Μόλις εντοπίσθηκε αυξημένη συγκέντρωση χρωμίου στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής του Κορωπίου, η Νομαρχία ανέθεσε την επιστημονική διερεύνηση του θέματος στο ΙΓΜΕ και σε συνεργασία με την Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ έκανε την αξιολόγηση των στοιχείων κάθε φάσης της γεωχημικής και υδρογεωλογικής έρευνας...
  1. Μόλις εντοπίσθηκε αυξημένη συγκέντρωση χρωμίου στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής του Κορωπίου, η Νομαρχία ανέθεσε την επιστημονική διερεύνηση του θέματος στο ΙΓΜΕ και σε συνεργασία με την Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΧΩΔΕ έκανε την αξιολόγηση των στοιχείων κάθε φάσης της γεωχημικής και υδρογεωλογικής έρευνας.
  2. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΓΜΕ, που έδειξαν αυξημένες συγκεντρώσεις χρωμίου και ψευδαργύρου σε έκταση 1000 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή του Κορωπίου, οι υπηρεσίες της Νομαρχίας Ανατ. Αττικής σε συνεργασία με τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ προχώρησαν στην εφαρμογή δέσμης μέτρων προκειμένου να περιοριστεί η ρύπανση. Στα πλαίσια αυτά επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 4 βιομηχανικές μονάδες, εστάλησαν οι σχετικοί φάκελοι στον εισαγγελέα και εκδόθηκαν αποφάσεις απαγόρευσης υπεδάφιας διάθεσης αποβλήτων σε 8 βιομηχανικές μονάδες.
  3. Παράλληλα ζητήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής, που είναι αρμόδια για την διαχείριση των υπογείων υδάτων, τόσο η σφράγιση των γεωτρήσεων που παρουσίαζαν αυξημένες συγκεντρώσεις χρωμίου και ψευδαργύρου όσο και η συνεχής παρακολούθηση των παραμέτρων της επιβάρυνσης του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής. Επειδή δεν υλοποιήθηκαν οι προτάσεις αυτές, το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής ενέκρινε στις αρχές Οκτωβρίου την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Γεωλογική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών προκειμένου να συνεχιστούν οι μετρήσεις και ο έλεγχος του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα της συγκεκριμένης περιοχής. Ήδη διενεργούνται οι πρώτες δειγματοληψίες και εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξουν τα αποτελέσματα που θα δημοσιοποιηθούν άμεσα, όπως έγινε και μέχρι σήμερα.
  4. Επισημαίνεται για πολλοστή φορά ότι το νερό που τροφοδοτεί το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής του Δήμου Κορωπίου προέρχεται από την ΕΥΔΑΠ και δεν έχει καμία σχέση με τον ανωτέρω υδροφόρο ορίζοντα.
  5. Για τον περιορισμό της υπερεκμετάλλευσης του υδροφόρου ορίζοντα της Αττικής που οδηγεί σε ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση των υπογείων υδάτων και προκειμένου να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της υφαλμύρωσης, το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατ. Αττικής έχει ζητήσει με ομόφωνη απόφασή του την λήψη συγκεκριμένων μέτρων από την Περιφέρεια Αττικής ώστε να υπάρξει προσωρινή αναστολή χορήγησης αδειών σε γεωτρήσεις καθώς και θέσπιση νέων αυστηρότερων κριτηρίων για την χορήγηση ή ανανέωση αδειών γεωτρήσεων.
  6. Τέλος για την αντιμετώπιση της αυξημένης παρουσίας νιτρικών, εφαρμόζεται πρόγραμμα περιορισμού των χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων στις γεωργικές καλλιέργειες από τους τοπικούς γεωπόνους. Πέρα όμως από αυτό το μέτρο, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της επιβάρυνσης των υπογείων υδάτων επιβάλλεται η άμεση προώθηση της κατασκευής αποχετευτικού δικτύου στην Ανατολική Αττική, σύμφωνα με τις προτάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ανατ. Αττικής, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί.

Η Νομαρχία θα συνεχίσει να ενημερώνει για οποιαδήποτε νέα στοιχεία προκύψουν όπως έχει κάνει έως σήμερα (δελτία τύπου Μάρτιος 2006, Σεπτέμβριος 2006, Ιούνιος 2007, Οκτώβριος 2007), δεδομένου ότι οι ενημερωμένοι συμπολίτες μας είναι συμμαχητές στην κοινή προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος.
Αφήστε σχόλιο...

Περιφέρεια Αττικής

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 203 guests και κανένα μέλος