα 6 Χέρωµα
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επέκταση του σχεδίου πόλης στο Χέρωμα, είναι η µε νοµοθετική ρύθµιση αποδέσµευσή της από τη ζώνη Β' προστασίας του όρους Υμηττού, όπως αυτή καθορίσθηκε µε το Π.Δ. 7.9.1978 (Φ.Ε.Κ. 544ΙΔΙ20.10.1978). Εχει έκταση 773,00 στρ.


Πολ/κή ενότητα 7

Σούριζα και Κίτσι


Το μεγαλύτερο τµήµα της πολεοδομικής ενότητας Π.Ε. 7 συμπίπτει µε την πολεοδομική ενότητα Π.Ε. 7 του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. του Δήµου Κρωπίας (Φ.Ε.Κ. 899ΙΔΙ2004). Εχει έκταση 700,40στρ.

Στο μεγαλύτερο τµήµα της χρήση γης αµιγούς κατοικίας. Εκατέρωθεν της Λεωφ. Βάρης Κορωπίου χρήση γης της γενικής κατοικίας

Πολ/κή Ενότητα 8 Κόρµπι

Περιλαµβάνει την περιοχή Κόρµπι, η οποία έχει καθορισθεί στη Ζ.Ο.Ε. Αττικής ως παραθεριστική κατοικία.

Εχει έκταση 1531,00στρ. περιλαμβάνει δε περιοχή επέκτασης 27,50 Ha ή 275,00στρ.

Στο µεγαλύτερο τµήµα χρήση γης της αµιγούς κατοικίας, εκατέρωθεν της Λεωφ. Βάρης Κορωπίου χρήση γης γενικής κατοικίας


Πολ/κή Ενότητα 9 Φλέµιγκ

Η Πολεοδοµική Ενότητα Π.Ε. 9 εκτείνεται εκατέρωθεν της οδού Φλέµιγκ, από τά όρια του Δήµου Βουλιαγµένης έως την οδό Ν. Μαρώτη. Εχει έκταση  188,90στρ.

Στο σύνολο της ενότητας καθορίζεται χρήση γης της αµιγούς κατοικίας


Πολ/κή Ενότητα 10

Η Πολεοδοµική Ενότητα Π.Ε. 10 βρίσκεται ανάµεσα στις Π.Ε. 4, 5 και 8 και νότια φθάνει έως τη λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου. Εχει έκταση 578,10στρ.

Στο µεγαλύτερο τµήµα χρήση γης της αµιγούς κατοικίας. Στο βορειοδυτικό τµήµα της πολεοδ. ενότητας χρήση γης του πολεοδοµικού κέντρου,

 

Επιτρεπόμενες χρήσεις σε γη Γενικής κατοικίας


Στις χρήσεις γης Γενικής κατοικίας οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι:

- Κατοικία

- Ξενώνες, ξενοδοχεία (έως 100 κλίνες)

- Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα)

- Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες και κοινωφελείς οργανισμοί

- Κτίρια εκπαίδευσης

- Εστιατόρια

- Αναψυκτήρια

- Θρησκευτικοί χώροι

- Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας

- Αθλητικές εγκαταστάσεις

- Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις


Μη επιτρεπόμενες  χρήσεις

- Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης

- Πρατήρια βενζίνης

- Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης


Επιτρεπόμενες χρήσεις σε «Πολεοδομικό Κέντρο»

Χρήσεις γης σε ενότητα πολεοδομικού κέντρου:

- Κατοικία

- Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις (ως 150 κλίνες)

- Εμπορικά καταστήματα

- Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες και κοινωφελείς οργανισμοί

- Διοίκηση

- Εστιατόρια

- Αναψυκτήρια

- Χώροι συνάθροισης κοινού

- Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις

- Κτίρια εκπαίδευσης

- Θρησκευτικοί χώροι

- Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας

- Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης

- Αθλητικές εγκαταστάσεις


Μη επιτρεπόμενες  χρήσεις

- Κέντρα διασκέδασης αναψυχής

- Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης

- Πρατήρια βενζίνης

- Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, εκθεσιακά κέντρα

- Εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς


Για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος καθώς και της αρχαιολογικής κληρονομιάς προτείνεται μεταξύ άλλων:

- Αναβάθµιση του οδικού δικτύου µε στόχο την αύξηση της φιλικότητας προς τους χρήστες, οδηγούς και πεζούς και τη δηµιουργία ασφαλών συνθηκών χρήσης τους.

- Η υποβάθμιση σε δρόμο τοπικής σηµασίας της προτεινόµενης χάραξης από το ΥΠΕΧΩΔΕ (έτος 1986) του οδικού άξονα που συνδέει την Λ. Βάρης Κορωπίου µε την παραλιακή Λ. Σουνίου, επειδή κρίνεται ότι οι υφιστάμενες οδικές αρτηρίες εξυπηρετούν την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων της περιοχής µας και η περιοχή µας έχει ήδη επιβαρυνθεί κυκλοφοριακά µε την κατασκευή της νέας Λ. Βάρης Κορωπίου.

- Το ανενεργό λατοµείο, δυτικά του παιδικού χωριού SOS, προτείνεται να µετατραπεί και να αναδειχθεί σε υπαίθριο χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων. Για τις ανάγκες της µετατροπής επιτρέπεται η διαµόρφωση των πρανών και η κατασκευή βοηθητικών χώρων.  Η σταδιακή µετεγκατάσταση του νεκροταφείου Βάρης σε περιοχή εκτός του κεντρικού αστικού ιστού, µε προτεινόµενη θέση τον όµορο χώρο του νεκροταφείου Βουλιαγµένης ή άλλη κατάλληλα επιλεγµένη θέση εντός των ορίων του Δήµου. Ο χώρος, του υφιστάµενου νεκροταφείου προτείνεται να αποκατασταθεί, παραµένοντας κοινόχρηστος, µε τη δηµιουργία µνηµείου και την παράλληλη ανάδειξη του βυζαντινού ναού των Αγίων Πάντων.


Επειδή το κρίσιμο μέγεθος παρεμβάσεων που έχει ανάγκη η Πόλη της Βάρης απαιτεί κατά προτεραιότητα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων και έργων, αποφασίζει για την πρώτη φάση υλοποίησης του Γ.Π.Σ. κατ΄ αρχήν:

– Να συνταχθούν και να εγκριθούν οι Πολεοδομικές Μελέτες στις προτεινόμενες για οικιστική ανάπτυξη περιοχές, οι πράξεις εφαρμογής και οι μελέτες ανάπλασης

– Να ολοκληρωθούν οι μελέτες των έργων υποδομής σταδιακά σε επιλεγμένες ζώνες

– Να επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων

Τα μέλη της επιτροπής για την επεξεργασία τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου βάσει της υπ΄ αριθμ. 653/2008 απόφασης Δημάρχου είναι οι Ελένη Καραστεφάνου (Αρχιτέκτονας Μηχανικός) και η Κυριακή Κεχαϊδου (Τοπογράφος Μηχανικός) και φυσικά ο Δήμαρχος Παναγιώτης Καπετανέας

Για όποιον ενδιαφέρεται για αναλυτικότερες πληροφορίες μπορεί να απευθυνθεί στο Δήμο, όπου υπάρχουν και χάρτες με σχεδιαγράμματα.

 

 

Τι λέει η αντιπολίτευση

 


Μετέπειτα το λόγο πήραν με τη σειρά οι επικεφαλής των παρατάξεων και πολίτες.


Ο Δ. Αναστασίου τόνισε: «βλέποντας σήμερα τους χάρτες και τα διαγράμματα δεν σβήσατε το δρόμο που ζητάγατε τότε ως μειοψηφία. Ούτε το Πολεοδομικό Κέντρο. Προχωράτε και στο Πολεοδομικό Κέντρο και στη χρήση Γενικής κατοικίας». Διάβασε δε από τα πρακτικά του 2005, τι έλεγε τότε η παράταξη του Καπετανέα: «Δεν υπάρχει ανάγκη για πολεοδομικό κέντρο. Να φύγει ο δρόμος»…

Κατέληξε δε πως  «πέρασε χρόνος ανεκμετάλλευτος και πάμε πίσω από τις εξελίξεις. Η πρόταση που ήρθε για τις ΖΟΕ είναι πιο αρνητική για το Χέρωμα.

Ρώτησε: πού είναι η έκταση που πήρε ο Δήμος από την Περιφέρεια για Κολυμβητήριο και επεσήμανε ότι ο Σύλλογος της περιοχής Φλέμιγκ δεν θέλει να μπει η περιοχή στη σχέδιο πόλης.


Ο Παν. Κυπριώτης  κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν τόνισε ότι  η τότε Διοίκηση του Δήμου – 2006 – είχε φέρει το ΓΠΣ για κάποιες διορθώσεις. «Αξίζει να κάνουμε την αναδρομή για να βγάλουμε συμπεράσματα, αλλά και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους τις έχουν χρεωθεί εδώ και είκοσι χρόνια που έχει παγώσει το ΓΠΣ.

Είναι καταστατικός χάρτης το ΓΠΣ για μια πόλη και δεν μπορούν να γίνονται ομηρίες ανθρώπων και σκοπιμότητες. Γίνεται φανερό ότι το ΓΠΣ απαιτεί μεγάλες συναινέσεις κατοίκων και να αφήνει απέξω μεμονωμένα συμφέροντα. Και δεν πρέπει να κρυβόμαστε γιατί έχει βαλτώσει το θέμα. Υπάρχουν υπεύθυνοι.

Η προηγούμενη Δ.Α., δεν έτρεξε όπως θα έπρεπε τα πράγματα. Δεν πήρε κατάλληλες πρωτοβουλίες. Κάποιοι φορείς δεν ήθελαν να τρέξει, αλλά και ο Δ. Αναστασίου δεν έδωσε λύσεις.

Η σημερινή Δ.Α. υπέσκαψε το θέμα και δεν πρόσφερε στην πόλη. Ηρθε και έβαλε 17 προτάσεις για να κωλυσιεργήσει.

…Το Πολεοδομικό κέντρο και τα κύρια θέματα που έβαλε ο Καπετανέας έφερε πίσω το ΓΠΣ από το ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως έλεγε προεκλογικά. Από εκεί και πέρα τι έκανε και πώς το αξιοποίησε;»

...Εντάσσετε περιοχές με υψηλό Σ.Δ. όπως Βασ. Κων/νου και Αναγυρούντος που μετατρέπονται σε Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου!» κατέληξε.


Η Λ. Αργυροπούλου τόνισε ότι η Δημοτική Αρχή είχε δεσμευθεί για δημόσια διαβούλευση την οποία δεν έπραξε. Θα καλούσατε τους συλλόγους να δώσετε χάρτες για να φέρουν προτάσεις. Ο κόσμος της Βάρης δεν είναι ενημερωμένος.

Αναφέρθηκε σε επιμέρους σημεία του Σχεδίου, όπως στη Βάρκιζα που επεσήμανε ότι με συντελεστή δόμησης 0,8 κόβονται τα πάντα όταν γίνει μία οικοδομή.


Ο Δήμαρχος εξήγησε ότι η πρόταση που έφερε στο Δ.Σ. είναι συνέχεια της πρότασης του 2006. «Κρατήσαμε τα θετικά και όποια αρνητικά τα βελτιώσαμε και καταθέτουμε μια νέα πρόταση, ανοιχτή για να δεχθούμε νέες προτάσεις, να τις επεξεργαστούμε και να τις συζητήσουμε».


Στη συνέχεια μίλησαν φορείς και κάτοικοι της πόλης.

Ο Παύλος Ζουλάκης ως πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών οικοπέδων εκτός σχεδίου, διάβασε ψήφισμα που έχει βγεί από γενική συνέλευση του Συλλόγου.

Το ψήφισμα μεταξύ άλλων γράφει: «Η πρόταση τροποποίησης του ΓΠΣ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για τον τόπο μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτή είναι απόλυτα αποδεκτή και δεν χρήζει βελτιώσεων σε κάποια σημεία.

Ειδικότερα πιστεύουμε ότι οι χαμηλοί μέσοι συντελεστές δόμησης της πρότασης είναι εν γένει θετικό στοιχείο για την ορθή ανάπτυξη της περιοχής, αλλά θα πρέπει αν υπάρξει πρόβλεψη αξιοπρεπούς δόμησης των μικρών ιδιοκτησιών ώστε να μην εξωθούνται αναγκαστικά οι μικροϊδιοκτήτες σε πολεοδομικές αυθαιρεσίες για να καλύψουν τις οικογενειακές και κοινωνικές τους ανάγκες.

Επίσης στις μεγάλες Πολεοδομικές ενότητες που προβλέπεται αποκλειστικά χρήση αμιγούς κατοικίας, θα πρέπει στους βασικούς οδικούς άξονες ή σε κάποια άλλα κεντρικά σημεία να επιτραπούν και χρήσεις γενικής κατοικίας».


Ο Μ. Μεσίνης πρόεδρος του Χερώματος έθεσε ένα ερώτημα: «Είστε σίγουροι ότι θα πάτε το ΓΠΣ στον Οργανισμό Αθήνας και θα μείνει ανέπαφο το Χέρωμα; Τίποτε άλλο».


Μίλησαν ακόμη οι πρώην δημοτικοί σύμβουλοι Γ. Μπαγλατζής που χαρακτήρισε την παρούσα τροποποίηση «απλή αντιγραφή»,


ο Παν. Μπαντέκας που θεωρεί ότι «όλοι μας, όσοι περάσαμε από εδώ μέσα, είμαστε υπεύθυνοι για την τόσο μεγάλη καθυστέρηση», ο Γ. Σκαρβελάκης ο οποίος επεσήμανε ότι «η κεντρική διοίκηση μετακομίζει την Αθήνα στα Νότια Προάστια. Αν αυτό δεν το εμποδίσετε δεν θα έχετε διατελέσει το καθήκον σας».

 Ο Χρ. Γιαννακόπουλος σημείωσε ότι ένας συντελεστής δόμησης 0,4 δεν υποβαθμίζει το περιβάλλον και καλύπτει και τις ανάγκες των ιδιοκτητών. Κατέληξε δε ότι πρέπει να βγει ένα ΓΠΣ έστω και μέτριο, αλλά να βγει».


Η Αντιδήμαρχος Δήμητρα Σουτόγλου δήλωσε πολύ ευχαριστημένη με το ΓΠΣ, γιατί «θυμάμαι το αντίστοιχο του 2006 και ανατριχιάζω. Είναι ένα σχέδιο ανανεωμένο και επειδή ο δήμαρχος έσκυψε και δούλεψε γι’ αυτό δεν έχουμε το Συμβούλιο του 2006», κατέληξε.


Τέλος ψηφίστηκε ομόφωνα από το σώμα του Δ.Σ.

 


Αφήστε σχόλιο...

Περιφέρεια Αττικής

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 156 guests και κανένα μέλος